Упражнения на II причастие пассива | Финляндия: язык, культура, история
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОМОЧЬ САЙТУ МАТЕРИАЛЬНО - БЕЗ ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ ОН СУЩЕСТВОВАТЬ НЕ СМОЖЕТ!

Упражнения на II причастие пассива

Повторение грамматики.


Напоминаю, что упражнения лучше всего делать на бумаге, а потом проверять ответы с правильными ответами в скрытом тексте.

Упражнение 1. *

Поставьте глаголы в форму II причастия пассива.

 1. katsoa
 2. imuroida
 3. saada
 4. antaa
 5. pelata
 6. tehdä
 7. tarvita
 8. valita
 9. ajatella
 10. vastata

Ответы:

Скрытый текст
 1. katsoa — katsottu
 2. imuroida — imuroitu
 3. saada — saatu
 4. antaa — annettu
 5. pelata — pelattu
 6. tehdä — tehty
 7. tarvita — tarvittu
 8. valita — valittu
 9. ajatella — ajateltu
 10. vastata — vastattu

Упражнение 2. **

Измените предложения согласно образцу.

Образец:

Missä on se asiakirja, joka juuri luettiin ääneen? -> Missä on se juuri ääneen luettu asiakiija?

 1. Talossa, joka myytiin, tehtiin suuri remontti.
 2. Minne panet astiat, jotka on pesty ja kuivattu?
 3. Penkille, joka oli vasta maalattu, istui jo joku.
 4. Antti ei reagoinut viestiin, joka oli osoitettu hänelle.
 5. Liikkeissä, jotka nyt on suljettu, kävi vähän asiakkaita.
 6. Todistus, joka allekiijoitettiin, on laukussani.
 7. Vihanneksista, jotka ostettiin aamulla, tehtiin salaatti.
 8. Ovesta, joka oli äsken avattu, lensi sisään lintu.
 9. Paikalla, joka oli varattu meille, oli vieras mies istumassa.
 10. Vastasiko sihteeri kaikkiin niihin soittopyyntöihin, jotka oli pantu pöydälle?
 11. Kukaan ei halua tietokonetta, jota on käytetty useita vuosia.
 12. Tilauksia, jotka oli tehty, ei postitettukaan.
 13. Rouvalta, jota palveltiin hyvin, saatiin kiitoksia.
 14. Elokuvista, joita lähetettiin viikonloppuna yöllä, eivät kaikki pitäneet.

Ответы:

Скрытый текст
 1. Myydyssä talossa tehtiin suuri remontti. 
 2. Minne panet pestyt ja kuivatut astiat?
 3. Vasta maalatulle penkille istui jo joku.
 4. Antti ei reagoinut hänelle osoitettuun viestiin.
 5. Nyt suljetuissa liikkeissä kävi vähän asiakkaita.
 6. Allekirjoitettu todistus on laukussani.
 7. Aamulla ostetuista vihanneksista tehtiin salaatti.
 8. Äsken avatusta ovesta lensi sisään lintu.
 9. Meille varatulla paikalla oli vieras mies istumassa.
 10. Vastasiko sihteeri kaikkiin niihin pöydälle pantuihin soittopyyntöihin?
 11. Kukaan ei halua meitä vuosia käytettyä tietokonetta.
 12. Tehtyjä tilauksia ei postitettukaan.
 13. Hyvin palvellulta rouvalta saatiin kiitoksia.
 14. Viikonloppuna yöllä lähetetyistä elokuvista eivät kaikki pitäneet.

Упражнение 3. **

Раскройте скобки, используя II причастие пассива.

1.    (Siivota) huone oli kaunis.

2.    Voissa (paistaa) lohi oli herkullista.

3.    Pidin yhdestä juhlassa (ottaa) valokuvasta.

4.    Me syömme (keittää) kalaa.

5.    (Korjata) tehtävät palautettiin.

6.    Italiassa (valmistaa) kengät ovat kauniita.

7.    (Purkaa) rakennukset olivat huonossa kunnossa.

8.    Uutisissa kerrotaan sairaalaan (viedä) lapsista.

9.    (Myydä) talossa oli remontti.

10. Antti ei vastannut (saada) viestiin.

Ответы:

Скрытый текст

1.    Siivottu huone oli kaunis.

2.    Voissa paistettu lohi oli herkullista.

3.    Pidin yhdestä juhlassa otetusta valokuvasta.

4.    Me syömme keitettyä kalaa.

5.    Korjatut tehtävät palautettiin.

6.    Italiassa valmistetut kengät ovat kauniita.

7.    Puretut rakennukset olivat huonossa kunnossa.

8.    Uutisissa kerrotaan sairaalaan viedyistä lapsista.

9.    Myydyssä talossa oli remontti.

10. Antti ei vastannut saatuun viestiin.


Упражнение 4. **

В списке несколько работ, которые нужно сделать — то есть причастие пассива 1. Нужно изменить на причастие пассива 2 — то есть сделанные работы. 

Образец:

luettava kirja -> luettu kirja

1. kirjoitettava kirje

2. maksettava lasku

3. käännettävä teksti

4. korjattava teksti

5. siivottava kaappi

6. tiskattava kuppi

7. pestävä lattia

8. kopioitava paperi

9. kuunneltava nauha

10. harjoiteltava laulu

Ответы:

Скрытый текст

1. kirjoitettava kirje -> kirjoitettu kirje

2. maksettava lasku -> maksettu lasku

3. käännettävä teksti -> käännetty teksti

4. korjattava teksti -> korjattua teksti

5. siivottava kaappi -> siivottu kaappi

6. tiskattava kuppi -> tiskattu kuppi

7. pestävä lattia -> pesty lattia

8. kopioitava paperi -> kopioitu paperi

9. kuunneltava nauha -> kuunneltu nauha

10. harjoiteltava laulu -> harjoiteltu laulu [перевести с ходу не так легко:  глагол harjoitella можно перевести еще и глаголом «репетировать» — то есть «отрепетированная песня«]


Упражнение 5. **

Поставьте данные причастия в нужный падеж.

a) paistettu

1. Pidän … kalasta.

2. Syön usein … kalaa.

3. En kyllästy … kalaan.

4. Pidän … kaloista.

5. Syön usein … kaloja.

6. En kyllästy … kaloihin.

b) maalattu

7. Älä istu tuolle vasta … penkille.

8. Hänen housunsa ovat maalissa, hän on istunut vasta … penkillä.

9. Puistossa on kolme vihreäksi … penkkiä.

c) kielletty

10. Lapset eivät pääse katsomaan heiltä … elokuvia.

11. Minkälaisia asioita on lapsilta … elokuvissa?

Ответы:

Скрытый текст

a) paistettu

1. Pidän paistetusta kalasta.

2. Syön usein paistettua kalaa.

3. En kyllästy paistettuun kalaan.

4. Pidän paistetuista kaloista.

5. Syön usein paistettuja kaloja.

6. En kyllästy paistettuihin kaloihin.

b) maalattu

7. Älä istu tuolle vasta maalatulle penkille.

8. Hänen housunsa ovat maalissa, hän on istunut vasta  maalatulla penkillä.

9. Puistossa on kolme vihreäksi maalattua penkkiä.

c) kielletty

10. Lapset eivät pääse katsomaan heiltä kielettyjä elokuvia.

11. Minkälaisia asioita on lapsilta kielletyissä elokuvissa?

Послать ссылку в:
 • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • Одноклассники
 • Blogger
 • PDF

Постоянная ссылка на это сообщение: https://www.suomesta.ru/2015/07/30/uprazhneniya-na-ii-prichastie-passiva/

Добавить комментарий

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.