Правописание: сложные вопросы | Финляндия: язык, культура, история
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОМОЧЬ САЙТУ МАТЕРИАЛЬНО - БЕЗ ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ ОН СУЩЕСТВОВАТЬ НЕ СМОЖЕТ!

Правописание: сложные вопросы

√ Финны зачастую сами теряются, как писать те или иные слова. В данной табличке много «проблемных» слов.

 

Oikein Väärin Huomautus
alla mainittu allamainittu
alla oleva allaoleva
aloittaa, aloitus, aloitella, aloittelu alottaa, alotus, alotella, alottelu
alun alkaen alunalkaen
alun perin, alkuperin alunperin, alumperin
alun pitäen alunpitäen
ampeeri amppeeri
ani harvoin, ani varhain aniharvoin, anivarhain
aparaatti apparaatti
aplodi aploodi
appelsiini appelssiini
areena arena
arkkitehtoninen arkkitehtuurillinen
arveluttaa arvelluttaa
arvottaa arvoittaa
asiaan kuulumaton, kuuluva, asiaankuulumaton, asiaankuuluva
avoimuus avoimmuus
balladi ballaadi
debatti debaatti
edellä mainittu edellämainittu
edellä oleva edelläoleva
ehdoin tahdoin ehdointahdoin
elektroni, elektroninen elektrooni, elektrooninen
elämäkerta, elämänkertomus elämänkerta
enempää enenpää
ennen kuin ennenkuin, ennenkun, ennen kun
ennen kuulumaton, ennen näkemätön ennenkuulumaton, ennennäkemätön
ennen pitkää ennenpitkää, ennen pitkään
ennen vanhaan ennenvanhaan
enpä empä
ensimmäinen ensinmäinen
ensin mainittu ensinmainittu, ensimainittu
enää enään
epäilys, epäilyttää epäillys, epäillyttää
erikokoinen eri kokoinen
eri lailla, eri tavalla erilailla, eritavalla
erilainen erillainen, eri lainen, erinlainen
erottaa, erotus, erotella, erottelu eroittaa, eroitus, eroitella, eroittelu
fileerata, fileoida fileroida
floora flora
fluoresoida fluorisoida
folio
foorumi
gepardi gebardi
-gogi, -gogia, -goginen -googi, -googia, -googinen
graafinen graaffinen
hahmottaa, hahmotus, hahmotella, hahmottelu hahmoittaa, hahmoitus, hahmoitella, hahmoittelu
hajottaa, hajotus hajoittaa, hajoitus
harjoittaa, harjoitus, harjoitella, harjoittelu harjottaa, harjotus, harjotella, harjottelu
hauskuttaa hauskuuttaa
heprea hebrea
hellyttävä hellyyttävä
helpottaa, helpotus helpoittaa, helpoitus
hierarkia hierarkkia
hierarkkinen hierarkinen
homogeenisuus homogeenisyys
humanitaarinen, humanitaarisena, humanitäärinen, humanitäärisenä
huomion arvoinen huomionarvoinen
hädin tuskin hädintuskin
hylätä hyljätä
hälytys hälyytys
iankaikkinen iänkaikkinen
iiris iris
ikään kuin ikäänkuin
ilman muuta ilmanmuuta
ilmoittaa, ilmoitus, ilmoitella, ilmoittelu ilmottaa, ilmotus, ilmotella, ilmottelu
inhottaa, inhottava inhoittaa, inhoittava
innoittaa, innoittava innottaa, innottava
Internet, Internetiin, Internet-yhteys internet, internettiin, internetyhteys
invalidi invaliidi
irrottaa, irrotus, irrotella, irrottelu irroittaa, irroitus, irroitella, irroittelu
itse asiassa itseasiassa
itse kukin, itse kullekin itsekukin, itsekullekin
itsekin, itsekään itsekkin, itsekkään
jaottaa, jaotus, jaotella, jaottelu jaoittaa, jaoitus, jaoitella, jaoittelu
joka ainoa, jok’ainoa joka-ainoa
joka ikinen, jok’ikinen jokaikinen
joka kohdassa, joka tapauksessa jokakohdassa, jokatapauksessa
jollekin jollekkin
jollakulla, jommankumman, jomminkummin, jompikumpi, jotenkuten jolla kulla, jomman kumman, jommin kummin, jompi kumpi, joten kuten
jonnekin jonnekkin
joukoittain joukottain
joutua tekemään joutua tehdä
jäähtyä jähtyä
kaiken kaikkiaan kaikenkaikkiaan
kaiutin, kaiuttaa kaijutin, kaijuttaa
kaksonen, kaksoset, kaksosveli kaksoinen, kaksoiset, kaksoisveli
kalkkiutua kalkkeutua
kampanja kamppanja
kantarelli kanttarelli
karkottaa, karkotus karkoittaa, karkoitus
kartoittaa, kartoitus kartottaa, kartotus
katalyysia; katalyyttia; katalyyttinen, katalyyttista katalyysiä, katalyyttiä, katalyyttistä
katastrofi katastroofi
katolinen, katolilainen katoliseen kirkkoon liittyvä
katollinen katolla varustettu
kauan kauaa, kauvan
kehottaa, kehotus, kehotella, kehottelu kehoittaa, kehoitus, kehoitella, kehoittelu
kenties ken ties
kerta kaikkiaan kertakaikkiaan
keskinkertainen keskenkertainen
kielitaju kielikorva
kiikari kiikarit
kiillottaa, kiillotus, kiillotella, kiillottelu kiilloittaa, kiilloitus, kiilloitella, kiilloittelu
kiivi kivi, kiwi, kiiwi hedelmästä tai linnusta
kilpailuttaa kilpailluttaa
kirjasin kirjaisin
kirjoittaa, kirjoitus, kirjoitella, kirjoittelu kirjottaa, kirjotus, kirjotella, kirjottelu
koettaa tunnustella, kokeilla, tutkia
koittaa sarastaa, valjeta; Aamu koittaa
kohtalainen melkoinen
kohtuullinen sopiva
koko ajan kokoajan
koko lailla kokolailla
kokona, kokonsa koonsa koko; koosta puhuttaessa
kollega kolleega
kollegio kolleegio
kolonia kolonnia
ko’oilla, ko’oissa koilla, kooilla, kokoilla, koissa, kooissa, kokoissa koko; koosta puhuttaessa
koon kokon koko; koosta puhuttaessa
korottaa koroittaa
kouraista kourasta
kraatteri kraateri
kunpa kumpa
kutakuinkin kuta kuinkin
kuulemma kuulema, kuullemma
kuullottaa kuullostaa
kuulostaa kuullostaa
kuvaannollinen kuvainnollinen
kyetä tekemään kyetä tehdä
laser laaser
liipaista, liipaisu liipasta, liipasu
likaantua likastua
liu’u liu, liuu kantasana on liukua
-logi, -logia, -loginen -loogi, -loogia, -looginen
lukuun ottamatta lukuunottamatta
luumen lumen
lähestulkoon lähes tulkoon
markeerata markkeerata
metafora metafoora
meteori meteoori
meteoriitti, meteoriittia meteoriittiä
mielin määrin mielinmäärin
mieluusti, mieluummin, mieluimmin mielummin
mikrofoni mikrofooni
minkälainen minkä lainen
missäpäin, mistäpäin, minnepäin, missä päin, mistä päin, minne päin
mitali, mitalin mitalli, mitallin
modeemi modemi vertaa: mopedi
moduuli moduli
monoliittinen, monoliittisena monoliittisenä
monopoli monopooli
mormoni mormooni
mukaan lukien mukaanlukien
muun muassa muunmuassa
muunlainen muullainen, muun lainen
myi möi perusmuoto on myydä
naiivi naivi
nauhoittaa, nauhoitus, nauhoitella, nauhoittelu nauhottaa, nauhotus, nauhotella, nauhottelu
negatiivinen, negatiivisena negatiivisenä
nestemäinen nestemmäinen
niin kauan kuin niin kauan kun
niin kuin niinkuin
niin kutsuttu niinkutsuttu
niin sanottu niinsanottu
niinpä niimpä
nimenomaan nimen omaan
nipin napin nipinnapin
-nomi, -nomia, -nominen -noomi, -noomia, -noominen
näin ollen näinollen
olemassa oleva olemassaoleva
olemassaolo olemassa olo
-oli, -omi, -oni, -ori ja -ovi -ooli, -oomi, -ooni, -oori ja -oovi
omatunto, omassatunnossa oma tunto, omassa tunnossa, omatunnossa
ompi onpi
onpa ompa
paikkansapitämätön, paikkansa pitämätön, paikkansapitävä, pitää paikkansa, ei pidä paikkaansa paikkaansapitämätön, paikkaansapitävä, pitää paikkaansa
paikoittain paikottain
painottaa, painotus painoittaa, painoitus
paneeli paneli
paraikaa, parastaikaa par’aikaa, parast’aikaa
pelottaa, pelotus, pelotella, pelottelu peloittaa, peloitus, peloitella, peloittelu
perin pohjin perinpohjin
peräkanaa perä kanaa
perä perää, perä perään peräperää, peräperään
piilottaa, piilotus, piilotella, piilottelu piiloittaa, piiloitus, piiloitella, piiloittelu
poispäin pois päin
potentiaalinen potenttiaalinen
propelli propeli
purkamo purkaamo
pyramidi pyramiidi
pyrkiä tekemään pyrkiä tehdä
pystyä tekemään pystyä tehdä
pyörätuoli rullatuoli
päinvastoin päin vastoin
päällekkäin päälekkäin
päällimmäinen päälimmäinen
rajoittaa, rajoitus rajottaa, rajotus
rangaista rankaista
rauhoittaa, rauhoitus, rauhoitella, rauhoittelu rauhottaa, rauhotus, rauhotella, rauhottelu
reiän reijän kantasana on reikä
renessanssi renesanssi
riepottaa, riepotus, riepotella, riepottelu riepoittaa, riepoitus, riepoitella, riepoittelu
rinta rinnan rintarinnan
romani mustalainen
romaani kirja
ruoan, ruuan kantasana on ruoka
ryväs, rypään, rypääseen rypäs, ryppään, ryppääseen
röntgen röngten
saada aikaan saada aikaiseksi
saati, saatikka saatika
sairausloma sairasloma
sakottaa sakoittaa
samankokoinen saman kokoinen
samanlainen saman lainen, samallainen
samantapainen saman tapainen
saman tien samantien
samastaa, samaistaa, samastua, samaistua
samalla kun samalla kuin
sampoo samppoo
samppanja sampanja
sapeli sapelli
sekoittaa sekottaa
sekunti, sekunnin sekuntti, sekuntin
sen hetkinen sen hetkellinen
sen kun, sen kuin senkun, senkuin
sen sijaan sensijaan
sen verran senverran
senhetkinen
sikäli kuin sikäli kun
sillä hetkellä, sillä lailla, sillä tavalla sillähetkellä, sillälailla, sillätavalla
sinne päin, sinnepäin
sinänsä sinäänsä
sisäänpäin sisään päin
sitä mukaa sitä mukaan, sitämukaa
sitä mukaa kuin sitä mukaa kun
sitä paitsi sitäpaitsi
skeptisismi skeptismi, skepsismi
spontaani sponttaani
suomen kieli suomenkieli, Suomen kieli
suomenkielinen suomen kielinen
suomenruotsi suomen ruotsi, Suomenruotsi, Suomen ruotsi kieli
suomi kieli
Suomi maa
suurempi suurenpi
suurestikin suurestikkin
suurin piirtein suurinpiirtein
sydämellinen sydämmellinen
synonyyminen, synonyymisena synonyymisenä
säie säije
taaksepäin taakseppäin
taimmainen, taaimmainen, takimmainen
tarkoittaa, tarkoitus tarkottaa, tarkotus
tasoittaa, tasoitus, tasoitella, tasoittelu tasottaa, tasotus, tasotella, tasottelu
tavuittain tavuttain
teenpä, teinpä, teenpäs, teinpäs teempä, teimpä, teempäs, teimpäs perusmuoto on tehdä
teepä, teepäs teeppä, teeppäs perusmuoto on tehdä
tehdä johtopäätös, päätellä vetää johtopäätös
tehdäkin, tehdäkään tehdäkkin, tehdäkkään perusmuoto on tehdä
tehdäänpä tehdäämpä perusmuoto on tehdä
tekninen teknillinen
teroittaa, teroitin terottaa, terotin
Thaimaahan Thaimaaseen kantasana on Thaimaa
tiedottaa, tiedotus tiedoittaa, tiedoitus
tieteiden välinen, tieteidenvälisyys poikkitieteellinen, poikkitieteellisyys
toisin kuin, toisin sanoen toisinkuin, toisinsanoen
toisin päin toisinpäin
totta kai tottakai
totuudenmukainen totuuden mukainen
tuiki tavallinen tuikitavallinen
tukkeutua tukkiutua
tuskinpa tuskimpa
tähänastinen tähän astinen
tällainen tälläinen
tällä hetkellä, tällä lailla, tällä tavalla tällähetkellä, tällälailla, tällätavalla
ulospäin ulos päin
useimmiten useinmiten, usein miten
valottaa, valotus valoittaa, valoitus
varta vasten vartavasten
vastikään vast’ikään
veloittaa, veloitus velottaa, velotus
vieri vieressä vierivieressä
vihkiäiset vihkijäiset
viikoittain viikottain
viimeksi mainittu viimemainittu
viipeen, viiveen; viivettä kantasana on viive
viitoittaa, viitoitus viitottaa, viitotus
viivoittaa, viivoitin viivottaa, viivotin
virus viirus
vuoroittain, vuoroittainen vuorottain, vuorottainen
vuoron perään vuoronperään
vähintään vähintäin
yhtä aikaa, yhtaikaa yhtäaikaa
yhtä kaikki yhtäkaikki
yhtä kuin yhtäkuin
yksinomaan yksin omaan
yleensäkin yleensäkkin
yllin kyllin yllinkyllin
yllä mainittu yllämainittu
yllä oleva ylläoleva
ylöspäin ylös päin

Lähde: Kielitoimiston sanakirja, 2. painos, 2007, ISBN 978-952-5446-21-0

Послать ссылку в:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Одноклассники
  • Blogger
  • PDF

Постоянная ссылка на это сообщение: https://www.suomesta.ru/2013/09/09/pravopisanie-slozhnye-voprosy/

Добавить комментарий

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.