Sananvapaus * Свобода слова | Финляндия: язык, культура, история Заметка, посвященная организации конкретного осуществления свободы слова в Финляндии.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОМОЧЬ САЙТУ МАТЕРИАЛЬНО - БЕЗ ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ ОН СУЩЕСТВОВАТЬ НЕ СМОЖЕТ!

Sananvapaus * Свобода слова

Заметка, посвященная организации конкретного осуществления свободы слова в Финляндии. С моими лексико-грамматическими комментариями.


Sananvapaus tarkoittaa oikeutta ilmaista ja vastaanottaa mielipiteitä. Suomessa sananvapaus kuuluu kansalaisen perusoikeuksiin.

Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla.

Suomessa ei kuitenkaan saa julkaista mitä tahansa. Perustuslain sanamuoto kenenkään ennakolta estämättä vapauttaa mediaesitykset hallintoviranomaisten ennakkotarkastuksesta.

Sananvapaus ei ole sama asia kuin julkaisuvapaus. Lehdistöllä on julkaisuvapaus, mikä tarkoittaa sitä, että lehden toimituksella tai omistajalla on oikeus valita, mitä sisältöä lehteen painetaan. Esimerkiksi sanomalehtien mielipidepalstan sensuuri ei riko sananvapautta. Kenelläkään ei ole velvollisuutta sanoman levittämiseen, mutta sananvapauteen sisältyy oikeus levittää sanomaa ilman, että muut sitä pakkokeinoin estävät.

Elokuville, televisio-ohjelmille ja peleille voidaan määrittää ikäraja. Ikärajojen avulla sekä suojellaan lapsia että estetään lasten sananvapauden tarpeeton rajoittaminen. Elokuvien tarkastuksessa elokuvalle tai muulle kuvaohjelmalle joko asetetaan ikäraja 7, 12, 16 tai 18 vuotta, tai se sallitaan kaikenikäisille, jos sen ei arvioida sisältävän lapsen kehitykselle haitallista aineistoa. Haitallinen sisältö on seksuaalista, väkivaltaista, kauhua aiheuttavaa tai muuta näihin verrattavaa aineistoa. Täysi-ikäisille tarkoitettuja kuvaohjelmia ei tarvitse ennakolta tarkastuttaa. Niistä tulee vain tehdä ilmoitus Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskukselle.

Hyvän journalistisen tavan perustana on kansalaisten oikeus saada oikeita ja olennaisia tietoja, joiden avulla he voivat muodostaa totuudenmukaisen kuvan maailmasta ja yhteiskunnasta. Journalistin ammattietiikkaan kuuluu kunnioittaa inhimillisiä perusarvoja, kuten ihmisoikeuksia, demokratiaa, rauhaa ja kansainvälistä yhteisymmärrystä, sekä tuntea vastuuta luonnosta ja ympäristön puhtaudesta.

Возрастные ограничения для теле- и кинопродукции, а также для цифровых игр. Включая символику.

Journalistit ovat perustaneet Julkisen sanan neuvoston (JSN), jonka tehtävänä on vaalia julkisen sanan vastuullista vapautta ja tukea hyvää journalistista tapaa. Neuvostolla ei ole päätäntävaltaa, se antaa vain suosituksia. Kuka tahansa voi tehdä kantelun JSN:lle mistä tahansa televisio-, radio-, aikakaus- tai sanomalehtijutusta. JSN käsittelee myös internetaineistoa, jos se on julkaistu tiedotusvälineessä. Jos tiedotusväline on rikkonut neuvoston mielestä hyvää journalistista tapaa, tiedotusvälineelle annetaan huomautus, joka sen on julkaistava lyhyessä määräajassa.

Mainonnan eettinen neuvosto (MEN) antaa lausuntoja siitä, onko mainonta eettisesti hyväksyttävää. Mainonnan eettinen neuvosto keskittyy ensisijaisesti kuluttajilta tuleviin käsittelypyyntöihin ja asioihin, joilla katsotaan olevan yleistä merkitystä.


eettinen — этический

ennakkotarkastus — предварительное рассмотрение (то, что можно назвать предварительной цензурой: то есть не требуется предварительное одобрение со стороны каких-либо органов для публикации какого-либо материала)

ensisijaisesti — в первую очередь

haitallinen — вредный — от слова haitta — вред, ущерб

huomautus — замечание (то есть если орган СМИ выпустил что-то не соответствующее закону, то она получит замечание; насколько я помню юридическую практику в России, после двух замечаний деятельность СМИ прекращается… впрочем, сейчас (2022 год), кажется, все стало совсем плохо… но мы сейчас не про Россию)

hyväksyttävä — одобряемый (т.е. тот, который можно одобрить — hyväksyä — одобрять — грамматически см. причастие I пассива)

julkaista — опубликовать

julkaisuvapaus — свобода печати (как указывается в заметке, это не то же самое, что свобода слова)

kauhu — ужас (тут имеется в виду, что в игре или в видеопродукции есть что-то жуткое и страшное, что может повлиять на психику ребенка)

lailla — с помощью закона (laki)

lausunto — заключение (о чем-либо)

mainonta — реклама

neuvosto — совет (как орган) — не путайте никогда с neuvo — совет как подсказка, например, куда идти и что делать

perusoikeus — (юридически) базовое право, основное право, фундаментальное право

päihteiden käyttö — употребление наркотиков, хотя в принципе päihde — вообще любое дурманящее вещество, или, если совсем строго — психоактивное вещество. Если брать очень широко, то и алкоголь и табак тоже päihteet, но термин используют все-таки когда говорят о наркотиках.

sisältö — содержание

syrjintä — дискриминация, расизм

uhkapeli — азартная игра

väkivalta — насилие

yhteisymmärrys — взаимопонимание

Послать ссылку в:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Одноклассники
  • Blogger
  • PDF

Постоянная ссылка на это сообщение: https://www.suomesta.ru/2022/11/19/sananvapaus-svoboda-slova/

Добавить комментарий

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.