Упражнения на настоящее время | Финляндия: язык, культура, история
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОМОЧЬ САЙТУ МАТЕРИАЛЬНО - БЕЗ ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ ОН СУЩЕСТВОВАТЬ НЕ СМОЖЕТ!

Упражнения на настоящее время

Повторение грамматики


Упражнение 1. *

Проспрягайте глаголы в настоящем времени.

Образец:

tehdä — teen, teet, tekee, teemme, teette, tekevät

kuulla, opiskella, kävellä, syödä, juoda, saada, panna, mennä, tupakoida, ostaa, maistaa, puhua, nousta, seisoa, etsiä, palata, salata, halata, lyödä, puida, kalastaa, laulaa, kuorsata, valmistaa, paistaa, tahtoa, kääntää, vääntää, tilata, kahlita, valita

Ответы:

[wpex more=»Показать» less=»Скрыть»]

Kuulen, kuulet, kuulee, kuulemme, kuulette, kuulevat.

Opiskelen, opiskelet, opiskelee, opiskelemme, opiskelette, opiskelevat.

Kävelen, kävelet, kävelee, kävelemme, kävelette, kävelevät.

Syön, syöt, syö, syömme, syötte, syövät.

Juon, juot, juo, juomme, juotte, juovat.

Saan, saat, saa, saamme, saatte, saavat.

Panen, panet, panee, panemme, panette, panevat.

Menen, menet,menee, menevät, menette, menevät.

Tupakoin, tupakoit, tupakoi, tupakoimme, tupakoitte, tupakoivat.

Ostan, ostat, ostaa, ostamme, ostatte, ostavat.

Maistan, maistat, maistaa, maistamme, maistatte, maistavat.

Puhun, puhut, puhuu, puhumme, puhutte, puhuvat.

Nosen, nouset, nousee, nousemme, nousette, nousevat.

Seison, seisot, seisoo, seisomme, seisotte, seisovat.

Etsin, etsit, etsii, etsimme, etsitte, etsivät.

Palaan, palaat, palaa, palamme, palatte, palavat.

Salaan, salaat, salaa, salaame, salaatte, salaavat.

Halaan, halaat, halaa, halaamme, halaatte, halaavat.

Lyön, lyöt, lyö, lyömme, lyötte, lyövät.

Puin, puit, pui, puimme, puitte, puivat.

Kalastan, kalastat, kalastaa, kalastamme, kalastatte, kalastavat.

Laulan, laulat, laulaa, laulamme,laulatte, laulavat.

Kuorsaan, kuorsaat, kuorsaa, kuorsaamme, kuorsaatte, kuorsaavat.

Valmistan, valmistat, valmistaa, valmistamme, valmistatte, valmistavat.

Paistan, paistat, paistaa, paistamme, paistatte, paistavat.

Tahdon, tahdot, tahtoo, tahtovat, tahdomme, tahdotte, tahtovat.

Käännän, käännät, kääntää,käännämme, käännätte, kääntävät.

Väännän, väännät, vääntää, väännämme, väännätte, vääntävät.

Tilaan, tilaat, tilaa, tilaamme, tilaatte, tilaavat.

Kahlitsen, kahlitset, kahlitsee, kahlitsemme, kahlitsette, kahlitsevat.

Valitsen, valitset, valitsee, valitsemme, valitsette, valitsevat.

[/wpex]

Упражнение 2. *

Раскройте скобки.

1. (Puhua) sinä suomea?

2. Hän (ei tiskata) joka päivä.

3. (Syödä) sinä nyt? — Ei, minä (ei syödä).

4. Minä (haluta) (kysyä), missä Porvoo on.

5. Mitä te (tehdä)? — Me (tehdä) ruokaa.

6. (Olla) hän suomalainen? — Kyllä, hän (olla) suomalainen. — (Asua) hän Suomessa? — Ei, hän ei (asua) Suomessa. Nyt hän (asua) Pietarissa ja (opiskella) venäjää.

7. Missä he (asua) ja (opiskella)?

8. Mihin aikaan sinä (herätä)? — Minä (herätä) kello 9.

9. Kuinka vanha Pekka (olla)? — Hän (olla) 43 vuotta vanha.

10. Milloin sinä (tulla) kotiin? — Minä (tulla) kello 7. — (Voida) minä (tulla) kello 8? — Joo, sinä (voida) (tulla) kello 8 tai 9.

11. (Haluta) te (käydä) kaupassa? — Ei, me (haluta) (kävellä) puistossa.

12. Miksi sinä (ei juoda)? — Minä (ei haluta) (juoda). —(Haluta) sinä (syödä)?—Kyllä, minä (haluta).

13. Minä (luulla), että he (käydä) aika usein teatterissa.

14. Se (merkitä), että sinä olet väärässä.

15. (Ajaa) hän autoa hyvin? — Ei. Hän ei (ajaa) autoa hyvin.

16. Minä (herätä) kello 7, (nousta) ja (käydä) suihkussa. Sitten minä (syödä), (juoda) ja (mennä) työhön.

17. Me (ei haluta) tulla.

18. (Matkustaa) sinä paljon?

19. Kun hän (tulla) kotiin, me (imuroida).

20. Hän (tehdä) liian paljon työtä.

21. Tuula (kävellä) koiran kanssa.

22. Me (siivota) aina lauantaina.

23. He (vastata) usein väärin.

24. Miksi te (häiritä) meitä koko ajan?

25. He (tarvita) uuden työpaikan. 

Ответы: 

[wpex more=»Показать» less=»Скрыть»]
 
1. Puhutko sinä suomea? 
2. Hän ei tiskaa joka päivä.
3. Syötkö sinä nyt? — Ei, minä en syö.
4. Minä haluan kysyä, missä Porvoo on.
5. Mitä te tette? — Me teemme ruokaa.
6. Onko hän suomalainen? — Kyllä, hän on suomalainen. — Asuuko hän Suomessa? — Ei, hän ei asu Suomessa. Nyt hän asuu Pietarissa ja opiskelee venäjää.
7. Missä he asuvat ja opiskelevat?
8. Mihin aikaan sinä heräät? — Minä herään kello 9.
9. Kuinka vanha Pekka on? — Hän on 43 vuotta vanha.
10. Milloin sinä tulet kotiin? — Minä tulen kello 7. — Voinko minä tulla kello 8? — Joo, sinä voit tulla kello 8 tai 9.
11. Haluatteko te käydä kaupassa? — Ei, me haluamme kävellä puistossa.
12. Miksi sinä et juo? — Minä en halua juoda. — Haluatko sinä syödä?—Kyllä, minä haluan.
13. Minä luulen, että he käyvät aika usein teatterissa.
14. Se merkitsee, että sinä olet väärässä.
15. Ajaako hän autoa hyvin? — Ei. Hän ei aja autoa hyvin.
16. Minä herään kello 7, nousen ja käyn suihkussa. Sitten minä syön, juon ja menen työhön.
17. Me emme halua tulla.
18. Matkustatko sinä paljon?
19. Kun hän tulee kotiin, me imuroimme.
20. Hän tekee liian paljon työtä.
21. Tuula kävelee koiran kanssa.
22. Me siivoamme aina lauantaina.
23. He vastaavat usein väärin.
24. Miksi te häiritsette meitä koko ajan?
25. He tarvitsevat uuden työpaikan.
 
[/wpex]

Упражнение 3. *

Поставьте предложения в отрицательную форму.

Образец:

Minä olen englantilainen. — Minä en ole englantilainen.

 1. Sinä puhut espanjaa.
 2. Me olemme nyt kaupassa. 
 3. Tänään on sunnuntai. 
 4. Te ymmärrätte. 
 5. He puhuvat hyvin suomea. 
 6. Minä kysyn. 
 7. Kuka opiskelee kurssilla? 
 8. Hän asuu Helsingissä.

Ответы:

[wpex more=»Показать» less=»Скрыть»]
 1. Sinä et puhu espanjaa.
 2. Me emme ole nyt kaupassa. 
 3. Tänään ei ole sunnuntai. 
 4. Te ette ymmärrä. 
 5. He eivät puhu hyvin suomea. 
 6. Minä en kysy. 
 7. Kuka ei opiskele kurssilla? 
 8. Hän ei asu Helsingissä.
[/wpex]

 Упражнение 3. *

Поставьте предложения в утвердительную форму.

 1. Minä en naura. 
 2. He eivät sano: ’’Hyvää päivää!”
 3. Opettaja ei itke. 
 4. Sinä et katso televisiota. 
 5. Te ette odota postissa.
 6. Me emme ymmärrä. 
 7. Tänään ei ole maanantai. 
 8. Hän ei puhu ruotsia.

Ответы:

[wpex more=»Показать» less=»Скрыть»]
 1. Minä nauran. 
 2. He sanovat: ’’Hyvää päivää!”
 3. Opettaja itkee. 
 4. Sinä katsot televisiota. 
 5. Te odottaa postissa.
 6. Me ymmärrämme. 
 7. Tänään on maanantai. 
 8. Hän puhuu ruotsia.
[/wpex]

Упражнение 4. ** 

Переведите с русского на финский.

1. Я встаю утром в 7 часов, заправляю кровать и открываю окно.

2. Потом я иду в душ и одеваюсь.

3. Я готовлю завтрак.

4. Я ставлю кастрюлю на плиту, наливаю воду и жду пока она закипит. Затем кладу овсяные хлопья в кипящую воду.

5. Я режу банан. Мы едим кашу с бананом и клубникой.

6. Моя жена варит кофе. Она варит вкусный кофе.

7. Я выпиваю чашечку кофе и читаю газету.

8. Потом я одеваюсь и иду на работу. По пути отвожу сына в детский сад.

Ответы:

[wpex more=»Показать» less=»Скрыть»]

1. Nousen aamulla kello 7, sijaan sängyn ja avaan ikkinan.

2. Sitten käyn suihkussa ja pukeudun.

3. Laitan aamiaisen.

4. Panen kattilan hellalle, kaadan vettä ja odotan ennen kuin  se alkaa kiehua.

5. Leikkaan banaanin. Syömme puuroa banaanin ja mansikan kanssa.

6. Vaimoni keittää kahvia. Hän keittää maukasta kahvia.

7. Juon kupillisen kahvia ja luen lehteä.

8. Sitten pukeudun ja menen töihin. Matkalla vien pojan päiväkotiin.

[/wpex]

Упражнение 5. *

Просклоняйте глаголы согласно образцу для разных типов глаголов.

Образец:

Ottaa (I) — Minä otan, sinä otat, hän ottaa. Otatko? Ottaako hän?

Käydä (II) — Minä käyn, sinä käyt, hän käy. Käytkö? Käykö hän?

Tulla (III) — Minä tulen, sinä tulet, hän tulee. Tuletko? Tuleeko hän?

Osata (IV) — Minä osaan, sinä osaat, hän osaa. Osaatko? Osaako hän? 

Глаголы:

(I) kirjoittaa, muuttaa, käyttää; (II) syödä, juoda, voida; (III) luulla, opiskella, kuulla; (IV) haluta, vastata, maalata.

Ответы:

[wpex more=»Показать» less=»Скрыть»]

Minä kirjoitan, sinä kirjoitat, hän kirjoittaa. Kirjoitatko? Kirjoittaako hän?

Minä muutan, sinä muutat, hän muuttaa. Muutatko? Muuttaako hän?

Minä käytän, sinä käytät, hän käyttää. Käytätkö? Käyttääkö hän?

Minä syön, sinä syöt, hän syö. Syötkö? Syökö hän?

Minä juon, sinä juot, hän juo. Juotko? Juoko hän?

Minä voin, sinä voit, hän voi. Voitko? Voiko hän?

Minä luulen, sinä luulet, hän luulee. Luuletko? Luuleeko hän?

Minä opiskelen, sinä opiskelet, hän opiskelee. Opiskeletko? Opiskeleeko hän?

Minä kuulen, sinä kuulet, hän kuulee. Kuuletko? Kuuleeko hän?

Minä haluan, sinä haluat, hän haluaa. Haluatko? Haluaako hän?

Minä vastaan, sinä vastaat, hän vastaa. Vastaatko? Vastaako hän?

Minä maalaan, sinä maalaat, hän maalaa. Maalaatko? Maalaako hän?

[/wpex]

 

Послать ссылку в:
 • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • Одноклассники
 • Blogger
 • PDF

Постоянная ссылка на это сообщение: https://www.suomesta.ru/2013/08/28/uprazhneniya-na-nastoyashhee-vremya/

Добавить комментарий

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.