Näin rakentui Helsinki–Pietari-rautatie 1800-luvulla * Так в XIX веке строилась железная дорога Хельсинки — Санкт-Петербург * Статья | Финляндия: язык, культура, история Россия и Финляндия связаны железнодорожными путями уже больше 150 лет. Официальный "день рождения" железной дороги между Хельсинки и Петербургом — 11 сентября 1870 года.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОМОЧЬ САЙТУ МАТЕРИАЛЬНО - БЕЗ ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ ОН СУЩЕСТВОВАТЬ НЕ СМОЖЕТ!

Näin rakentui Helsinki–Pietari-rautatie 1800-luvulla * Так в XIX веке строилась железная дорога Хельсинки — Санкт-Петербург * Статья


Venäjälle pääsi Suomesta junalla jo yli 150 vuotta sitten. Helsinki–Pietari-radan virallinen syntymäpäivä on keisari Aleksanteri II:n nimipäivä 11.9.1870.


Россия и Финляндия связаны железнодорожными путями уже больше 150 лет. Официальный «день рождения» железной дороги между Хельсинки и Петербургом — 11 сентября 1870 года.


Juna Oulunkylän ensimmäisellä rautatieasemalla 1890-luvulla.

Ratayhteyden suunnittelu polkaistiin käyntiin Suomessa vuosien 1863–1864 valtiopäivillä. Hankkeen rahoitus oli määrä hoitaa lainoilla sekä paloviinaverolla, kun säätyjen enemmistö lakkautti viinan kotipolton.

Сейм Великого Княжества Финляндского занялся планированием строительства железной дороги Хельсинки — Санкт-Петербург в 1863-1864 годы. Финансирование проекта должно было осуществляться за счет кредитов и налога на самогоноварение.

”Maan ensimmäinen kokopitkä ratayhteys päätettiin rakentaa Helsinki–Hämeenlinna-radan jatkeeksi, sillä toiveissa oli vauhdittaa Suomen ulkomaankauppaa”, Väyläviraston rautatieliikennejohtaja Markku Nummelin kertoo tiedotteessa.

«Было принято решение продлить железную дорогу Хельсинки — Хямеенлинна. Таким образом хотели способствовать развитию внешней торговли Великого Княжества Финляндского», — говорит представитель Агентства транспортной инфраструктуры страны Маркку Нуммелин (Markku Nummelin).

Ratahanke pysähtyi nälkävuosiin 1866–1868. Rautatielaina ei myynyt ja paloviinavero tuotti heikosti. Unelma radasta näytti jäävän unholaan.

Проект строительства железной дороги был приостановлен в 1866-1868 годы, поскольку кредит на строительство одобрен не был, а налог приносил мало денег. Казалось, что мечта о железной дороге забыта.

Lopulta rata päätettiin toteuttaa hätäaputöinä. Suomen Kenraalikuvernööri Nikolai Adlerberg ajoi tarmokkaasti radan asiaa ja käytti hyväkseen suhteitaan Pietariin ja muualle Eurooppaan.

Kreivi Nikolai Vladimirovitš Adlerberg (ven. Николай Владимирович Адлерберг; 19. toukokuuta 1819 Pietari – 25. joulukuuta 1892 München) oli venäläinen kenraali, joka toimi Suomen kenraalikuvernöörinä vuosina 1866–1881.

Но в итоге нашли решение, как воплотить проект другим способом. Генерал-губернатор Финляндии Николай Адлерберг взял дело в свои руки и для реализации проекта использовал связи с Санкт-Петербургом и Европой.

Rataa rakennettiin käsin ja hevosvoimin, ja töihin saavuttiin leivän perässä – usein perhekunnittain. Heikoimpia ei huolittu rakennustehtäviin, mutta tekemistä keksittiin kaikille: naiset ja lapset rakensivat esimerkiksi Uudenkylän ja Kausalan välille luonnonkivistä suoja-aidan, joka on jäänyt maisemaan.
 
Железную дорогу возводили вручную, механизмов не было, особо тяжелую работу выполняли с помощью лошадей. Приезжали на стройку в основном бедняки — нередко целыми семьями. Более слабых не привлекали к строительным работам, но работы хватало всем: женщины и дети построили, к примеру, защитный забор из камня на участке между Уусикюля и Каусала, который остался частью ландшафта.
 
Nälän heikentämiä radanrakentajia vaivasivat erilaiset kulkutaudit, kuten lavantauti ja pilkkukuume. Samoin moni kuoli ylensyöntiin pitkän nälässä kituuttamisen jälkeen.
 
Строители после долгого недоедания были ослаблены и часто страдали от различных эпидемий — например, брюшного и сыпного тифа. Многие умирали от переедания.
 
Synkimmillään työvoimasta oli sairaana jopa 22 prosenttia. Kuolleille rakennettiin omia hautausmaita, sillä kunnat eivät halunneet heitä omille hautapaikoilleen.
 
В худшие периоды болели до 22% строителей. Для скончавшихся создавали отдельные кладбища, так как общины не хотели их на собственные места захоронения.
 
Köyhien ihmismassojen saapuminen ei miellyttänyt kaikkia paikkakuntalaisia, sillä ajan hengen mukaisesti ajateltiin, että jokaisen pitäjän tuli itse huolehtia köyhistään. Apua saadakseen oli kyettävä tekemään työtä.
 
Не всех местных жителей радовало появление массы бедняков: в духе того времени считалось, что каждой волости нужно самостоятельно заботиться о своих бедняках. Для получения помощи нужно было быть способным делать работу.
 
Kun rautatie kahden ja puolen vuoden rakennustyön jälkeen valmistui, sen kustannukset jäivät kaksi miljoonaa markkaa alhaisemmiksi kuin alun perin oli arvioitu.
 
Строительство железной дороги было завершено за два с половиной года. Затраты составили на два миллиона марок меньше, чем изначально планировалось.
 
Iloisen yllätyksen taakse kätkeytyi monta syytä. Linjauksen muuttaminen Salpausselän maaperälle helpotti rakentamista. Moni silloista tehtiin puusta, mikä laski kustannuksia. Tosin niitä jouduttiin varsin pian vahvistamaan tai vaihtamaan teräksisiin.
 
Для этой радостной неожиданности было много причин. Строительство облегчило изменение маршрута на почву Салпауселькя. Многое построили из дерева, что тоже снизило затраты. Правда, кое-что вскоре пришлось укрепить или заменить на сталь.

Kuvan höyryvetureita hankittiin 10 kappaletta Helsinki-Pietari -radan liikenteeseen. Veturi hylättiin käytöstä vuonna 1912.

 
Koko rata saatiin matkustajien käyttöön keisarin nimipäivänä 11.9.1870, ja merkkipäivää juhlittiin vaatimattomasti vaikeiden rakennusolojen ja vaiheittaisen valmistumisen vuoksi. Satavuotisjuhlia vietettiin jo koreammin.
 
Движение открыли в день именин императора Александра II, 11 сентября 1870 года. Это событие отметили скромно — из-за сложных условий строительства и поэтапных пусков отдельных участков. Столетие начала работы железной дороги Хельсинки — Санкт-Петербург уже отмечалось с большим размахом.
 

Raja. Rajajoen ylittävä silta Riihimäki–Pietari -radalla 1920-luvun postikortissa. Suomi on kuvassa vasemmalla ja Neuvosto-Venäjä oikealla.


10.2.2023

Кари Кортелайнен / Kari Kortelainen


на русском

на финском

Послать ссылку в:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Одноклассники
  • Blogger
  • PDF

Постоянная ссылка на это сообщение: https://www.suomesta.ru/2023/02/28/nain-rakentui-helsinki-pietari-rautatie-1800-luvulla-tak-v-xix-veke-stroilas-zheleznaya-doroga-xelsinki-sankt-peterburg-statya/

Добавить комментарий

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.