Упражнения на местоимения | Финляндия: язык, культура, история
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОМОЧЬ САЙТУ МАТЕРИАЛЬНО - БЕЗ ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ ОН СУЩЕСТВОВАТЬ НЕ СМОЖЕТ!

Упражнения на местоимения

Повторение грамматического материала.


Упражнение 1*.


Поставьте местоимения, заключенные в скобки, в нужную по смыслу падежную форму.

1. Vielä muutama vuosi sitten (tämä) paikalla kasvoi metsää.

2. Nyt (se) sijalle on noussut uusia, nykyaikaisia asuintaloja.

3. Uusi koulu on (tuo) mäellä.

4. Se valmistui (tämä) syksynä.

5. (Nämä) marjapensaista me saimme paljon maukkaita marjoja.

6. Me kaikki syömme (ne) mielellämme.

7. Äiti keitti (ne) hilloa.

8. Talvella on miellyttävää juoda teetä (se) kera.

9. (Tuo) lehdessä on mielenkiintoinen artikkeli.

10. Kirjoittaja kertoo (se) matkastaan Ranskaan.

11. Ensi keväänä istutamme (nämä) penkkeihin mansikoita.

12. (Nuo) penkkeihin kylvämme kukansiemeniä.

13. (Tämä) kesänä (ne) kasvoi neilikoita.

14. Tunnetko sinä (tuo) nuorta ihmistä?

15. En ole koskaan ennen (hän) nähnyt.

16. Haluatko tutustua (hän)?

Ответы:

Скрытый текст

1. Vielä muutama vuosi sitten tällä paikalla kasvoi metsää.

2. Nyt sen sijalle on noussut uusia, nykyaikaisia asuintaloja.

3. Uusi koulu on tuolla mäellä.

4. Se valmistui tänä syksynä.

5. Näistä marjapensaista me saimme paljon maukkaita marjoja.

6. Me kaikki syömme niitä mielellämme.

7. Äiti keitti niistä hilloa.

8. Talvella on miellyttävää juoda teetä sen kera.

9. Tuossa lehdessä on mielenkiintoinen artikkeli.

10. Kirjoittaja kertoo siitä matkastaan Ranskaan.

11. Ensi keväänä istutamme näihin penkkeihin mansikoita.

12. Noihin penkkeihin kylvämme kukansiemeniä.

13. Tänä kesänä niistä kasvoi neilikoita.

14. Tunnetko sinä tuota nuorta ihmistä?

15. En ole koskaan ennen häntä nähnyt.

16. Haluatko tutustua häneen?


Упражнение 2.**


Поставьте местоимения в скобках в правильный падеж.

1. Kerron (tämä asia) vain (sinä), en (kukaan muu).
2. Tutustuin (he) viime vuonna.
3. Luulin (hän) (joku muu).
4. Teetkö (jokin) erityistä?
5. (se auto) on tilaa koko perheelle.
6. (kumpi) otat, teetä vai kahvia?
7. (kumpi) pidät enemmän, talvesta voi kesästä?
8. Voisimmeko tavata (jokin päivä) (tämä viikko)?
9. En pidä (kumpikaan nämä värit).
10. Kirjoititko kortin (kumpikin perhe)?
11. Laitoin kortin (molemmat perheet).
12. Ettekö vietä (kumpikaan juhla)?
13. Haluaisin käydä (jompikumpi kaupunki).
14. Sinun pitäisi perehtyä (kaikki nämä kysymykset).
15. Olen jo perehtynyt (jotkin) niistä.
16. Vietämme joulua (useat sukulaiset) kanssa.
17. Firman johto on keskittynyt (harvat kädet).
18. Kurssin jälkeen kaikki hajaantuvat kuka (mikin).
19. Pekka inhoaa hernekeittoa, mutta Liisa pitää (se).
20. Liisa ei puhu englantia, mutta hän ymmärtää (se).
21. Menettely harkitaan (kukin tapaus) erikseen.
22. Lähetämme (toinen — toinen) joulukortit. 

Ответы:

Скрытый текст

1. Kerron tämän asian vain sinulle, en kenellekään muulle.
2. Tutustuin heihin viime vuonna.
3. Luulin häntä joksikuksi muuksi.
4. Teetkö jotakin erityistä?
5. Siinä autossa on tilaa koko perheelle.
6. Kumpaa otat, teetä vai kahvia?
7. Kummasta pidät enemmän, talvesta voi kesästä?
8. Voisimmeko tavata jonakin päivänä tällä viikolla?
9. En pidä kummastakaan näistä väreistä.
10. Kirjoititko kortin kummallekin perheelle?
11. Laitoin kortin molemmille perheille.
12. Ettekö vietä kumpaakaan juhlaa?
13. Haluaisin käydä jommassakummassa kaupungissa.
14. Sinun pitäisi perehtyä kaikkiin näihin kysymyksiin.
15. Olen jo perehtynyt joihinkin niistä.
16. Vietämme joulua useiden sukulaisten kanssa.
17. Firman johto on keskittynyt harvoihin käsiin.

финн скорее скажет on keskitetty

18. Kurssin jälkeen kaikki hajaantuvat kuka mihinkin.
19. Pekka inhoaa hernekeittoa, mutta Liisa pitää siitä.
20. Liisa ei puhu englantia, mutta hän ymmärtää sitä.
21. Menettely harkitaan kutakin tapausta erikseen.

более «хороший финский» — tapauskohtaisesti

22. Lähetämme toinen toisillemme joulukortit.


Упражнение 3. **


Поставьте местоимения из скобок в нужной форме.

(mikä, kuka, ketkä, joka, jotka)

* Возможны разные варианты, пробуйте придумать все возможные.

1. Se on paras paikka, … olen koskaan nähnyt.
2. Marja on kaunein tyttö, … tunnen.
3. … kieltä opiskelette?
4. … laatikossa kaikki kirjat ovat?
5. … hän tuli?
6. … päivänä te lähdette?
7. … sinä näit?
8. … sinä kysyit?
9. … nuo ihmiset ovat?
10. … nämä kirjat ovat?
11. … ei ole täällä?
12. … on suomalais-venäläisiä sanakirjoja?
13. … lähetätte nämä kaikki postikortit .
14. … haluaisitte kysyä?
15. Poika, … tulee tuolta, on Sirkan poikaystävä.
16. Hän on tulkki, … tekee työnsä hyvin.
17. Tyttö, … äsken tapasimme, on minun serkkuni.
18. Kirja, … olen lukenut, kannattaa kyllä lukea.
19. Tämä on se Sibeliuksen sävellys, … pidän eniten.
20. Se on asia, … en halua ajatella enää.
21. Sain viestit, … olin odottanut kauan.
22. Oletko lukenut sen Skiftesvikin viimeisen novellikokoelman, … kaikki puhuvat? 

Ответы:

Скрытый текст

1. Se on paras paikka, minkä olen koskaan nähnyt.
2. Marja on kaunein tyttö, minkä tunnen.
3. Mitä kieltä opiskelette?
4. Missä laatikossa kaikki kirjat ovat?
5. Mistä hän tuli?
6. Minä päivänä te lähdette?
7. Kenet sinä näit?
8. Keneltä sinä kysyit?
9. Ketkä nuo ihmiset ovat?
10. Keiden nämä kirjat ovat?
11. Keitä ei ole täällä?
12. Keillä on suomalais-venäläisiä sanakirjoja?
13. Keille lähetätte nämä kaikki postikortit.
14. Keiltä haluaisitte kysyä?
15. Poika, joka tulee tuolta, on Sirkan poikaystävä.
16. Hän on tulkki, joka tekee työnsä hyvin.
17. Tyttö, jonka äsken tapasimme, on minun serkkuni.
18. Kirja, jonka olen lukenut, kannattaa kyllä lukea.
19. Tämä on se Sibeliuksen sävellys, josta pidän eniten.
20. Se on asia, jota en halua ajatella enää.
21. Sain viestit, joita olin odottanut kauan.
22. Oletko lukenut sen Skiftesvikin viimeisen novellikokoelman, josta kaikki puhuvat?


Упражнение 4.**


Поставьте возвратное местоимение itse в нужном падеже.

1. Osaatko *** leikata tukkasi?
2. Haluaisitko ostaa *** uuden muotitakin?
3. Anna kirjeesi hänelle ***!
4. Oletko saanut rakkauskirjeen häneltä ***?
5. Hän ei voi ymmärtää ***.
6. Sinä turhaan et luota ***.
7. Hän on aina oma ***.
8. Hän on aina ***. 

Ответы:

Скрытый текст

1. Osaatko itse leikata tukkasi?
2. Haluaisitko ostaa itsellesi uuden muotitakin?
3. Anna kirjeesi hänelle itselleen!
4. Oletko saanut rakkauskirjeen häneltä itseltään?
5. Hän ei voi ymmärtää itseään.
6. Sinä turhaan et luota itseesi.
7. Hän on aina oma itsensä. — Он всегда является сам собой (то есть не притворяется, естественен)
8. Hän on aina itsekseen.


Упражнение 5. ***


Поставьте вместо пробелов местоимения из списка с соответствующих падежных формах.

kuka, mikä, kumpikin

1. Onko kotona ***?

2. *** ei usko häntä.

3. Hän ei usko ***.

4. Miksi hän ei tehnyt vielä ***.

5. Miksi hän ei enää tee ***.

6. Hän ei saanut lainaa ***.

7. He eivät tehneet *** pahaa.

8. He eivät auttaneet ***.

9. *** eivät auttaneet heitä.

10. Hän ei välitä ***.

11. *** tapauksessa en tee sitä.

12. Kaisa seurustelee* kahden pojan kanssa, mutta hän ei pidä ***.

13. En tiedä, puhuiko Timo totta vai valehteliko hän. *** tapauksessa hän ei voinut auttaa meitä.

14. Minulla on kaksi ystävätärtä Kroatiassa. En ole vielä saanut joulukorttia ***. 

*seurustellaвстречаться (юноша встречается с девушкой, имеет с ней какие-то отношения)

Ответы:

Скрытый текст

1. Onko kotona ketään?
2. Kukaan ei usko häntä.
3. Hän ei usko ketään.
4. Miksi hän ei tehnyt vielä mitään.
5. Miksi hän ei enää tee mitään.
6. Hän ei saanut lainaa mistään.
7. He eivät tehneet kenellekään pahaa.
8. He eivät auttaneet ketään.
9. Ketkään eivät auttaneet heitä.
10. Hän ei välitä mistään.
11. Missään tapauksessa en tee sitä.
12. Kaisa seurustelee kahden pojan kanssa, mutta hän ei pidä kummastakaan.
13. En tiedä, puhuiko Timo totta vai valehteliko hän. Kummassakaan tapauksessa hän ei voinut auttaa meitä.
14. Minulla on kaksi ystävätärtä Kroatiassa. En ole vielä saanut joulukorttia kummaltakaan.


Упражнение 6. **


Поставьте нужное местоимение из списка в нужном падеже.

(nämä, se, nuo, ne)

1. *** lailla ei puhuta.

2. Älä puhu *** ikävästä asiasta enää!

3. *** talossa ei voi asua talvella.

4. *** päivänä satoi vettä.

5. Pane *** kirjat *** hyllyihin ja *** kirjat ***.

6. Panin jo *** kaikki paikoilleen. 

Ответы:

Скрытый текст

1. Sillä lailla ei puhuta.
2. Älä puhu siitä ikävästä asiasta enää!
3. Siinä talossa ei voi asua talvella.
4. Sinä päivänä satoi vettä.
5. Pane nämä kirjat näihin hyllyihin ja nuo kirjat noihin.
6. Panin jo ne kaikki paikoilleen.


Упражнение 7. *


Вместо звездочек поставьте местоимения joka и jokin в соответствующем падеже.

1. *** koputtaa oveen.
2. Ovella on *** tyttöjä, *** kysyvät Mishaa.
3. Misha lähti äsken … konserttiin, hän oli jo kauan halunnut kuunnella *** hyvää rokkia.
4. Saitko kirjeen ***?
5. *** mielestä sinä voisit lähteä jo nyt.
6. Minusta sinä pidät enemmän *** toisesta.
7. Jos sinä et ole varma, kysy ***, joka todennäköisesti tietää.
8. Voimmeko me tavata vielä *** päivänä?
9. Menisimme *** hyvään ravintolaan syömään ja juomaan *** kevyitä ranskalaisia viinejä.
10. Ovi on suljettu, mutta … taitaa olla avaimet.

Ответы:

Скрытый текст

1. Joku koputtaa oveen.
2. Ovella on joitakin tyttöjä, jotka kysyvät Mishaa.
3. Misha lähti äsken johonkin konserttiin, hän oli jo kauan halunnut kuunnella jotakin (=jotain) hyvää rokkia.
4. Saitko kirjeen joltakulta?
5. Jonkun mielestä sinä voisit lähteä jo nyt.
6. Minusta sinä pidät enemmän jostakusta toisesta.
7. Jos sinä et ole varma, kysy joltakulta, joka todennäköisesti tietää.
8. Voimmeko me tavata vielä jonakin päivänä?
9. Menisimme johonkin hyvään ravintolaan syömään ja juomaan joitakin kevyitä ranskalaisia viinejä.
10. Ovi on suljettu, mutta jollakulla taitaa olla avaimet.


Упражнение 8. **


Поставьте в предложения местоимения kumpikin или mоlemmat в соответствующем падеже.

1. Yritin siirtää pöytää *** käsillä.

2. Tutustuin *** sisarukseen.

3. Haluaisin *** puseron.

4. Rakastatko sinä *** miehiä?

5. Tykkäsin *** kirjoista.

6. *** huoneen ikkunat ovat pienet.

7. *** tytöillä on suuret siniset silmät.

8. Sain viestin *** opiskelijalta.

9. *** huoneisiin tulee remontti.

10. Hän lähetti ruusuja *** tädeilleen. 

Ответы:

Скрытый текст

1. Yritin siirtää pöytää molemmilla käsillä.

2. Tutustuin kumpaankin sisarukseen.

3. Haluaisin kummankin puseron.

4. Rakastatko sinä molempia miehiä?

5. Tykkäsin molemmista kirjoista.

6. Kummankin huoneen ikkunat ovat pienet.

7. Molemmilla tytöillä on suuret siniset silmät.

8. Sain viestin kummaltakin opiskelijalta.

9. Molempiin huoneisiin tulee remontti.

10. Hän lähetti ruusuja molemmille tädeilleen.


Упражнение 9. **


Вставьте в предложения местоимения kumpi или jompikumpi в соответствующем падеже.

1. *** sinä tykkäät, Liisasta vai Annasta?
2. Otan *** takin, punaisen tai vihreän.
3. *** on parempi, sähkö- vai kaasuliesi?
4. Voi kävellä *** puolella, oikealla tai vasemmalla.
5. *** kanssa olit teatterissa, Maijan vai Mirjan?
6. *** Matti tutustui viime vuonna, Mirjaan vai Maijaan?
7. Hän tutustui *** tyttöön.
8. He asuivat *** talossa, tässä tai tuossa.
9. *** haluat, omenan vai päärynän?
10. Tuija tuli *** maasta, Norjasta tai Ruotsista. 

Ответы:

Скрытый текст

1. Kummasta sinä tykkäät, Liisasta vai Annasta?
2. Otan jummankumman takin, punaisen tai vihreän.
3. Kumpi on parempi, sähkö- vai kaasuliesi?
4. Voi kävellä jommallakummalla puolella, oikealla tai vasemmalla.
5. Kumman kanssa olit teatterissa, Maijan vai Mirjan?
6. Jompaankumpaan Matti tutustui viime vuonna, Mirjaan vai Maijaan?
7. Hän tutustui jompaankumpaan tyttöön.
8. He asuivat jommassakummassa talossa, tässä tai tuossa.
9. Kumman haluat, omenan vai päärynän?
10. Tuija tuli jommastakummasta maasta, Norjasta tai Ruotsista.


Упражнение 10. **


Ответьте на вопрос двумя способами, то есть используя местоимения kumpikin и molemmat.

Образец:

Kummalle sinä soitit? — Soitin kummallekin. Soitin molemmille. 

1. Kummasta sinä pidät?

2. Kummalla on auto?

3. Kummassa talossa on hissi?

4. Kumman täytyy kirjoittaa kiije?

5. Kummalle hän kirjoitti?

6. Kumpaa sinä juot, teetä vai kahvia?

7. Kumpaan sinä olet tottunut, aamukahviin vai aamuteehen?

8. Kumpana Jussi nyt työskentelee, opettajana vai matkaoppaana?

9. Kumpi osaa ranskaa?

10. Kumpi lähti mukaan? 

Ответы:

Скрытый текст

1. Pidän kummastakin. Pidän molemmista.

2. Kummallakin on auto. Molemmilla on auto.

3. Kummassakin talossa on hissi. Molemmissa taloissa on hissi.

4. Kummankin täytyy kirjoittaa kirje. Molempien täytyy kirjoittaa kirje.

5. Hän kirjoitti kummallekin. Hän kirjoitti molemmille.

6. Juon kumpaakin. Juon molempia.

7. Olen tottunut kumpaankin. Olen tottunut molempiin.

8. Hän työskentelee kumpanakin. Hän työskentelee molempina.

9. Kumpikin osaa ranskaa. Molemmat osaavat ranskaa.

10. Kumpikin lähti mukaan. Molemmat lähtivät mukaan.


Упражнение 11. **


Сделайте из двух предложений одно, используя относительное местоимение joka.

Образец:

Ostin kaupasta kirjan. Kirja on halpa. -> Ostin kaupasta kirjan, joka oli halpa.

1. Kadulla kävelee vanha mies. Miehellä ei ole kiire mihinkään.

2. Koulussa on paljon lapsia. Lapset matkustavat kouluun bussilla.

3. Hänellä on kesämökki pienessä saaressa. Saarella on oikein hauska nimi.

4. Saarella on oikein hauska nimi. Valitettavasti minä en muista sitä.

5. Tällä hyllyllä on musiikkikirjoja. Niissä on paljon lauluja.

6. Tuolla on kolme opiskelijaa. Heidän kanssaan olen samalla kielikurssilla.

7. Ostin kaksi sanakirjaa. Niiden hinta oli yhteensä 80 euroa.

8. Tänne tuli eilen uusia opiskelijoita. En ollut tavannut heitä aikaisemmin.

9. Posti toi kirjeen. Siihen täytyy vastata heti.

10. Posti toi kirjeitä. Niihin täytyy vastata heti.

Ответы:

Скрытый текст

1. Kadulla kävelee vanha mies, jolla ei ole kiire mihinkään.

2. Koulussa on paljon lapsia, jotka matkustavat kouluun bussilla.

3. Hänellä on kesämökki pienessä saaressa, jolla on oikein hauska nimi.

4. Saarella on oikein hauska nimi, jota minä en valitettavasti muista.

5. Tällä hyllyllä on musiikkikirjoja, joissa on paljon lauluja.

6. Tuolla on kolme opiskelijaa, joiden kanssa olen samalla kielikurssilla.

7. Ostin kaksi sanakirjaa, joiden hinta oli yhteensä 80 euroa.

8. Tänne tuli eilen uusia opiskelijoita, joita en ollut tavannut aikaisemmin.

9. Posti toi kirjeen, johon täytyy vastata heti.

10. Posti toi kirjeitä, joihin täytyy vastata heti.


Упражнение 12. **


Сделайте из предложений, в которых используется II причастие актива (tehnyt) предложения с использованием местоимения joka.

Образец:

Loppuottelun voittaneelle joukkueelle järjestettiin juhlat torilla. -> Joukkueelle, joka voitti loppuottelun, järjestettiin juhlat torilla.

1. Ohi ajaneissa autoissa istiu hymyileviä ihmisiä. 

2. Terasseilla ja baareissa näkyi ottelussa olleita jalkapallofaneja.

3. Ottelusta tulleet miehet eivät puhuneet mistään muusta kuin illan pelistä. 

4. Jo 25 vuotta joukuetta kannattanut ystäväni oli onnesta sekaisin. 

5. Muutama ihminen oli valitettavasti loukkaantunut ottelua seuranneessa tappelussa. 

6. Juhlinnan aikana kadonnutta maalivahtia ei ole vieläkään löydetty! 

Ответы:

Скрытый текст

1. Ohi ajaneissa autoissa istiu hymyileviä ihmisiä. -> Autoissa, jotka ajoivat ohi, istui hymyileviä ihmisiä.

2. Terasseilla ja baareissa näkyi ottelussa olleita jalkapallofaneja. -> Terasseilla ja baareissa näkyi jalkapallofaneja, jotka olivat ottelussa.

3. Ottelusta tulleet miehet eivät puhuneet mistään muusta kuin illan pelistä. -> Miehet, jotka tulivat ottelusta, puhuivat mistään muusta kuin illan pelistä.

4. Jo 25 vuotta joukuetta kannattanut ystäväni oli onnesta sekaisin. -> Ystäväväni, joka kannatti joukuetta jo 25 vuotta, oli onnesta sekaisin.

5. Muutama ihminen oli valitettavasti loukkaantunut ottelua seuranneessa tappelussa. -> Muutama ihminen oli valitettavasti loukkaantunut tappelussa, joka seurasi ottelua.

6. Juhlinnan aikana kadonnutta maalivahtia ei ole vieläkään löydetty! -> Maalivahtia, joka katosi juhlinnan aikana, ei ole vielä löydetty!


Упражнение 13. *


Поставьте местоимение mikään в пробелы в правильной форме — то есть падеже. Напоминаю, что правильная форма зависит от глагола (и всё это называется rektio — глагольное управление).

Lapset ovat tänään huonolla tuulella. Дети сегодня в плохом настроении.

1. He eivät syö *** ruokaa.

2. He eivät pidä *** ruoasta.

3. He eivät halua leikkiä *** paikassa.

4. He eivät halua leikkiä *** tavaroilla.

5. He eivät halua mennä kouluun eivätkä puistoon, eivät isoäidin luokse eivätkä naapuriin, he eivät halua mennä *** .

6. He sanovat, että he eivät halua mennä ulos tänään eivätkä huomenna, eivät keskiviikkona eivätkä *** päivänä.

7. He eivät halua muuttua kiltiksi ja ystävälliseksi, he eivät halua muuttua ***; he haluavat olla sellaisia
kuin ovat.

Ответы:

Скрытый текст

1. He eivät syö mitään ruokaa.

2. He eivät pidä mistään ruoasta.

3. He eivät halua leikkiä missään paikassa.

4. He eivät halua leikkiä millään tavaroilla.

5. He eivät halua mennä kouluun eivätkä puistoon, eivät isoäidin luokse eivätkä naapuriin, he eivät halua mennä mihinkään.

6. He sanovat, että he eivät halua mennä ulos tänään eivätkä huomenna, eivät keskiviikkona eivätkä minään päivänä.

7. He eivät halua muuttua kiltiksi ja ystävälliseksi, he eivät halua muuttua miksikään; he haluavat olla sellaisia kuin ovat.


Упражнение 14. *


(продолжение про детей в плохом настроении)

Теперь в пробелы нужно поставить местоимение kukaan в соответствующей форме.

1. He eivät pidä isästä eivätkä äidistä, he eivät pidä *** .

2. He eivät halua puhua isälle eivätkä äidille, eivät *** .

3. He eivät halua puhua isän kanssa eivätkä äidin kanssa, eivät *** kanssa.

4. He eivät halua tavata isoäitiä eivätkä leikkitovereita, he eivät halua tavata *** .

5. He eivät halua tutustua uuteen leikkitoveriin, he eivät halua tutustua ***.

Ответы:

Скрытый текст

1. He eivät pidä isästä eivätkä äidistä, he eivät pidä kenestäkään / kestään.

2. He eivät halua puhua isälle eivätkä äidille, eivät kenellekään.

3. He eivät halua puhua isän kanssa eivätkä äidin kanssa, eivät kenenkään kanssa.

4. He eivät halua tavata isoäitiä eivätkä leikkitovereita, he eivät halua tavata ketään.

5. He eivät halua tutustua uuteen leikkitoveriin, he eivät halua tutustua keneenkään / kehenkään.

Послать ссылку в:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Одноклассники
  • Blogger
  • PDF

Постоянная ссылка на это сообщение: https://www.suomesta.ru/2013/01/06/uprazhneniya-na-mestoimeniya/

Добавить комментарий

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.