Упражнения на пассив * Общие | Финляндия: язык, культура, история
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОМОЧЬ САЙТУ МАТЕРИАЛЬНО - БЕЗ ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ ОН СУЩЕСТВОВАТЬ НЕ СМОЖЕТ!

Упражнения на пассив * Общие

Повторение грамматики


Упражнение 1. *


Сделайте пассивные предложения согласно образцу.

Образец:

Juomalasi on lasi, josta (juoda). -> Juomalasi on lasi, josta juodaan. Стакан для питья это стакан, из которого пьют.

1. Kävelytie on tie, jolla (kävelläгулять).

2. Ajotie on tie, jolla (ajaa — ехать).

3. Asuintalo on talo, jossa (asua — жить, проживать).

4. Kirjoituskone on kone, jolla (kirjoittaa — писать).

5. Lentokone on kone, jolla (lentää — лететь).

6. Käyttöesine on esine, jota (käyttää — использовать). [käyttöesine — предмет обихода]

7. Lukukirja on kirja, jota (lukea — читать).

8. Lähtöpaikka on paikka, josta (lähteä — отправляться, уезжать).

9. Muuttopäivä on päivä, jona (muuttaa — переезжать). [jona — когда, эссив от joka]

10. Saapumisaika on aika, jona (saapua perille — прибывать на место).

11. Odotushuone on huone, jossa (odottaa — ждать).

12. Vetolaatikko on laatikko, joka (vetää auki — выдвигать).

VETOLAATIKKO

13. Jatkokurssi on kurssi, jolla (jatkaa — продолжать) opiskelua.

14. Tuonti tarkoittaa ulkomaankauppaa, jossa tavaroita (tuoda — ввозить, импортировать) maahan, ja vienti tarkoittaa kauppaa, jossa tavaroita (viedä — вывозить, экспортировать) maasta.

15. Pesula on paikka, jossa (pestä — стирать, мыть).

16. Olohuone on huone, jossa (olla — быть) vapaa-aikana ja vieraiden kanssa.

17. Onnittelukortti on kortti, jolla (onnitella — поздравлять), kun jollakulla on merkkipäivä. [merkkipäivä — знаменательная дата]

18. Suruaika on aika, jona (surra — горевать, грустить) jonkun kuolemaa.

19. Avain on esine, jolla (avata — открывать) lukko.

20. Korkeushyppy on urheilulaji, jossa (hypätä — прыгать) korkealle.

21. Kertaus on harjoitus, jossa (kerrata — повторять) vanhoja tuttuja asioita.

22. Autokorjaamo on paikka, jossa (korjata — ремонтировать, чинить) autoja, kun ne ovat menneet rikki.

23. Paluulippu on lippu, jolla (palata — вернуться).

24. Siivouspäivä on päivä, jona (siivota — делать уборку). [siivouspäivä — по-русски мы называем это «санитарный день»]

25. Tapaamispaikka on paikka, jossa (tavata — встречать).

26. Valintamyymälä on kauppa, jossa (valita — выбирать) itse tavarat hyllyistä. [valintatalo — устаревшее слово, как, в общем-то, устарел и его русский перевод — «универсам»]

Ответы:

Скрытый текст

1. Kävelytie on tie, jolla kävellään.

2. Ajotie on tie, jolla ajetaan.

3. Asuintalo on talo, jossa asutaan.

4. Kirjoituskone on kone, jolla kirjoitetaan.

5. Lentokone on kone, jolla lennetään.

6. Käyttöesine on esine, jota käytetään.

7. Lukukirja on kirja, jota luetaan.

8. Lähtöpaikka on paikka, josta lähdetään.

9. Muuttopäivä on päivä, jona muutetaan.

10. Saapumisaika on aika, jona saavutaan perille.

11. Odotushuone on huone, jossa odotetaan.

12. Vetolaatikko on laatikko, joka vedetään auki.

13. Jatkokurssi on kurssi, jolla jatketaan opiskelua.

14. Tuonti tarkoittaa ulkomaankauppaa, jossa tavaroita tuodaan maahan, ja vienti tarkoittaa kauppaa, jossa tavaroita viedään maasta.

15. Pesula on paikka, jossa pestään.

16. Olohuone on huone, jossa ollaan vapaa-aikana ja vieraiden kanssa.

17. Onnittelukortti on kortti, jolla onnitellaan, kun jollakulla on merkkipäivä.

18. Suruaika on aika, jona surraan jonkun kuolemaa.

19. Avain on esine, jolla avataan lukko.

20. Korkeushyppy on urheilulaji, jossa hypätään korkealle.

21. Kertaus on harjoitus, jossa kerrataan vanhoja tuttuja asioita.

22. Autokorjaamo on paikka, jossa korjataan autoja, kun ne ovat menneet rikki.

23. Paluulippu on lippu, jolla palataan.

24. Siivouspäivä on päivä, jona siivotaan.

25. Tapaamispaikka on paikka, jossa tavataan.

26. Valintamyymälä on kauppa, jossa valitaan itse tavarat hyllyistä.


Упражнение 2. **


Поставьте глаголы в скобках в пассив и в правильное время.

Helsingissä (järjestää) joka kesä suomen kielen kurssi. Kurssille (valita) opiskelijat tason mukaan. Opiskelijalle (antaa) opetus ja asunto ilmaiseksi ja hänelle (maksaa) stipendi. Kurssi (järjestää) nyt jo monta kymmentä kertaa.

Kurssilla (harjoitella) aina kielioppia, (keskustella) ja (tutustua) kulttuuriin. Viime kesänä jokaiselle opiskelijalle (antaa) itsenäinen tehtävä. (Haastatella) suomalaista taiteilijaa ja (pitää) pieni esitelmä. Viime vuonna (tavata, neg.) kirjailijaa, niin kuin (tehdä) aina aikaisemmin. Kirjailijatapaamista (voida, neg.) järjestää, sillä yhtään kirjailijaa (saada, neg.) tulemaan kurssille keskellä kesää.

Kurssin lopussa (tehdä) retki Suomenlinnaan. Retkellä (syödä) suomalaista ruokaa, (laulaa), (keskustella) tulevaisuudesta ja (muistella) kaikkea, mitä kurssilla oli tapahtunut. Sitten (sanoa) hei hei ja (jäädä) toivomaan, että pian taas (tavata).

Ответы:

Скрытый текст

Helsingissä järjestetään joka kesä suomen kielen kurssi. Kurssille valitaan opiskelijat tason mukaan. Opiskelijalle annetaan opetus ja asunto ilmaiseksi ja hänelle maksetaan stipendi. Kurssi on järjestetty nyt jo monta kymmentä kertaa.

Kurssilla harjoitellaan aina kielioppia, keskustellaan ja tutustutaan kulttuuriin. Viime kesänä jokaiselle opiskelijalle annettiin itsenäinen tehtävä. Haastateltiin suomalaista taiteilijaa ja pidettiin pieni esitelmä. Viime vuonna ei tavattu kirjailijaa, niin kuin oli tehty aina aikaisemmin. Kirjailijatapaamista ei voitu järjestää, sillä yhtään kirjailijaa ei saatu tulemaan kurssille keskellä kesää.

Kurssin lopussa tehtiin retki Suomenlinnaan. Retkellä syötiin suomalaista ruokaa, laulettiin, keskusteltiin tulevaisuudesta ja muisteltiin kaikkea, mitä kurssilla oli tapahtunut. Sitten sanottiin hei hei ja jäätiin toivomaan, että pian taas tavataan.


Упражнение 3. *


Раскройте скобки.

 1. Saunassa ei (juoda) alkoholia.
 2. Itä-Suomessa ei (puhua) ruotsia.
 3. Ahvenanmaalla ei (puhua) suomea.
 4. Kaupassa ei (myydä) votkaa.
 5. Tätä sanaa ei nykyään (käyttää).
 6. Suomessa ei (syödä) paljon smetanaa.

Ответы:

Скрытый текст
 1. Saunassa ei juoda alkoholia.
 2. Itä-Suomessa ei puhuta ruotsia.
 3. Ahvenanmaalla ei puhuta suomea.
 4. Kaupassa ei myydä votkaa.
 5. Tätä sanaa ei nykyään käytetä.
 6. Suomessa ei syödä paljon smetanaa.

Упражнение 4. *


Измените предложения так, чтобы глагол стоял не в форме 1 лица множественного числа (мы-форма), а как в разговорном языке, в пассиве. Не забывайте про особенности дополнения в пассиве!

Пример:

Me olemme kotona. -> Me ollaan kotona.

1. Me olemme kurssilla.

2. Me olimme kurssilla viime vuonnakin

3. Me syömme paljon marjoja.

4. Me söimme kesällä marjoja.

5. Me emme pidä avokadosta.

6. Me emme pitäneet avokadosta.

7. Ostammeko iltalehden?

8. Me emme osta iltalehteä.

9. Kävimme tuossa kaupassa eilen.

10. Me emme käyneet tuossa kaupassa.

11. Olemme ajaneet tätä autoa.

12. Emme ajaneet tätä autoa.

13. Vietimme loman kesällä.

14. Me vietämme loman talvella.

15. Me haemme työtä koko ajan.

16. Me emme hae työtä nyt.

17. Me valitsemme lapsille hyvän koulun.

18. Me valitsimme parhaan koulun.

19. Emme ajatelleet sitä asiaa.

Ответы:

Скрытый текст

1. Me ollaan kurssilla.

2. Me oltiin kurssilla viime vuonnakin.

3. Me syödään paljon marjoja.

4. Me syötiin kesällä marjoja.

5. Me ei pidetä avokadosta.

6. Me ei pidetty avokadosta.

7. Ostetaanko iltalehti?

8. Me ei osteta iltalehteä.

9. Me käytiin tuossa kaupassa eilen.

10. Me ei käyty tuossa kaupassa.

11. Me ollaan ajettu tätä autoa.

12. Me ei ajettu tätä autoa.

13. Me vietettiin loma kesällä.

14. Me vietetään loma talvella.

15. Me haetaan työtä koko ajan.

16. Me ei haeta työtä nyt.

17. Me valitaan lapsille hyvä koulu.

18. Me valittiin paras koulu.

19. Me ei ajateltu sitä asiaa.


Упражнение 5. *


Образуйте форму пассива прошедшего времени от следующих глаголов:

Etsiä, puhua, lähteä, kantaa, purkaa, vaihtaa, pitää, juosta, kirjoittaa, ymmärtää, uida, tuoda, viedä, saada.

Ответы:

Скрытый текст

Etsittiin, puhuttiin, lähdettiin, kannettiin, purettiin, vaihdettiin, pidettiin, juostiin, kirjoitettiin, ymmärrettiin, uitiin, tuotiin, vietiin, saatiin.


Упражнение 6. **


Измените предложения согласно образцу.

Образец: Kun (KIRJA — LUKEA), se (PALAUTTAA) kirjastoon. -> Kun kirja oli luettu, se palautettiin kirjastoon. Когда книгу прочли, ее вернули в библиотеку.

1. Kun (PERUNAT- KUORIA), ne (KEITTÄÄ).

2. Kun (RUOKA — LAITTAA), (HUUTAA) lapset syömään.

3. Kun (PÖYTÄ — KATTAA), (NOSTAA) pata keskelle pöytää.

4. Kun (TISKIKONE — TYHJENTÄÄ), (VIEDÄ) roskat ulos.

5. Kun (ASTIAT — TISKATA), (LÄHTEÄ) kauppaan.

6. Kun (MATOT — VIEDÄ) ulos, ne (TAMPATA).

7. Kun (VAATTEET — PUKEA) päälle, (KAMMATA) hiukset.

8. Kun (ASIA — OPETTAA), sitä (HARJOITELLA).

9. Kun (KAIKKI ASIAT — OPPIA), (PITÄÄ) testi.

10. Kun (TESTIT — KORJATA), ne (PALAUTTAA).

Ответы:

Скрытый текст

1. Kun (PERUNAT- KUORIA), ne (KEITTÄÄ). — Kun perunat on kuorittu, ne keitetään.

2. Kun (RUOKA — LAITTAA), (HUUTAA) lapset syömään. — Kun ruoka on laitettu, huudetaan lapset syömään.

3. Kun (PÖYTÄ — KATTAA), (NOSTAA) pata keskelle pöytää. — Kun pöytä on katettu, nostetaan pata keskelle pöytää.

4. Kun (TISKIKONE — TYHJENTÄÄ), (VIEDÄ) roskat ulos. — Kun tiskikone on tyhjennetty, viedään roskat ulos.

5. Kun (ASTIAT — TISKATA), (LÄHTEÄ) kauppaan. — Kun astiat on tiskattu, lähdetään kauppaan.

6. Kun (MATOT — VIEDÄ) ulos, ne (TAMPATA). — Kun matot on viety, ne tampataan.

7. Kun (VAATTEET — PUKEA) päälle, (KAMMATA) hiukset. — Kun vaatteet on ouettu päälle, kammataan hiukset.

8. Kun (ASIA — OPETTAA), sitä (HARJOITELLA). — Kun asia on opetettu, sitä harjoitellaan.

9. Kun (KAIKKI ASIAT — OPPIA), (PITÄÄ) testi. — Kun kaikki asiat on opittu, pidetään testi.

10. Kun (TESTIT — KORJATA), ne (PALAUTTAA). — Kun testit on korjattu, ne palautetaan.


 Упражнение 7. *

Измените предложения на отрицательные. Будьте внимательны к падежу дополнения.

Образец: Naapurien auttaminen unohdetaan. > Naapureita ei auteta.

1. Kurssin aloittaminen unohdetaan.

2. Kirjeiden kirjoittaminen unohdetaan.

3. Laskujen maksaminen unohdetaan.

4. Avun pyytäminen unohdetaan.

5. Avun antaminen unohdetaan.

6. Oven sulkeminen unohdetaan.

7. Tekstin kääntäminen unohdetaan.

8. Paketin lähettäminen unohdetaan.

9. Harjoituksen tekeminen unohdetaan.

10. Sanojen kertaaminen unohdetaan.

11. Huoneen siivoaminen unohdetaan.

12. Lehtien tilaaminen unohdetaan.

13. Astioiden tiskaaminen unohdetaan.

14. Suolan lisääminen unohdetaan.

Ответы:

Скрытый текст

1. Kurssia ei aloiteta.

2. Kirjeitä ei kiijoiteta.

3. Laskuja ei makseta.

4. Apua ei pyydetä.

5. Apua ei anneta.

6. Ovea ei suljeta.

7. Tekstiä ei käännetä.

8. Pakettia ei lähetetä.

9. Harjoitusta ei tehdä.

10. Sanoja ei kerrata.

11. Huonetta ei siivota.

12. Lehtiä ei tilata.

13. Astioita ei tiskata.

14. Suolaa ei lisätä.


 

Послать ссылку в:
 • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • Одноклассники
 • Blogger
 • PDF

Постоянная ссылка на это сообщение: https://www.suomesta.ru/2013/01/06/uprazhneniya-na-passiv/

Добавить комментарий

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.