Suomen valtionhallinto * Текст для чтения | Финляндия: язык, культура, история
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОМОЧЬ САЙТУ МАТЕРИАЛЬНО - БЕЗ ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ ОН СУЩЕСТВОВАТЬ НЕ СМОЖЕТ!

Suomen valtionhallinto * Текст для чтения


Текст для чтения среднего уровня сложности.


Eduskunta. Парламент.

Suomen valtionhallinnon tehtävät on säädetty perustuslaissa. Suomi on tasavalta. Valta päättää maan asioista kuuluu kansalle. Joka neljäs vuosi kansalaiset valitsevat vaaleilla eduskunnan. Eduskunta säätää lait, joiden mukaan kansalaiset elävät. Tuomioistuimet (eli oikeus) valvovat, että kansalaiset noudattavat lakeja. Eduskunta valitsee valtioneuvoston, jossa ministerit valmistelevat niitä asioita, jotka eduskunnassa päätetään. Kuuden vuoden välein kansa valitsee vaaleilla presidentin. Presidentti ja valtioneuvosto muodostavat yhdessä hallituksen. Presidentin tärkein tehtävä on johtaa Suomen ulkopolitiikkaa yhdessä valtioneuvoston kanssa. Vaaleissa voivat äänestää kaikki 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.

Kun eduskunta aloittaa työn, sanotaan, että se kokoontuu valtiopäiville. Vaaleissa eduskuntaan valitaan 200 kansanedustajaa. Eduskunnan puheenjohtajaa sanotaan puhemieheksi. Eduskunnan tärkein tehtävä on säätää lakeja, eli eduskunnalla on lainsäädäntövalta. Sekä kansanedustajat että hallitus voivat esittää eli ehdottaa uusia lakeja tai muutoksia vanhoihin lakeihin. Eduskunta päättää, mitä laeille tehdään. Eduskunta päättää myös valtion talousarviosta eli budjetista. Talousarviossa on valtion tulot ja menot, eli kuinka paljon rahaa valtio saa esimerkiksi veroista ja kuinka paljon rahaa valtiolta menee esimerkiksi koulujen ylläpitoon ja terveydenhuoltoon. Hallitus tekee talousarviosta esityksen eduskunnalle eli ehdottaa, mihin rahat voisi käyttää ja arvioi, kuinka paljon rahaa menee eri asioihin. Budjetin lisäksi eduskunta päättää valtion omaisuuden ja velkojen hoidosta. Eduskunta tekee päätökset täysistunnossa.

Valtioneuvostoon kuuluu pääministeri ja ministereitä. Ministerien täytyy olla rehellisiä ja taitavia Suomen kansalaisia. Eduskunta valitsee pääministerin, ja presidentti nimittää hänet tehtävään. Pääministeri johtaa valtioneuvostoa. Valtioneuvosto hoitaa Suomen asioita eri ministeriöiden avulla. Esimerkiksi ulkoasiainministeriön avulla hoidetaan suhteita muihin valtioihin. Ministeriötä johtaa ministeri. Hallitus tai ministeri voi joutua eroamaan, jos eduskunnan kansanedustajat eivät luota hallitukseen tai ministeriin. Kansanedustajat voivat tehdä välikysymyksen, johon hallitus vastaa. Vastauksen jälkeen eduskunta äänestää siitä, luottaako se hallitukseen.

Suomessa tasavallan presidentti valitaan suoralla kansanvaalilla. Presidenttiehdokkaana voi olla henkilö, joka on syntyperäinen Suomen kansalainen. Presidentti valitaan korkeintaan kahdeksi kaudeksi. Yksi kausi kestää kuusi vuotta. Presidentiksi valitaan ehdokas, joka saa vaaleissa yli puolet (yli 50 %) äänistä. Jos kukaan ei saa ensimmäisellä kerralla niin paljon ääniä, äänestetään uudelleen. Toiselle kierrokselle tulevat ne kaksi ehdokasta, jotka saivat eniten ääniä ensimmäisellä kerralla. Toinen heistä valitaan presidentiksi. Presidentti johtaa ulkopolitiikkaa, vahvistaa lait, jotka eduskunta on hyväksynyt, nimittää ministerit ja antaa eron hallitukselle, jos eduskunta niin haluaa. Lisäksi presidentti voi päättää, että eduskuntavaalit järjestetään aikaisemmin kuin pitäisi. Presidentti voi myös armahtaa rikollisia eli antaa rikokset anteeksi. Tasavallan presidentillä ja hallituksella on yhdessä hallitusvalta.

Tuomioistuimet valvovat, että ihmiset noudattavat säädettyjä lakeja. Tuomioistuimilla on tuomiovalta. Jos joku henkilö rikkoo lakia, asiaa käsitellään ensin käräjäoikeudessa. Jos henkilö ei ole tyytyväinen käräjäoikeuden päätökseen, hän voi valittaa asiasta hovioikeuteen. Ylin tuomiovalta on korkeimmalla oikeudella. Tuomioistuimet ovat riippumattomia eli niiden päätöksiin eivät vaikuta esimerkiksi hallitus tai eduskunta. Presidenttiä, hallitusta ja tuomioistuimia valvovat oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies. Jos presidentti, ministeri tai kansanedustaja rikkoo tehtävässään lakia, asia käsitellään valtakunnanoikeudessa.

Слова:

valtionhallintoгосударственное управление

säätääрегулировать, устанавливать, издавать (законы)

valmistellaразрабатывать, подготавливать, приготавливать (в данном случае — законы)

perustuslakiконституция

tuomioistuinсудебный орган

valtiopäivätсессия парламента

välikysymysпарламентский запрос (то есть депутат парламента хочет получить от правительства информацию по какому-то делу)

ehdokasкандидат

vahvistaa lait утверждает законы

antaa ero отправить в отставку (правительство)

oikeuskansleri канцлер юстиции.За процедуру заполнения вакансии канцлера юстиции отвечает министерство юстиции.

käräjäoikeus суд низшей инстанции

hovioikeusнадворный суд, суд средней инстанции

oikeusasiamiesобмудсмен. Гражданское или в некоторых государствах должностное лицо, на которое возлагаются функции контроля соблюдения справедливости и интересов определённых гражданских групп в деятельности органов исполнительной власти и должностных лиц.

valtakunnanoikeus государственный суд

Послать ссылку в:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Одноклассники
  • Blogger
  • PDF

Постоянная ссылка на это сообщение: https://www.suomesta.ru/2018/07/03/suomen-valtionhallinto-tekst-dlya-chteniya/

Добавить комментарий

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.