Käytöshäiriöt ja uhmaikä * Текст | Финляндия: язык, культура, история Психология. Текст для чтения. Для хорошо владеющих финским.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОМОЧЬ САЙТУ МАТЕРИАЛЬНО - БЕЗ ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ ОН СУЩЕСТВОВАТЬ НЕ СМОЖЕТ!

Käytöshäiriöt ja uhmaikä * Текст


Психология. Текст для чтения. Для хорошо владеющих финским.


Uhmaikä ja uhma eivät ole häiriöitä. Ne kuuluvat luonnollisena osana lapsen ja nuoren kehitykseen. Uhma syntyy siitä, kun lapsi irrottautuu vanhemmistaan ja alkaa puolustaa omaa reviiriään. Kasvamisen perusedellytys on uhman muodostuminen. Lapsella on oma tahto, hän haluaa tehdä itse ja päättää itse omista asioistaan. Lapselle pitää myös antaa mahdollisuus omaan reviiriinsä ja hyväksyä hänen uhmansa. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että lapselle olisi annettava kaikessa periksi. Uhmaaviin tunteisiin täytyy suhtautua ymmärryksellä, mutta aikuisen on silti kerrottava, mitä saa tehdä ja mitä ei.

Uhmaikä alkaa usein noin kahden vuoden iässä. Lapselle on tällöin selvinnyt, että hän voi asettaa toiminnalleen rajoja ja valita vaihtoehdoista toisen. Tähän asti päätökset on tehty hänen puolestaan. Uusi valintatilanne on kuitenkin ahdistava, koska lapsi ei osaa tehdä päätöstä itsenäisesti. Ratkaisematon tilanne aiheuttaa usein uhmakohtauksen. Uh-maiän kestoa on vaikea määritellä, uhmaamista tapahtuu oikeastaan kaikissa ikävaiheissa pienemmässä mittakaavassa. Teini-iässä uhma taas voimistuu. Uhma on aina reaktio siihen, että vanhemmat astuvat lapsen reviirille.

Vanhempien pitäisi ottaa uhma vastaan häiriintymättä siitä. Silloin myös lapsi näkee, miten hänen on suhtauduttava uhmaansa. Olisi tehtävä selväksi, että tunnetila on hyväksytty, mutta siitä seuraavat teot eivät välttämättä ole. Tekoihin vanhempien on otettava kantaa ja niille on asetettava rajat.

Suhtaudu uhmaan rauhallisesti ja rakentavasti

Käytöshäiriöt

Käytöshäiriöistä puhutaan silloin, kun uhmaa osoitetaan teoilla, jotka eivät ole hyväksyttäviä. Lapsi ei tottele, kiusaa toisia, haistattelee yms. Voimakkaat ja toistuvat käytöshäiriöt saattavat johtua keskushermoston häiriöistä (esim. MBD). Ne voivat myös johtua siitä, että lapsen on sallittu käyttäytyä miten hän tahtoo. Korjaamismetodi on molemmissa sama. Lapsen sisäinen maailma ei ole järjestynyt ja aikuisen on luotava se. Vanhemman on osattava asettaa lapselle selkeät rajat. On kerrottava, mitä saa tehdä ja mitä ei. Alle kouluikäinen lapsi ei vielä pysty arvioimaan, onko teko oikein vai väärin, siksi vanhemman on otettava vastuu.

Aikuisten tulisi toimia johdonmukaisesti ja vastattava ulkoisella järjestyksellä sisäisen järjestyksen puuttumiseen. Lapsen kanssa tulisi aina edetä kärsivällisesti eikä osoittaa liian suuria vaatimuksia, joita hän ei pysty toteuttamaan. Liian tiukasta ja vihamielisestä kurinpidosta seuraa vain nöyryytyksiä, lapsi ei tunne kelpaavansa, vaikka yrittäisi kaikkensa. Lapselle täytyy osoittaa, että hänestä välitetään ja että häntä rakastetaan silloinkin, kun hänen tekojaan ei voida hyväksyä. Kun lapsi tai nuori tekee väärin, hänen omatuntonsa ei vielä välttämättä osaa tuomita tekoa. Siksi vanhempien on asetettava lapsi vastuuseen teoistaan. Kun lapsi on aluksi vanhemmille vastuussa, hänelle kehittyy oma vastuuntunto.

Авторы: психолог Keijo Tahkokallio, текст: Essi Kytöhonka.


antaa periksi — уступать

arvioida — оценивать, давать оценку

edetä — продвигаться вперёд

haistatella — материться, ругаться, говорить грубо, используя грубые ругательства

irrottautua — отделяться, отрываться, вырываться

johdonmukaisesti — последовательно

käytöshäiriöt — расстройства поведения

MBD — от английского minimal brain dysfunctionминимальная мозговая дисфункция, поэтому в русском языке используется сокращение ММД — представляет собой широко распространенную форму нервно-психических нарушений детского возраста, то есть это не поведенческая проблема, не результат плохого воспитания, а медицинский и нейропсихологический диагноз, который может быть поставлен только по результатам специальной диагностики.

omatunto — совесть

reviiri — термин из зоологии, своя территория, область обитания

uhmaikä — на русском мы говорим «переходный возраст». С психологической точки зрения, переходный возраст проявляется у подростков в стремлении к независимости в поведении, стремлении найти своё место в обществе (позиционировать себя), иногда — переиначить своё окружение под свои вкусы. 

vastuu — ответственность

Поэтому финны говорят про «возраст упрямства»: uhma — дерзость, упрямство, вызов

Послать ссылку в:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Одноклассники
  • Blogger
  • PDF

Постоянная ссылка на это сообщение: https://www.suomesta.ru/2023/03/02/kaytoshairiot-ja-uhmaika-tekst/

Добавить комментарий

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.