Упражнения на переходные и непереходные глаголы | Финляндия: язык, культура, история Финская грамматика в упражнениях.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОМОЧЬ САЙТУ МАТЕРИАЛЬНО - БЕЗ ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ ОН СУЩЕСТВОВАТЬ НЕ СМОЖЕТ!

Упражнения на переходные и непереходные глаголы

Повторение грамматического материала


Упражнения, как обычно, нужно делать в письменном виде, а потом проверять по ответам, данным в скрытом тексте. Переводы я не даю — нужно привыкать работать со словарями.

Упражнение 1. ***

Выберите правильный глагол (и не забывайте про правильную форму). 

1.

aiheutua – aiheuttaa

Mikä virus ____________________ aidsin eli immuunikadon?

Hän on ____________________ meille paljon harmia.

Tästä päätöksestä ____________________ vielä ikävyyksiä.

En haluaisi ____________________ vaivaa.

Palo ____________________ pesukoneesta.

2.

loukkaantua – loukata

Olen ____________________.

Miksi haluat ____________________ minua?

Autossa olleet matkustajat ____________________ vakavasti.

Hän ____________________ kovin helposti.

Kompastuin ja ____________________ nilkkani.

3.

parantua – parantaa

Sinun täytyy ____________________ tapasi.

Leikkaus onnistui, ja potilas ____________________.

Äiti puhalsi lapsen sormeen, ja se ____________________ heti.

4.

kehittyä – kehittää

Suomi ____________________ kulttuurikieleksi vasta 1900-luvulla.

Tutkijat ____________________ uutta lääkettä syöpää vastaan.

Hän harrastaa valokuvausta ja ____________________ valokuvat itse.

5.

tarjoutua – tarjota

Haluan ____________________ sinulle lounaan.

Hän ____________________ vapaaehtoisesti auttamaan.

Hän ____________________ minulle työtä.

6.

kuivua – kuivata

____________________ kätesi!

Pyykki ____________________ auringossa.

Kuka ____________________ astiat?

7.

näkyä – näyttää

Kaupungin tornit ____________________ kauas merelle.

Voitko ____________________ minulle, miten tämä kopiokone toimii?

8.

loppua – lopettaa

Haluan ____________________ tämän keskustelun.

Aika ____________________ kesken.

9.

vaihtua – vaihtaa

Tämä biisi on soinut jo liian monta kertaa. Voitko ____________________ biisiä?

Voi ei! Takkini on ____________________ naulakossa.

10.

unohtua – unohtaa

Minä ____________________ puhelimeni kotiin.

Ikkuna ____________________ auki ja nyt täällä on todella kylmä.

11.

kääntyä – kääntää 

Google Translate ____________________ tekstit paljon paremmin kuin kaksi vuotta sitten. (Mutta ei silti tarpeeksi hyvin!)

Auto ____________________ vasemmalle, vaikka se ei olisi saanut.

12.

kuulua – kuulla 

Ulkoa ____________________ outoa ääntä.

____________________ sinut todella huonosti.

Äänesi ____________________ todella huonosti.

13.

kaatua – kaataa 

Pihalla ____________________ puu.

Talonmies ____________________ pihalla puun.

Mies oli niin humalassa, että hän ____________________.

Ответы:

Скрытый текст

1.

Mikä virus aiheutta aidsin eli immuunikadon?

Hän on aiheuttanut meille paljon harmia.

Tästä päätöksestä aiheuttuu vielä ikävyyksiä.

En haluaisi aiheutta vaivaa.

Palo aiheutui pesukoneesta.

2.

Olen loukkaantunut.

Miksi haluat loukata minua?

Autossa olleet matkustajat loukkaantuivat vakavasti.

Hän loukkaantuu kovin helposti.

Kompastuin ja loukkasin nilkkani.

3.

Sinun täytyy parantaa tapasi.

Leikkaus onnistui, ja potilas on parantunut.

Äiti puhalsi lapsen sormeen, ja se parantui heti.

4.

Suomi kehittyi kulttuurikieleksi vasta 1900-luvulla.

Tutkijat kehittävät uutta lääkettä syöpää vastaan.

Hän harrastaa valokuvausta ja kehittää valokuvat itse.

5.

Haluan tarjota sinulle lounaan.

Hän tarjoutua vapaaehtoisesti auttamaan.

Hän tarjosi minulle työtä.

6.

Kuivaa kätesi!

Pyykki kuivui auringossa.

Kuka kuivaa astiat?

7.

Kaupungin tornit näkyvät kauas merelle.

Voitko näyttää minulle, miten tämä kopiokone toimii?

8.

Haluan lopetta tämän keskustelun.

Aika loppuu kesken.

9.

Tämä biisi on soinut jo liian monta kertaa. Voitko vaihtaa biisiä?

Voi ei! Takkini on vaihtunut naulakossa.

10.

Minä unohdin puhelimeni kotiin.

Ikkuna unohtui auki ja nyt täällä on todella kylmä.

11.

Google Translate kääntää tekstit paljon paremmin kuin kaksi vuotta sitten. (Mutta ei silti tarpeeksi hyvin!)

Auto kääntyi vasemmalle, vaikka se ei olisi saanut.

12.

Ulkoa kuuluu outoa ääntä.

Kuulen sinut todella huonosti.

Äänesi kuuluu todella huonosti.

13.

Pihalla kaatui puu.

Talonmies kaatoi pihalla puun.

Mies oli niin humalassa, että hän kaatui.


Упражнение 2. **

Выберите непереходный глагол A или  переходный B

Образец:


Osa nuorista jatkaa opiskelua lukion jälkeen.

a) jatkuu b) jatkaa


 Maapallo___________________________ akselinsa ympäri.

a) pyörii b) pyörittää


 Palomiehet ______________________ tulipalon nopeasti.

a) sammuivat b) sammuttivat


 Kokemukset_______________________ ihmistä.

a) muuttuvat b) muuttavat


Kinkku ___________________ uunissa hitaasti kypsäksi.

a) paistuu b) paistaa


 Kaikki sadut ________________ onnellisesti.

a) päättyvät b) päättävät


 Suomi __________________ sodan jälkeen hyvinvointivaltioksi.

a) kehittyi b) kehitti


Suomalainen yritys aikoo __________________ toimintansa ulkomaille.

a) siirtyä b) siirtää


Samanlaiset harrastukset ___________________ ihmisiä.

a) yhdistyvät b) yhdistävät


Vieraat______________ juhlista vasta keskiyöllä.

a) poistuivat b) poistivat


Pakokaasut _________________________ kaupungin ilman.

a) saastuvat b) saastuttavat


Sateenkaari __________________ taivaalla sateen jälkeen.

a) näkyy b) näkee


Ответы:

Скрытый текст

Maapallo pyörii akselinsa ympäri.

Palomiehet sammuttivat tulipalon nopeasti.

Kokemukset muuttavat ihmistä.

Kinkku paistuu uunissa hitaasti kypsäksi.

Kaikki sadut päättyivät onnellisesti.

Suomi kehittyi sodan jälkeen hyvinvointivaltioksi.

Suomalainen yritys aikoo siirtää toimintansa ulkomaille.

Samanlaiset harrastukset yhdistävät ihmisiä.

Vieraa postuivat juhlista vasta keskiyöllä.

Pakokaasut saastuttavat kaupungin ilman.

Sateenkaari näkyy taivaalla sateen jälkeen.


 

 

Послать ссылку в:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Одноклассники
  • Blogger
  • PDF

Постоянная ссылка на это сообщение: https://www.suomesta.ru/2022/11/01/uprazhneniya-na-perexodnye-i-neperexodnye-glagoly/

Добавить комментарий

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.