Kaupungistuminen * Текст для чтения | Финляндия: язык, культура, история
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОМОЧЬ САЙТУ МАТЕРИАЛЬНО - БЕЗ ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ ОН СУЩЕСТВОВАТЬ НЕ СМОЖЕТ!

Kaupungistuminen * Текст для чтения


Тематические тексты на упрощенном финском среднего уровня сложности.


Kaupungistuminen tarkoittaa sitä, että ihmiset muuttavat maalta kaupunkeihin ja että yhä useammat ihmiset saavat toimeentulonsa ammateista, jotka ovat tavallisia kaupungeissa. Tällaisia ovat muun muassa teollisuuden ammatit ja erilaiset palveluammatit (esimerkiksi myyjä, tarjoilija, poliisi ja lääkäri).

Tällä hetkellä noin puolet maapallon asukkaista asuu kaupungeissa ja kaupunkilaisten osuus kasvaa edelleen, etenkin kehitysmaissa. Teollisuusmaissa sen sijaan kaupunkilaisten osuus ei enää juuri kasva.

Teollisuusmaiden kaupungistuminen johtui teollisesta vallankumouksesta. 1700-luvun lopulta lähtien alettiin keksiä koneita, joiden avulla voitiin helpottaa työntekoa ja valmistaa kerralla suuria määriä tavaroita. Koneiden tulo maaseudulle aiheutti sen, että töiden tekemiseen ei tarvittu yhtä paljon ihmisiä kuin aikaisemmin ja näin osa ihmisistä jäi vaille työtä. Kaupunkien tehtaisiin taas tarvittiin lisää työntekijöitä, ja näin maaseudun liikaväestö muutti vähitellen kaupunkeihin.

Kehitysmaissa kaupungistuminen alkoi paljon myöhemmin kuin teollisuusmaissa, yleensä vasta 1950- tai 60-luvuilla, kun maat olivat itsenäistyneet. Kehitysmaiden kaupungistuminen on kuitenkin edennyt nopeasti. Kaupunkien asukasmäärä kasvaa vauhdilla, mikä johtuu kahdesta syystä: kaupunkeihin muuttaa jatkuvasti ihmisiä maaseudulta ja lasten syntyvyys on suurta. Maaseudulta ihmiset haluavat pois, koska maalla ei riitä kaikille viljelymaata ja koulutus- ja terveydenhoitopalvelut ovat huonot. Kaupungit eivät kuitenkaan pysty tarjoamaan kaikille muuttajille asuntoa ja työpaikkaa.

Kaupungistumiseen liittyy monenlaisia ongelmia niin teollisuus- kuin kehitysmaissakin. Asuntoja ja muita palveluita ei ehditä järjestää riittävän nopeasti kaupunkiin muuttaville ihmisille. Autojen pakokaasut ja teollisuuden päästöt saastuttavat ilmaa. Kaupunki-ilman hengittäminen on epäterveellistä ja hengityselin sairaudet, esimerkiksi keuhkosairaudet, lisääntyvät. Kaupunkien jatkuva melu saattaa haitata ihmisiä. Kaupunkien ongelmia ovat lisäksi rikollisuus ja lisääntyvä päihteiden käyttö, joka voi johtua ihmisten yksinäisyyden, juurettomuuden ja turvattomuuden tunteista.

Kaupungeilla on toki hyvätkin puolensa. Kaupat, koulut ja muut palvelut ovat ihmisiä lähellä. Palvelut ovat lisäksi monipuolisia ja esimerkiksi kulttuuriharrastuksia on paljon tarjolla. Myös katujen, teiden ja esimerkiksi vesi-, sähkö- ja puhelinverkkojen rakentaminen on halvempaa kaupungeissa kuin sellaisilla alueilla, joissa ihmiset asuvat kaukana toisistaan.

(Из книги Sari Järvinen. Heli Lumme «Lue ja opi suomeksi»)

Слова:

kaupungistuminenурбанизация

toimeentuloсредства к существованию

liikaväestöизбыточное население

Послать ссылку в:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Одноклассники
  • Blogger
  • PDF

Постоянная ссылка на это сообщение: https://www.suomesta.ru/2018/10/25/kaupungistuminen-tekst-dlya-chteniya/

Добавить комментарий

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.