Hyvin kuuluu * Урок 12 | Финляндия: язык, культура, история
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОМОЧЬ САЙТУ МАТЕРИАЛЬНО - БЕЗ ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ ОН СУЩЕСТВОВАТЬ НЕ СМОЖЕТ!

Hyvin kuuluu * Урок 12

Аудиоматериалы с текстовой транскрипцией для изучающих финский язык. Уровень владения языком B1.


Paperinmakuinen ohjelmaHenkilöt:

Radiotoimittaja, nainen

Pasi Parantainen, kehittämispäällikkö

Onni, Mikon Juorut -lehden miestoimittaja

Minttu, Viikon Juorut -lehden naistoimittaja


Toimittaja: Hyvää iltapäivää Kaakon Radiosta. Studioon on tänään kutsuttu Lappeenrannan-lmatran seudun kehittämispäällikkö Pasi Parantainen, jonka kanssa keskustelemme alueen tulevaisuudennäkymistä. Tervetuloa.

Parantainen: Kiitos.

Toimittaja: Pasi Parantainen, olet nyt muutaman vuoden tehnyt tätä seutukunnan kehittämistyötä ja ollut ikään kuin näköalapaikalla täällä Kaakkois-Suo-messa. Mitenkäs meillä menee nyt?

Parantainen: No, täällä itärajan tuntumassa on ennenkin eletty kansainvälisesti, mutta kyllähän se nykypäivänä korostuu. Globalisaatio vaikuttaa voimakkaasti puunjalostusteollisuuteen, joka on tällä alueella iso työllistäjä.

Toimittaja: Toisin sanoen paperiteollisuus on uusien haasteiden edessä?

Parantainen: Näin voi hyvällä syyllä sanoa. Muutospaineet kohdistuvat tähän teollisuudenalaan monelta suunnalta: ensinnäkin paperin kysyntä on vähentynyt useana vuonna. Toisekseenkin yritykset ovat siirtäneet tuotantoaan maihin, joissa työvoima on edullisempaa, ja puut kasvavat nopeammin.

Toimittaja: Jatkavatko yritykset uusien tehtaiden rakentamista nimenomaan ulkomaille?

Parantainen: Se on hyvin todennäköistä. Uusilla markkina-alueilla puutavaraa on helppo hankkia pienemmin kustannuksin kuin täällä pohjolassa.

Sen lisäksi kehittyvissä maissa kulutus kasvaa, kun taas täällä länsimaissa kuluttajat muuttuvat yhä kriittisemmiksi.

Toimittaja: Ja miten tämä kriittisyys ilmenee?

Parantainen: Kuluttajat tahtovat yhä tarkempia tietoja tuotteen alkuperästä ja tuotannon vaikutuksista ympäristöön.

Toimittaja: Pasi Parantainen, onko teollisuus osannut tiedottaa ympäristön huomioon ottamisesta omassa toiminnassaan?

Parantainen: Noo, kun seuraa tämän alueen elinkeinoelämää aktiivisesti, kyllä tietoa saa. Metsien monimuotoisuuden ylläpitäminen on ollut paljon esillä, samoin uudet tuotteet, joita voidaan valmistaa kierrätysmateriaaleista. Ja, ja alueen hyvinvointia ajatellen luonto on toki paljon muutakin kuin metsiä. Täällä Järvi-Suomessa vesillä ja saarissa liikkuminen, kalastaminen, patikoiminen ja ihan vaan sen luonnon rauhan etsiminen ovat keskeisiä asukkaiden hyvinvoinnille. Saimaan vesistö takaa tämän seudun asukkaille monia mahdollisuuksia laadukkaaseen vapaa-ajan viettoon, kun vain vesien tilaa seurataan tarkoin.

Toimittaja: Miten vesistöt oikein vaikuttavat yritysten toimintaan?

Parantainen: Paperintuotantohan tarvitsee vettä tuotantoprosessissaan. Suuret yritykset ovat jo pitkään tunteneet vastuunsa ympäristön jätekuormituksen vähentämisessä, ja ne ovatkin pystyneet pienentämään haitallisia päästöjään. Se on keskeinen osa paperi- ja selluteollisuuden kehittämisohjelmaa täällä Suomessa.

Toimittaja: Eli siis toimintaa kehitetään edelleen myös täällä pohjoisessa?

Parantainen: Ehdottomasti. Meillä on paljon tämän alan asiantuntijoita, vaikka yritykset ja työntekijät joutuvat tietysti jatkuvasti päivittämään osaamistaan. Täytyy pitää yllä korkeaa koulutustasoa ja satsata tuotekehitykseen.

Toimittaja: Kehittämispäällikkö Parantainen, tuntuu siltä, että tällä seudulla teollisuuden näkymät ovat aika tarkkaan kartoitettuja. Tuovatko lähivuodet näkyville mitään uusia mahdollisuuksia?

Parantainen: Tietysti myös uusia avauksia tarvitaan. Esimerkiksi matkailuala näyttää monipuolisen lähialueyhteistyön kautta löytävän uutta asiakaskuntaa. Olemmekin itse asiassa yhteistyössä kauppakamarin ja matkailutoimen kanssa järjestämässä kampanjaa…

***

Minttu: Voitasko me kenties kuunnella jotain muuta kuin tällaista kuivaa asiaa?

Onni: Mitä vikaa faktoissa on? Kyllä toimittajan työssä on hyvä tuntea tosiasioita. Minusta meillä menee hyvin, ties miten hyvä juttu myö saadaan Imatralta.

Minttu: Paras juttu olisi, jos tämä auto saataisiin korjatuksi.

Onni: No sehän hoituu kyllä. Imatralla on yhdellä inttikaverilla merkkikorjaa-mo, sille kun soitetaan, niin kyllä saadaan homma kuntoon.

Minttu: Mä voin etsii sen numeron. Mikä sen nimi on?

Onni: Ootas nyt, mikäs se nyt oli? Se alkoi muistaakseni veellä. Eiku koolla. Kam- tai Kem-. Eiku Kämäräinen se on. Kämäräisen Jore.

Послать ссылку в:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Одноклассники
  • Blogger
  • PDF

Постоянная ссылка на это сообщение: https://www.suomesta.ru/2019/04/27/hyvin-kuuluu-urok-12/

Добавить комментарий

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.