Suuri rakennemuutos: maataloudesta teollisuus- ja palveluyhteiskunnaksi * Текст для чтения | Финляндия: язык, культура, история
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОМОЧЬ САЙТУ МАТЕРИАЛЬНО - БЕЗ ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ ОН СУЩЕСТВОВАТЬ НЕ СМОЖЕТ!

Suuri rakennemuutos: maataloudesta teollisuus- ja palveluyhteiskunnaksi * Текст для чтения

Текст для чтения на несколько упрощенном финском, уровень сложности немного выше среднего.


Suomalaisen yhteiskunnan rakennemuutos oli 1960-luvulla ainutlaatuisen raju kansainvälisestikin katsoen. Pienviljely, jota siirtoväen asuttaminen oli sodan jälkeen voimakkaasti lisännyt, osoittautui kannattamattomaksi. Maan sisäinen muuttoliike alkoi vilkastua 1950-luvulla, oli korkea koko 1960-luvun ja suurimmillaan 1970-luvun alussa. Ihmisiä muutti erityisesti Pohjois-Karjalasta ja Savosta Uudellemaalle ja Hämeeseen. Kaupunkeihin rakennettiin uusia asumalähiöitä.

Rakennemuutos merkitsi maatalousväestön vähenemistä. Toisen maailmansodan jälkeen Suomi muuttui kolmessakymmenessä vuodessa maatalousvaltaisesta maasta teollisuus-ja palveluyhteiskunnaksi. Maataloudesta elävien osuuden väheneminen 50 prosentista 15 prosenttiin kesti Suomessa 30 vuotta, kun sama muutos oli Ruotsissa vienyt 50 ja Norjassa 80 vuotta. Maaseutuköyhälistö katosi eikä teollisuusproletariaattia kuitenkaan syntynyt.

Veikko Vennamo (1913-1997) ja hänen Suomen Maaseudun Puolueensa osasivat hyödyntää rakennemuutokseen liittyneen yhteiskunnallisen tyytymättömyyden. »Unohdetun kansan puolesta» puhunut SMP sai huikean vaalivoiton vuoden 1970 vaaleissa, kun sen kansanedustajien määrä nousi yhdestä kahdeksaantoista. »Kyllä kansa tietää», julisti Vennamo.

»SINNE VIE SE KOMIA LAUTTA»

Финские переселенцы уезжают в Австралию.

Monet lähtivät työn perässä ulkomaille, erityisesti Ruotsiin. Toisen maailmansodan ja 1970-luvun lopun välillä Suomesta muutti ulkomaille 510 000 ihmistä, joista jäi palaamatta 300 000. Muutamia kymmeniä tuhansia siirtyi Kanadaan, Australiaan ja Yhdysvaltoihin, mutta 80 % muuttajista suuntasi Ruotsiin. Suurimmillaan muuttoliike Ruotsiin oli vuosina 1968-1971. Mikko Alatalo lauloi: »Sinne vie se komia lautta.»

Lomalla tultiin näyttämään Volvoja.

Suurin osa muuttajista oli nuoria: kaksi kolmasosaa oli 15-34-vuotiaita. Ruotsiin houkuttivat paremmat palkat, korkeampi elintaso ja helpompi asunnon saanti. 2000-luvun taitteessa Ruotsin yhdeksästä miljoonasta ihmisestä noin puoli miljoonaa oli suomalaistaustaisia. Maastamuutto on kaiken kaikkiaan vähentänyt 1900-luvun alun jälkeen Suomen väkilukua enemmän kuin kuolleisuus.

Suomen erityispiirre on kesämökkien suuri määrä. Työn perässä kaupunkiin muuttaminen ja pidentyneet lomat loivat mökki-ilmiön. Vuoden i960 vuosilomalaki antoi useille 18-24 päivän loman. Kesämökkien määrä on noussut niin, että vuoden 2015 lopussa niitä oli 501 600, mikä on asukaslukuun suhteutettuna ainakin Euroopan korkein.

Sama pätee veneisiin. Suurin osa mökeistä on rannassa. Suomessa on arvioitu olevan 800 000 venettä, mikä lienee asukaslukuun suhteutettuna enemmän kuin missään muualla koko maailmassa.

Источник: «Suomen tarina. Miten Suomesta tuli Suomi».


Хочется дать небольшой комментарий к этому тексту. Он посвящен, с одной стороны, структурному изменению финского общества, произошедшему в 60-х годах прошлого века, когда Финляндия из аграрной страны превратилась в страну с экономикой индустриальной и сферы услуг, с другой — как это отразилось на демографических процессах в стране, в ходе которых сотни тысяч финнов переехали в другие страны. Привязанность финнов к дачам (mökki) тоже в какой-то мере неугасшая память о тех временах, когда они жили на земле (maalla).

Процесс этот был отнюдь не простым, иногда даже довольно трагическим — уезжать из своей родной страны в чужие страны не такое уж приятное дело.


Слова:

rakennemuutosструктурное изменение

maaseutuköyhälistö — сельская беднота

teollisuusproletariaattiиндустриальный пролетариат

lauttaпаром

erityispiirreособая черта

asukaslukuun suhteutettuna относительно числа жителей

 

Послать ссылку в:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Одноклассники
  • Blogger
  • PDF

Постоянная ссылка на это сообщение: https://www.suomesta.ru/2019/06/09/suuri-rakennemuutos-maataloudesta-teollisuus-ja-palveluyhteiskunnaksi-tekst-dlya-chteniya/

Добавить комментарий

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.