Упражнения на императив | Финляндия: язык, культура, история
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОМОЧЬ САЙТУ МАТЕРИАЛЬНО - БЕЗ ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ ОН СУЩЕСТВОВАТЬ НЕ СМОЖЕТ!

Упражнения на императив

Повторение грамматики


Упражнение 1.*

Переведите на финский.

1. Не покупай эту колбасу!

2. Не звони мне так поздно!

3. Не спи так много!

4. Не смотри этот фильм!

5. Не вызывай врача!

6. Не кури эти сигареты!

7. Не покупай дешевые продукты!

8. Не рассказывай об этом Пекке!

9. Не открывай дверь.

10. Не закрывай окно.

Ответы:

Скрытый текст

1. Älä osta tätä makkaraa!

2. Älä soita minulle niin myähään!

3. Älä nuku niin paljon!

4. Älä katsele tätä elokuvaa!

5. Älä kutsu lääkäriä!

6. Älä polta näitä savukkeita!

7. Älä osta halpoja ruokatavaroita!

8. Älä kerro tästä Pekalle!

9. Älä avaa ovea!

10. Älä sulje ikkunaa!


Упражнение 2. *

Сделайте согласно образцу:

Minä ostan sanakirjan. -> Osta sanakirja! — Ostakaa sanakirja! — Älä osta sanakirjaa! — Älkää ostako sanakirjaa!

1. Minä otan pallon.

2. Sinä juot kahvia.

3. Sinä otat kupin.

4. Ostan ruusut.

5. Minä pesen auton.

Ответы: 

Скрытый текст

1. Minä otan pallon. — Ota pallo! — Ottakaa pallo! — Älä ota palloa! — Älkää ottako palloa!

2. Sinä juot kahvia. — Juo kahvia! — Juokaa kahvia! — Älä juo kahvia! — Älkää juoko kahvia!

3. Sinä otat kupin. — Ota kuppi! — Ottakaa kuppi! — Älä ota kuppia! — Älkää ottako kuppia!

4. Ostan ruusut. — Osta ruusut! — Ostakaa ruusut! — Älä osta ruusuja! — Älkää ostako ruusuja!

5. Minä pesen auton. — Pese auto! — Peskää auto! — Älä pese autoa! — Älkää peskö autoa!


Упражнение 3. *

Поставьте предложения в императив согласно образцу.

Образец:

Sinun täytyy lähteä kouluun. ->  Lähde kouluun!

1. Sinun täytyy etsiä työtä

2. Sinun täytyy syödä jotakin

3. Sinun täytyy lähteä jo kotiin

4. Sinun täytyy olla hiljaa

5. Sinun täytyy ratkaista ongelma

6. Sinun täytyy odottaa vielä

7. Sinun täytyy edetä nopeasti

8. Sinun täytyy ymmärtää tämä asia

9. Sinä et saa tavata häntä

10. Sinä et saa valita liian nopeasti

11. Teidän täytyy ostaa ruokaa

12. Teidän täytyy toimia itsenäisesti

13. Teidän täytyy ottaa taksi

14. Teidän täytyy pitää kokous

15. Teidän täytyy käydä meillä

16. Teidän täytyy rohjeta enemmän

17. Teidän täytyy toteuttaa suunnitelma

18. Teidän täytyy keskustella asiasta

19. Ette saa muodostaa isoa ryhmää

20. Ette saa avata radiota

Ответы:

Скрытый текст

1. Etsi työtä!

2. Syö jotakin!

3. Lähde jo kotiin!

4. Ole hiljaa!

5. Ratkaise ongelma!

6. Odota vielä!

7. Etene nopeasti!

8. Ymmärrä tämä asia!

9. Älä tapaa häntä!

10. Älä valitse liian nopeasti!

11. Ostakaa ruokaa!

12. Toimikaa itsenäisesti!

13. Ottakaa taksi!

14. Pitäkää kokous!

15. Käykää meillä!

16. Rohjetkaa enemmän!

17. Toteuttakaa suunnitelma!

18. Keskustelkaa asiasta!

19. Älkää muodostako isoa ryhmää!

20. Älkää avatko radiota!

[/ru_spoiler]

Упражнение 4. *

Поставьте глаголы в императив единственного и множественного числа 3-го лица.

Образец:

sanoa -> Sanokoon! Sanokoot! (Пусть он говорит! Пусть они говорят!)

 1. nukkua
 2. ottaa
 3. syödä
 4. opiskella
 5. mennä
 6. nousta
 7. vastata
 8. siivota
 9. valita

Ответы:

Скрытый текст
 1. nukkua - Nukkukoon! Nukkukoot!
 2. ottaa - Ottakoon! Ottakoot!
 3. syödä - Syököön! Syökööt!
 4. opiskella - Opiskelkoon! Opiskelkoot!
 5. mennä - Menköön! Menkööt!
 6. nousta - Nouskoon! Nouskoot!
 7. vastata - Vastatkoon! Vastatkoot!
 8. siivota - Siivotkoon! Siivotkoot!
 9. valita - Valitkoon! Valitkoot!

Упражнение 5. **

Поставьте предложение в утвердительный и отрицательный императив третьего лица как в единственном, так и во множественном числе согласно образцу.

Образец:

(Puhua) minulle tällä lailla.

Puhukoon minulle toisella lailla! - Пусть он говорит мне таким образом!

Puhukoot minulle toisella lailla! - Пусть они говорят мне таким образом!

Älköön puhuko minulle tällä lailla! - Пусть он не говорит мне таким образом!

Älkööt puhuko minulle tällä lailla! - Пусть они не говорят мне таким образом!


* Не забывайте, что императив (повелительное предложение) в таком форме в устной речи практически не употребляется (да и в письменной практически тоже) - так что это упражнение носит довольно абстрактный характер.


1. (Antaa) hänelle rahaa lainaksi.

2. (Juoda) taas maitoa.

3. (Lukea) tämä salapoliisiromaani.

4. (Jättää) avain kotiin.

Ответы: 

Скрытый текст

1. (Antaa) hänelle rahaa lainaksi. — Antakoon hänelle rahaa lainaksi! Antaakoot hänelle rahaa lainaksi! Älköön antako hänelle rahaa lainaksi! Älkööt antako hänelle rahaa! 

2. (Juoda) taas maitoa! — Juokoon taas maitoa. Juokoot taas maitoa!Älköön juoko taas maitoa! Älkööt juoko taas maitoa!  

3. (Lukea) tämä salapoliisiromaani. — Lukekoon tämä salapoliisiromaani! Lukekoot tämä salapoliisiromaani! Älköön lukeko tätä salapoliisiromania! Älkööt lukeko tätä salapoliisiromania!

4. (Jättää) avain kotiin.  — Jättäköön avain kottin! Jättäkööt avain kotiin! Älköön jättäkö avainta kotiin! Älkööt jättäkö avainta kottin!


Упражнение 6. **

 Измените предложения согласно образцу в императив 3-го лица  (форма "tehköön/tehkööt").

Образец:

Hänen täytyy tulla tänne, jos hän haluaa tavata meidät. -> Tulkoon tänne, jos haluaa tavata meidät.

1.    Hänen täytyy yrittää vielä kerran.

2.    Hänen täytyy käydä kotona katsomassa, miten asiat ovat.

3.    Hänen täytyy suunnitella työt seuraavalla kerralla paremmin.

4.    Heidän täytyy luottaa minuun, jos haluavat saada asiat kuntoon.

5.    Hänen täytyy harkita asiaa, ennen kuin päättää mitään.

6.    Heidän täytyy herätä ajoissa, jos aikovat ehtiä mukaan.

Ответы:

Скрытый текст

1. Yrittäköön vielä kerran.

2. Käyköön kotona katsomassa, miten asiat ovat.

3. Suunnitelkoon työt seuraavalla kerralla paremmin.

4. Luottakoot minuun, jos haluavat saada asiat kuntoon.

5. Harkitkoon asiaa, ennen kuin päättää mitään.

6. Herätkööt ajoissa, jos aikovat ehtiä mukaan.

Образец:

Liisan täytyy viedä koirat ulos. Minä en ehdi. -> Vieköön Liisa koirat ulos. 

7.    Poikien täytyy mennä kauppaan. Minä en ehdi.

8.    Toisten täytyy tehdä työ. Minä en viitsi.

9.    Jonkun muun täytyy tiskata. Minä en halua.

Ответы:

Скрытый текст

7. Menkööt pojat kauppaan.

8. Tehkööt toiset työn.

9. Tiskatkoon joku muu.

Образец:

Hän haluaisi tulla tänne. Onko sinulla mitään sitä vastaan? -> Ei ole. Tulkoon vain.

Ei häiritä häntä. Annetaan hänen nauttia lomastaan. -> Nauttikoon lomastaan.

10.    Hän haluaisi mennä ulos.

11.    Hän haluaisi koettaa sinun takkiasi.

12.    He haluaisivat jutella lasten kanssa.

13.    He haluaisivat kerätä marjoja.

14.    Ei sanota hänelle mitään. Annetaan hänen muodostaa mielipiteensä itse.

15.    Ei kerrota hänelle, mikä tämä on. Annetaan hänen ihmetellä vähän aikaa.

16.    Ei auteta häntä vielä. Annetaan hänen kokeilla voimiaan.

17.    Ei pakoteta heitä olemaan yhdessä. Annetaan heidän erota, jos he haluavat.

Ответы:

Скрытый текст

10. Menköön vain.

11. Koettakoon vain.

12. Jutelkoot vain.

13. Kerätkööt vain.

14. Muodostakoon mielipiteensä itse.

15. Ihmetelköön vähän aikaa.

16. Kokeilkoon voimiaan.

17. Erotkoot, jos haluavat.


Упражнение 7. **

Поставьте предложение в отрицательный императив 3-го лица. Будьте внимательны с числом - единственным или множественным.

Образец:

 - Minkä neuvon antaisit hänelle / heille? - Hänen / heidän ei pitäisi lähteä mihinkään. -> Älköön / älkööt lähtekö mihinkään.

1.    Hänen ei pitäisi kiinnittää asiaan mitään huomiota.

2.    Heidän ei pitäisi enää surra tapahtunutta.

3.    Heidän ei pitäisi aina riidellä.

4.    Hänen ei pitäisi tyytyä tilanteeseen.

5.    Hänen ei pitäisi palata entiseen työhön.

Ответы:

Скрытый текст

1. Älköön kiinnittäkö asiaan mitään huomiota.

2. Älkööt enää surko tapahtunutta.

3. Älkööt aina riidelkö.

4. Älköön tyytykö tilanteeseen.

5. Älköön palatko entiseen työhön. 


Упражнение 8. **

Измените предложения согласно образцу.

Образец:

Vie Liisan kirje postiin! -> Vieköön itse kirjeen postiin!

1.    Maksa Liisan lasku!

2.    Korjaa Liisan levysoitin!

3.    Varaa Liisalle pöytä!

4.    Hanki Liisalle tulkki!

5.    Hankkikaa Liisalle parempi työpaikka!

6.    Hae Liisalle iltalehti!

7.    Järjestäkää tyttöjen asia!

8.    Ostakaa tytöille lippu!

9.    Avatkaa tytöille ovi!

10. Pyydä tytöille kesäkurssin ohjelma!

Ответы:

Скрытый текст

1. Maksakoon itse laskun.

2. Korjatkoon itse levysoittimen.

3. Varatkoon itse pöydän.

4. Hankkikoon itse tulkin.

5. Hankkikoon itse paremman työpaikan.

6. Hakekoon itse iltalehden.

7. Järjestäkööt itse asian.

8. Ostakoot itse lipun.

9. Avatkoot itse oven.

10. Pyytäkööt itse kesäkurssin ohjelman.


Упражнение 9. **

Переведите на финский.

 1. Не берите такси!
 2. Не заказывайте номер в гостинице!
 3. Не ждите его сегодня!
 4. Не читайте детективы!
 5. Не купайтесь в этом озере!
 6. Не покупайте продукты в этом магазине!
 7. Не разговаривайте с ним!
 8. Не пейте это лекарство!
 9. Не пользуйтесь этим словарем!

Ответы:

Скрытый текст
 1. Älkää ottako taksia!
 2. Älä varaa hotellinumeroa!
 3. Älkää odottako häntä tänään!
 4. Älkää lukeko dekkareita!
 5. Älkää uiko tässä järvessä!
 6. Älkää ostako elintarvikkeita tästä kaupasta!
 7. Älkää puhuko hänen kanssa!
 8. Älkää käyttökö tätä lääkettä!
 9. Älkää käyttäkö tätä sanakirjaa!

 

Послать ссылку в:
 • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • Одноклассники
 • Blogger
 • PDF

Постоянная ссылка на это сообщение: https://www.suomesta.ru/2013/01/06/uprazhneniya-na-imperativ/

Добавить комментарий

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.