"Anna Antti ahvenia, Pekka pieniä kaloja" * Текст | Финляндия: язык, культура, история
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОМОЧЬ САЙТУ МАТЕРИАЛЬНО - БЕЗ ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ ОН СУЩЕСТВОВАТЬ НЕ СМОЖЕТ!

«Anna Antti ahvenia, Pekka pieniä kaloja» * Текст

Не очень сложный текст, посвященный верованиям древних финнов. С переводом некоторых слов и комментариями.


Suomalaisten muinaisista uskomuksista on vaikea saada selvää käsitystä, koska niistä säilyneet tiedot ovat myöhemmän ajan värittämiä. Keskeistä näyttää olleen luonnon ja vainajien palvonta. Mitään kiinteää oppia varhaisessa uskonnollisuudessa ei ollut.

Tärkeitä olivat sään, metsän ja veden haltijat. Ukko ylijumala oli sään ja sadon jumala, Ahti veden ja Tapio metsän. Jumalia pyrittiin lepyttämään, jotta sää olisi suosiollinen ja kalastus- ja metsästysonni hyvä.

Uskottiin maahisiin ja haltijoihin, joita tuli lepyttää. Erilaisten taikojen ja loitsujen avulla pyrittiin karkottamaan paha ja varmistamaan menestys. Shamaanit pyrkivät »loveen lankeamalla» eli transsitilassa saamaan selville salaisia asioita.

Sään merkitys korostui maanviljelyksen yleistyessä. Maanviljelystä ja karjanhoitoa alettiin Lounais-Suomessa harjoittaa jo pronssikaudella (1300-500 eKr.). Maanviljelys levisi Varsinais-Suomesta vähitellen Satakuntaan, Uudellemaalle ja Hämeeseen. Karjanhoidolla oli keskeinen merkitys pohjoisia seutuja myöten.

Muinaissuomalainen rukous »Anna Antti ahvenia, Pekka pieniä kaloja» osoittaa, että kristinuskon vaikutukset sekoittuivat perinteiseen uskonnollisuuteen. Antti tarkoittaa Andreasta ja Pekka Pietaria. Kyse on Jeesuksen opetuslapsista, jotka Uuden testamentin evankeliumien mukaan olivat kalastajia.

Paavi Gregoriuksen ohjeen mukaan pakanalliset kulttipaikat tuli ottaa kristinuskon käyttöön. Tämä keskiajan katolisen kirkon lähetysstrategia edisti vanhojen uskomusten ja kristinuskon sekoittumista.

VAINAJIEN PALVONTAA JA KARHUN KALLOSTA JUOMISTA

Joissakin perinteissä vainajia palvottiin samaan tapaan kuin jumalia tai haltijoita. Sana hiisi on alun perin merkinnyt paikkaa, jossa on palvottu vainajia. Ihmisten uskottiin jatkavan elämää tuonelassa.

Аксели Галлен-Каллела. «По реке Туонела».

Vainajille tuotiin lahjoja, jotta ne eivät tulisi kummituksina häiritsemään ja pelottelemaan. Jumalien nimityksiä siirtyi henkilönimiin, kuten Väinö, Ilmari, Jouko, Ahti, Kalevi, Mielikki, Rauni, Tapio, Tellervoja Ukko.

Kalliomaalauksien hirvet lienevät liittyneet metsästysmagiaan. Metsän eläimistä mahtavin, karhu sai osakseen uskonnollista kunnioitusta.

Piispa Isak Rothovius kävi Turun yliopiston vihkijäisjumalanpalveluksen saarnassa 1640 karhuseremonioiden kimppuun ikään kuin ne olisivat suorastaan olleet yksi syy akatemian perustamiselle. Ruotsin takamaille tarvittiin yliopisto, jotta kansa lakkaisi »karhun kallosta juomasta ja pimeitä menoja pitämästä».


Слова:

uskomusповерье 

myöhemmän ajan värittämiä окрашенные более поздним временем

kiinteä oppi жесткая доктрина

haltija владыка, дух

lepyttääзадобрить, успокоить, «замирить» (сравните с существительным lepoпокой)

hiisiлеший, водяной, злой дух вообще

tuonela царство мертвых, потусторонний мир

saada osakseen — дословно «получать на свою долю», можно перевести просто «получать»: «Из лесных животных медведь, самый могучий, получал религиозное почитание».

loveen lankeamalla — с ходу и не переведешь: loviзазубрина, углубление, langeta (lankea~) — пасть, впасть, то есть «впасть в трещину реальности», если можно так сказать

yleistyessäпо мере распространения: yleistyäраспространиться, стать повсеместным (сравните yleinenобщий, всеобщий)

Jeesuksen opetuslapset ученики Иисуса, opetuslapsi ученик именно в религиозном смысле, не школьник

käydä kimppuunнападать

takamaat — дословно «задние земли», здесь имеются в виду периферийные территории, расположенные далеко от метрополии, то есть, собственно, Финляндия по отношению к Швеции


Источник: «Suomen tarina. Miten Suomesta tuli Suomi», 2017.

Послать ссылку в:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Одноклассники
  • Blogger
  • PDF

Постоянная ссылка на это сообщение: https://www.suomesta.ru/2019/09/30/anna-antti-ahvenia-pekka-pienia-kaloja-tekst/

Добавить комментарий

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.