Äärioikeistolaisuuden nousu Euroopassa * Текст для чтения | Финляндия: язык, культура, история Текст для чтения среднего уровня сложности.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОМОЧЬ САЙТУ МАТЕРИАЛЬНО - БЕЗ ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ ОН СУЩЕСТВОВАТЬ НЕ СМОЖЕТ!

Äärioikeistolaisuuden nousu Euroopassa * Текст для чтения


Текст для чтения среднего уровня сложности.


Pelko kansallisen identiteetin katoamisesta on saanut äärioikeistoliikkeiden suosion kasvamaan Euroopassa. Kansakunnissa on alkanut tapahtua murrosta maailman globaalistumisen ja Euroopan yhdentymisen myötä. Äärioikeistoliikkeiden kasvua on pidetty vastapainona Euroopan yhteisen identiteetin etsimiselle.

Äärioikeiston juuret ovat syvällä historiassa, sillä rasismin piirteitä oli länsimaissa havaittavissa jo valistusaikana. 1700-luvun lopulla innostuttiin näet tekemään tieteellisiä rotuteorioita ja luokitteluja. Elazar Barkanin mukaan yhteiskunnan ylemmät luokat keksivät rotu-käsitteen säilyttääkseen omat etuoikeutensa. Eliitin oli tärkeä pitää tavallinen kansa kurissa. Niinpä sekä alempien yhteiskuntaluokkien kansalaisia että Euroopan ulkopuolisia rotuja pidettiin passiivisina, huonomman ihmisluonnon edustajina. 1800- ja 1900-luvun vaihteen siirtolaisvirtojen pelättiin huonontavan valkoista rotua ja tuhoavan länsimaiden ylivallan. Tämän vuoksi monessa maassa alettiin harjoittaa rotuhygieniaa eli eugeniikkaa.

Rotuhygienian noudattaminen huipentui kaikessa kauheudessaan Hitlerin Saksassa. Vuonna 1934 Hitler valittiin kolmannen valtakunnan johtajaksi ja kansallissosialistien kannatus nousi. Nationalismi kärjistyi tuolloin natsismiksi, jossa korostettiin totalitarismia ja antisemitismiä; alettiin harjoittaa rotuoppia, joka suosi arjalaista rotua. Vielä toisen maailmansodan jälkeenkin Euroopan maissa on vallinnut nationalistisia aatteita.

1990-luvulla äärioikeistolaisuuden lisääntymiseen Euroopan valtioissa on vaikuttanut globaalistuminen ja siirtolaisuuden lisääntyminen mutta myös hyvinvointivaltion kriisi. Hyvinvointivaltion murenemisen seurauksena aiheutuneet työttömyys ja turvattomuus ovat lisänneet tyytymättömyyttä ihmisten elämässä. Äärioikeistolaiset ovat etsineet ulkomaalaisista sopivia syntipukkeja pahoinvointiinsa. Jos omalla valtiolla ei ole ollut varaa omiin kansalaisiinsa, niin sitä ei äärioikeistolaisten mukaan pitäisi olla siirtolaisiinkaan.

Oikeistoradikalismista on tullut yhä kasvava trendi useissa Euroopan maissa. Tämä on ollut nähtävissä Euroopan valtioissa 2000-luvulla pidetyissä vaaleissa, joissa äärioikeistopuolueiden äänimäärät ovat kasvaneet entisestään huomattavasti. Niin Euroopan integraatiota vastustavien kuin oman maan sisäpolitiikkaankin kyllästyneiden keskuudessa äärioikeistopuolueista on tullut poliittinen ase. Äärioikeistopuolueet ovat näet saaneet kansalaisilta etenkin protestiääniä. Monissa Euroopan maissa ääniä ovat saaneet ehdokkaat, jotka ovat tunnettuja muukalaisvastaisuudesta ja usein myös EU-kielteisyydestä. Ranskassa, Norjassa, Tanskassa, Belgiassa, Itä-Vallassa, Alankomaissa ja Italiassa on suuria äärioikeistolaisia puolueita. Muukalaisvastaisilla teemoilla on voitettu vaalit muun muassa Tanskassa. Äärioikeistolaisuuden kannatuksen lisääntyminen on herättänyt pohtimaan Euroopan integraation ja kansallisvaltioiden tulevaisuutta.

(2005)


Слова:

ase — оружие

ehdokas — кандидат (на выборах)

eugeniikka — евгеника [учение об улучшении человека при помощи искусственного отбора (селекции)]

huipentua — достигать максимума, кульминации, высшей точки, вершины

hyvinvointivaltio — государство всеобщего благоденствия, социальное государство

identiteetti — идентитет [осознание себя как нации, своей принадлежности к нации (об общности людей)]

kansallisvaltio — национальное государство

muukalaisvastainen — ксенофобский

olla nähtävissä — быть заметным

piirre (piirtee-) — черта, особенность

protestiääni — протестный голос (на выборах) [сравните с русским «протестное голосование»]

rotu — раса

rotuhygienia — расовая гигиена

siirtolainen — переселенец, мигрант

siirtolaisvirrat — миграционные потоки

syntipukki — козёл отпущения

trendi — тренд

vaikuttaa — влиять

äänimäärä — количество голосов на выборах

äärioikestolainen — крайне правый

Послать ссылку в:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Одноклассники
  • Blogger
  • PDF

Постоянная ссылка на это сообщение: https://www.suomesta.ru/2024/03/16/aarioikeistolaisuuden-nousu-euroopassa-tekst-dlya-chteniya/

Добавить комментарий

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.