Suomalaisia kirjailijoita ja tyylivirtauksia * Текст для чтения | Финляндия: язык, культура, история
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОМОЧЬ САЙТУ МАТЕРИАЛЬНО - БЕЗ ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ ОН СУЩЕСТВОВАТЬ НЕ СМОЖЕТ!

Suomalaisia kirjailijoita ja tyylivirtauksia * Текст для чтения

Текст для чтения на упрощенном финском среднего уровня сложности. Заодно краткий рассказ о некоторых этапах финской литературы.


Suomenkielisen kirjallisuuden katsotaan alkavan Aleksis Kivestä (1834-1872), joka oli ensimmäinen suomen kielellä kirjoittava kirjailija. Kivi kirjoitti näytelmiä, runoja ja romaanin Seitsemän veljestä, joka lienee hänen teoksistaan tunnetuin. Kivi tunsi hyvin muun maailman kirjallisuutta ja sai niistä vaikutteita. Hänen näytelmänsä ja romaaninsa kertovat tavallisten suomalaisten kansanihmisten jääräpäisyydestä ja sisukkuudesta humoristis-realistiseen sävyyn. Kiven teoksia luetaan ja näytellään Suomessa yhä, ja Kivestä itsestään on vuonna 2002 ilmestynyt elokuva.

Minna Canth (1844-1897) on ensimmäisiä suomalaisia realistejamme. Hän tuo kirjoissaan esiin naisen epäoikeudenmukaisen aseman yhteiskunnassa. Canthin mielestä naisen tuli olla tasa-arvoinen miehen kanssa niin lakien uudistajana kuin taiteen ja tieteen kehittäjänäkin. Erityisesti Canth ottaa kirjoissaan kantaa naisen asemaan perheessä. Canthin tunnetuimpia teoksia ovat Anna-Liisa ja Työmiehen vaimo. Muita saman aikakauden realisteja ovat muun muassa Juhani Aho, Maria Jotuni, Ilmari Kianto ja Joel Lehtonen.

Suomen kuuluisimpana runoilijana pidetään varmasti Eino Leinoa (1878-1926), joka kirjoitti uusromanttisia, lyyrisiä ja loppusoinnullisia runoja. Leinon runot ovat usein hyvin surumielisiä, joten ne vetoavat hyvin suomalaisten melankoliseen perusluonteeseen. Useita Leinon runoja on myös sävelletty.

Väinö Linna (1920-1992) on suomalaisen historian kuvaajana vertaansa vailla. Hänen teoksensa Tuntematon sotilas ja Täällä pohjantähden alla ovat vaikuttaneet monien suomalaisten historiankäsitykseen. Sanotaankin, että Linna on kirjoittanut suomalaisten historian ikään kuin uudelleen. Tuntematon sotilas kuvaa realistisesti Suomen jatkosotaa Neuvostoliittoa vastaan. Kirja kuvaa sotaa rintamalla olevien suomalaisten sotilaiden näkökulmasta. Sotilaiden käyttämä kieli on varsin värikästä, sillä Linna kuvaa eri puolilta Suomea tulleiden sotilaiden kieltä erilaisten murteiden avulla. Tämä tekee sotilaista eläviä ja kielestä rikasta ja humoristista. Täällä pohjantähden alla -romaani taas kuvaa kansalaissodan vaiheita yhden perheen näkökulmasta. Linnan pääteoksista on tehty myös merkittäviä elokuvia.

Modernismi eli runon vapaa mitta ja uusi kuvakieli saavutti suomenkielisen runouden 1950-luvulla. Keskeisiä modernistejamme ovat Paavo Haavikko ja Eeva-Liisa Manner. Modernismi tosin saavutti Suomen jo 1910-luvun lopulla; silloin vapaa mitta ja modernistinen muoto tulivat Edith Södergranin ja Tulenkantajien myötä suomenruotsalaiseen runouteen. Tulenkantajat olivat moderneja eurooppalaisia, jotka ihannoivat ulkomaailmaa, erityisesti Eurooppaa, ja halusivat ottaa sieltä vaikutteita.

Anja Juurikkala, Tulenkantaja, Uuno Kailaan ja Arvi Kivimaan muistomerkki, 1987, Heinola.

1960-1970-lukuja sanotaan Suomessa osallistuvan kirjallisuuden vuosikymmeniksi, koska tuolloin monet kirjailijat ottivat teoksillaan voimakkaasti kantaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin. Erityisesti vasemmistolaiset aatteet olivat tyypillisiä tuolle ajalle. Aikakauden tunnetuimpana runoilijana pidetään Pentti Saarikoskea (1937-1983), joka ”teki elämästään runoa”. Oman tuotantonsa lisäksi hän teki merkittävän työn kääntäjänä. 1970-luvulla aloittivat kirjallisen tuotantonsa myös muun muassa Laila Hietamies ja Kaari Utrio, jotka kuvaavat kirjoissaan historiaa nimenomaan naisen näkökulmasta.

1980-luvulla julkaisi esikoiskirjansa merkittävän moni nainen. Samalla ajan tuotannossa nousevat esiin psykologiset näkökulmat, erityisesti minuuden etsintä ja ihmisen pahuus. Vahvoja naiskuvauksia ovat kirjoittaneet esimerkiksi Anna-Leena Härkönen ja Anja Snellman (ent. Kauranen). 1990-luvulla runous on taas voimissaan; vuosikymmenen nuoret, aktiiviset runoilijat perustavat Elävien runoilijoiden seuran, jonka tavoitteena on yhdistää runouden ystävät ja taistella ”kielen köyhtymistä vastaan”.


Слова:

tyylivirtaus — дословно: стилевое течение, то есть литературное направление

vaikute — влияние, воздействие

jääräpäisyys — упрямство

tuoda esiin — поднять, поставить (какую-то тему, проблему), дословно «принести наружу»

ottaa kantaa — высказать позицию, точку зрения

Надо заметить, что слово kanta в финском чрезвычайно многозначно и не менее популярно.

loppusoinnullinen — рифмованный

uusromanttinenнеоромантический

sävelletty — положенный на музыку

vertaansa vailla — вне сравнения, без сомнения

historiankäsitys — представление об истории

ikään kuin uudelleen словно заново

merkittävä значительный, имеющий значение

vapaa mitta — свободный размер (в стихосложении), верлибр

Практически вся современная финская поэзия пишется свободным размером, то есть без рифм (любовь-морковь).

Tulenkantajat — «Несущие огонь», литературная группа в Финляндии, возникшая в 20-х годах XX века.

ihannoida — идеализировать, выставлять в качестве идеала

epäkohtaнедостаток (социальный, общественный)

vasemmistolaiset aatteet — левые идеи (в политическом смысле)

nimenomaan именно

nousta esiin — возникать, появляться, вставать (вопросы, проблемы), дословно: подниматься наружу

minuus (minuude~) — собственное я, от minä 

olla voimissaan — быть в разгаре, расцветать, дословно: быть в силе (силах — в таких формах очень часто множественное число)

taistella ”kielen köyhtymistä vastaan” — бороться «против обеднения языка»


Из книги Heli Lumme Lue ja opi suomeksi-2.

Послать ссылку в:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Одноклассники
  • Blogger
  • PDF

Постоянная ссылка на это сообщение: https://www.suomesta.ru/2019/02/17/suomalaisia-kirjailijoita-ja-tyylivirtauksia-tekst-dlya-chteniya/

Добавить комментарий

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.