Oppisopimus | Финляндия: язык, культура, история
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОМОЧЬ САЙТУ МАТЕРИАЛЬНО - БЕЗ ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ ОН СУЩЕСТВОВАТЬ НЕ СМОЖЕТ!

Oppisopimus * Образование по договору на рабочем месте

Hyvä tietää oppisopimuksesta

Oppisopimus sopii hyvin alanvaihtoa suunnitteleville tai työtä vailla oleville henkilöille. Työssä jo oleville oppisopimus tarjoaa hyvän mahdollisuuden lisäkoulutukseen ja itsensä kehittämiseen.

Opiskelija etsii itselleen oppisopimuspaikan, jonka jälkeen otetaan yhteyttä oppisopimustoimistoon.

Oppisopimus on opiskelijan ja työnantajan välinen työ- ja koulutussuhde. Siinä noudatetaan työlakeja ja alan työehtosopimusta (palkka, työaika, lomapäivät yms. määräytyvät normaalin työsuhteen mukaisesti). Oppisopimussuhteessa lomaoikeus karttuu myös teoriajaksojen ajalta, vaikka työnantaja ei maksaisikaan palkkaa tältä ajalta.

Työnantaja saa oppisopimusajalta tapauskohtaisesti sovittavan koulutuskorvauksen (0-150 €/kk) sekä mahdollisesti työ- ja elinkeinotoimiston maksaman palkkatuen.

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, johon sisältyy työehtosopimuksen mukainen koeaika (yleensä 3 tai 4 kuukautta), ellei toisin sovita.

Opiskelija sitoutuu työn tekemiseen työnantajan johdolla sekä opiskelemaan opintosuunnitelman mukaisesti.

Työnantaja sitoutuu ohjaamaan ja opettamaan opiskelijaa työtehtävissä ja järjestämään opiskelijalle mahdollisuuden osallistua teoriaopintoihin.

Oppisopimusta voi jatkaa tai sen voi keskeyttää. Oppisopimuksen muutoksista sovitaan aina yhdessä koulutustarkastajan kanssa. Oppisopimus voidaan myös purkaa.

Opintososiaaliset edut

Opiskelijalle maksetaan teoriakoulutuksen ajalta joko palkkaa tai päivärahaa. Jos työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelija saa päivärahaa 15 €/opetuspäivä. Lisäksi alle 18-vuotiaista lapsista maksetaan 17€/opetuspäivä.

Matkakorvausta maksetaan yli 10 km yhdensuuntaisista matkoista bussilipun mukaan. Toimistolta saa myös junasekkejä. Opiskelijalle maksetaan majoitus opiskelupaikkakunnalla.

Korvaukset haetaan matkalaskulomakkeella.

Послать ссылку в:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Одноклассники
  • Blogger
  • PDF

Постоянная ссылка на это сообщение: https://www.suomesta.ru/2013/01/07/oppisopimus/

Добавить комментарий

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.