Финский язык. Урок 34. | Финляндия: язык, культура, история
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОМОЧЬ САЙТУ МАТЕРИАЛЬНО - БЕЗ ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ ОН СУЩЕСТВОВАТЬ НЕ СМОЖЕТ!

Финский язык. Урок 34.

ПРЕДЫДУЩИЙ УРОК


В этом уроке:

  • Условное наклонение в пассиве настоящего времени

  • Перфектный пассивный кондиционал


Условное наклонение в пассиве настоящего времени


Вернемся к нашему страдательному залогу (пассиву) и рассмотрим, как выглядит условное наклонение в нем.

Итак, пассивный кондиционал.…

Настоящее время кондиционала в страдательном залоге образуется от основы пассива глагола, к которой присоединяются показатель кондиционала -isi- и окончание пассива -in.

В качестве глагола, надо которым мы будем измываться, возьмем глагол auttaaпомогать.

auttaa — autetta- + isi- + in = autettaisiin

-(t)ta / (t)tä + isi +in

Форма пассива кондиционала переводится на русский язык глаголом 3 лица условного наклонения в неопределенно-личном значении.

Mitä tapahtuisi, jos yliopistossa järjestettäisiin bileet? — Что бы произошло, если бы в университете устроили вечеринку?

Juotaisiin ja tanssittaisiin koko yön. — Пили и танцевали бы всю ночь.

Отрицательная форма.

Отрицание образуется с помощью отрицательной частицы ei и основы пассива условного наклонения (то есть пассив условного наклонения без окончания пассива -in).

ei -(t)ta / (t)tä + isi

ei autettaisi

lukea – luetaan – luettaisiin – ei luettaisi

lähteä – lähdetään – lähdettäisiin – ei lähdettäisi

lentää – lennetään – lennettäisiin – ei lennettäisi

saada – saadaan – saataisiin – ei saataisi

olla – ollaan – oltaisiin – ei oltaisi

mennä – mennään – mentäisiin – ei mentäisi

surra – surraan – surtaisiin – ei surtaisi

pestä – pestään – pestäisiin – ei pestäisi

valita – valitaan – valittaisiin – ei valittaisi

häiritä – häiritään – häirittäisiin – ei häirittäisi

paeta – paetaan – paettaisiin – ei paettaisi

Теперь потренируемся в образовании этой грамматической формы. Упражнения, как обычно, нужно делать в письменном виде, а потом проверять по ответам, которые находятся в скрытом тексте.


Упражнение 1.


Измените предложения согласно образцу.

Образец:

Lähdetään elokuviin! -> Mitä jos lähdettäisiin elokuviin? — Давай пойдём в кино! -> (дословно) Что, если пойти бы в кино? (А не пойти ли в кино?)

1. Ajetaan tuota tietä!

2. Aloitetaan alusta!

3. Katsotaan televisiosta italialainen elokuva!

4. Lennetään sinne, ei mennä junalla!

5. Lopetetaan polttaminen!

6. Muutetaan maalle!

7. Jatketaan matkaa!

8. Palataan kotiin jo huomenna!

9. Vastataan tähän kirjeeseen heti!

10. Juostaan vähän matkaa!

11. Jäädään tänne, ei lähdetä vielä!

t2. Jutellaan naapurien kanssa!

13. Mennään juttelemaan naapurien kanssa!

14. Kävellään työhön eikä mennä bussilla!

15. Keskitytään nyt tähän asiaan!


Ответы:

Скрытый текст

1. Ajetaan tuota tietä! -> Mitä jos ajettaisiin tuota tietä? 

2. Aloitetaan alusta! -> Mitä jos aloitettaisiin alusta?

3. Katsotaan televisiosta italialainen elokuva! -> Mitä jos katsottaisiin televisiosta italialainen elokuva? 

4. Lennetään sinne, ei mennä junalla! -> Mitä jos lennettäisiin sinne, ei mentäisi junalla?

5. Lopetetaan polttaminen! -> Mitä jos lopetettaisiin polttaminen?

6. Muutetaan maalle! -> Mitä jos muutettaisiin maalle? 

7. Jatketaan matkaa! -> Mitä jos jatkettaisiin matkaa?

8. Palataan kotiin jo huomenna! -> Mitä jos palattaisiin kotiin jo huomenna?

9. Vastataan tähän kirjeeseen heti! -> Mitä jos vastattaisiin tähän kirjeeseen heti?

10. Juostaan vähän matkaa! -> Mitä jos juostaisiin vähän matkaa?

11. Jäädään tänne, ei lähdetä vielä! -> Mitä jos jäätäisiin tänne, ei lähdettäisi vielä?

t2. Jutellaan naapurien kanssa! -> Mitä jos juteltaisiin naapurien kanssa? 

13. Mennään juttelemaan naapurien kanssa! -> Mitä jos mentäisiin juttelemaan naapurien kanssa? 

14. Kävellään työhön eikä mennä bussilla! -> Mitä jos käveltäisiin työhön eikä mentäisi bussilla?

15. Keskitytään nyt tähän asiaan! -> Mitä jos keskityttäisiin nyt tähän asiaan?


Упражнение 2.


Täydennä (passiivi, konditionaali).

Поставь глагола в скобках в пассивный кондиционал.

1. Olisi mukavaa, jos kaikkialla *** (ymmärtää) suomea.

2. Jos *** (lukea) enemmän, *** (tietää) enemmän.

3. Jos *** (harrastaa) vieraita kieliä enemmän, niitä *** (osata) paremmin.

4. Jos *** (lähteä) ajoissa, *** (olla) ajoissa perillä.

5. Jos ei *** (tehdä) kotitehtäviä, ei myöskään *** (oppia).

6. Jos ei *** (etsiä), ei *** (löytää).


Ответы:

Скрытый текст

1. ymmärrettaisiin

2. luettaisiin, tiedettäisiin

3. harrastettaisiin, osattaisiin

4. olisi lähdetty, olisi oltu

5. ei tehtäisi, opittaisiin

6. ei etsittäisi, ei löydettäisi


Упражнение 3.


Перефразируй следующие kun-lauseet (предложения с «когда») в jos-lause (если) и кондиционал.

1. Kun matkustetaan lentokoneella, tullaan nopeasti perille.

2. Kun muutetaan maalle, voidaan olla paljon ulkona.

3. Kun verrataan hintoja, ostetaan viisaasti.

4. Kun syödään oikein, ei olla sairaita.

5. Kun ajatellaan ensin ja puhutaan sitten, ei sanota niin paljon tyhmiä asioita.

6. Kun kuunnellaan, mitä toiset sanovat, opitaan paljon.

7. Kun kaikkialla ei myydä tupakkaa, ei polteta niin paljon.


Ответы:

Скрытый текст

1. Kun matkustettaisiin lentokoneella, tultaisiin nopeasti perille.

2. Kun muutettaisiin maalle, voitaisiin olla paljon ulkona.

3. Kun verrattaisiin hintoja, ostettaisiin viisaasti.

4. Kun syötäisiin oikein, ei oltaisi sairaita.

5. Kun ajateltaisiin ensin ja puhuttaisiin sitten, ei sanottaisi niin paljon tyhmiä asioita.

6. Kun kuunneltaisiin, mitä toiset sanovat, opittaisiin paljon.

7. Kun kaikkialla ei myytäisi tupakkaa, ei poltettaisi niin paljon.


Упражнение 4.


Löydä oikea vastaus. Käytä oikein verbimuoto.

Используйте в этих предложениях отрицательную форму пассивного кондиционала настоящего времени.

1. Вопросы:

1. Mitä tapahtuu, jos Suomessa ei (myydä) *** polkupyöriä?

2. Mitä tapahtuu, jos Suomessa *** (syödä) vain McDonaldsissa?

3. Mitä tapahtuu jos *** (mennä) naimisiin vain kotimaalaisiin?

4. Mitä tapahtuu, jos (puhua) *** vain suomea?

5. Mitä tapahtuu, jos (juoda) *** enemmän mehua?

6. Mitä tapahtuu, jos (äänestää) *** nostamalla?


Ответы:

Скрытый текст

1. ei myytäisi

2. syötäisiin

3. mentäisiin

4. puhuttaisiin

5. juotaisiin

2. А это ответы на те вопросы, которые были выше, в первой части упражнения..

1. Kaikki (tietää) *** kuka (valita) *** ketä.

2. (Tulla) *** lihavammaksi.

3. (Matkustaa) *** bussilla.

4. (olla) *** paljon surrullisia ihmisiä ja murskattuja sydämiä.

5. Suomi (tulla) *** mailmankieleksi kuin englanti.

6. Ei (sairatsaa) ***.

Слова:

aänestää nostamallaоткрыто голосовать (поднятием руки, например)

murskattu sydän разбитое сердце


Ответы:

Скрытый текст

1. tietäisivät, valitsisi

2. tultaisiin

3. matkustettaisiin

4. olisi

5. tulisi

6. ei sairastaisi


Перфектный пассивный кондиционал


Время Perfekti пассива кондиционала образуется из вспомогательного глагола olla в форме 3 лица единственного числа кондиционала актива и II причастия пассива глагола.

olisi + -(t)tu / -(t)ty

olisi autettu

Отрицательная форма перфекта пассива кондиционала образуется от отрицательной формы условного наклонения актива вспомогательного глагола olla в и II причастия пассива глагола.

ei olisi autettu

ei olisi +(t)tu / (t)ty

lukea – luettu – olisi luettu – ei olisi luettu

lähteä – lähdetty – olisi lähdetty – ei olisi lähdetty

lentää – lennetty – olisi lennetty – ei olisi lennetty

saada – saatu – olisi saatu – ei olisi saatu

olla – oltu – olisi oltu – ei olisi oltu

mennä – menty – olisi menty – ei olisi menty

surra – surtu – olisi surtu – ei olisi surtu

pestä – pesty – olisi pesty – ei olisi pesty

valita – valittu – olisi valittu – ei olisi valittu

häiritä – häiritty – olisi häiritty – ei olisi häiritty

paeta – paettu – olisi paettu – ei olisi paettu

Сделаем упражнение.


Упражнение 5. 


Поставьте глагол в пассивный перфект кондиционала — форма «olisi tehty«.

1. Valitettavasti matka tehtiin jo kesäkuussa. Olisi ollut parempi, jos matka *** vasta elokuussa.

2. Oli hyvä, että päätettiin lähteä jo aamulla. Jos *** lähteä myöhemmin, olisi oltu liian myöhään perillä.

3. Oli hyvä, että kuunneltiin radiosta säätiedotus. Jos ei *** säätiedotusta, ei olisi osattu varoa myrskyä.

4. Oli ikävää, että herättiin niin myöhään. Jos *** aikaisemmin, olisi ehditty uimaan ennen aamiaista.

5. Onneksi palattiin tätä tietä. Jos *** toista tietä, matkaan olisi mennyt kaksi tuntia enemmän aikaa.

6. Hyvä, että varattiin paikat etukäteen. Jos ei *** paikkoja, ei olisi mahduttu istumaan.


Ответы:

Скрытый текст

1. Valitettavasti matka tehtiin jo kesäkuussa. Olisi ollut parempi, jos matka olisi tehty vasta elokuussa.

2. Oli hyvä, että päätettiin lähteä jo aamulla. Jos olisi päätetty  lähteä myöhemmin, olisi oltu liian myöhään perillä.

3. Oli hyvä, että kuunneltiin radiosta säätiedotus. Jos ei olisi kuunneltu säätiedotusta, ei olisi osattu varoa myrskyä.

4. Oli ikävää, että herättiin niin myöhään. Jos olisi herätty aikaisemmin, olisi ehditty uimaan ennen aamiaista.

5. Onneksi palattiin tätä tietä. Jos olisi palattu toista tietä, matkaan olisi mennyt kaksi tuntia enemmän aikaa.

6. Hyvä, että varattiin paikat etukäteen. Jos ei olisi varattu paikkoja, ei olisi mahduttu istumaan.


HUOM!!! Внимание!

Разговорный язык:

Напоминаем, что в разговорном языке принято не использовать спряжение глагола в множественном числе первого лица («мы»), и использовать активный пассив настоящего времени:

Me teemme. -> Me tehdään.

Me kävelemme. -> Ve kävellään.

Me kirjoitamme. -> Me kirjoitetaan.

В разговорной речи и пассив кондиционала используется в качестве глагола первого лица множественного числа — то есть в форме «мы» (me-muoto).

Jos me olisimme tienneet, että teillä on töitä, me ei emme olisi tulleet. -> Jos me oltais tiedetty , että teillä on töitä, me ei oltais tultu.

Jos me olisimme lähteneet aikaisemmin, me olisimme ehtineet. -> Jos me oltais lähdetty  aikaisemmin, me oltais ehditty ajoissa.

С непривычки эти форму выглядят несколько монструозно, но привыкнуть можно. Если понять логику и делать упражнения.


Упражнение 6.


Käytä puhekielen passiivin konditionaalin perfektiä.

Используй разговорную форму пассивного перфектного кондиционала.

Используйте эту модель:

Me olisimme tehneet / Me emme olisi tehneet -> Me oltais tehty / Me ei oltais tehty

1. Jos me *** (lähteä) sinne matkalle, me *** (joutua) olemaan poissa töistä. Ja juuri ny töissä on niin kova kiire!

2. Me *** (lentää) Finnairin koneella.

3. Me ei *** (saada) mitään alennusta matkasta.

4. Ja sitten me ei *** (päästä) äidin syntymäpäivälle. Ja se olisi ollut ikävää!

5. Mutta jos me *** (päästää) sinne matkalle,me *** varmasti *** (levätä) ja *** (nauttia) auringosta.

6. Varmasti me *** (tavata) uusiä ihmisiä.

7. Me ei *** (hoittaa) työasioista.

8. Me ei *** (ottaa) matkapuhelinta mukaan.

9. Me*** (nukkua) aamulla pitkään.

10. Illalla me *** (käydä) discossa tanssimassa.


Ответы:

Скрытый текст

1 oltais lähdetty, oltais joudettu

2. oltais lennetty

3. ei oltais tehty

4. ei oltais päästetty

5. oltais päästetty, ei oltais levätty, ei oltai nautittu

6. oltais tavattu

7. oltais hoidettu

8. ei oltais otettu

9. oltais nukuttu

10. me oltais käyty


Текст для чтения.


Lue teksti. Löytä kaikki pasiivin konditionaalit. Mistä infinitiiveista ne on muodostetu?

Прочти текст. Найди все глаголы, стоящие в пассивном кондиционале. Выпиши их и найди их инфинитивную (словарную) форму.

Vietettäisiin erilainen joulu

Teemu: Mitä jos mentäisiin jouluksi jonnekin etelään. Unohdettaisiin koko joulu!

Piia: Mitä sinä hyvä mies höpiset? Että lähdettäisiin jouluksi pois? Että ei vietettäisi perinteistä suomalaista joulua täällä kotona? Oletko sinä tullut hulluksi?

Teemu: Tehtäisiin jotain erilaista! Matkustettaisiin johonkin lämpimään paikkaan, Kanariansaarille tai Thaimaahan tai Päästäisiin pois tästä jouluhulinasta.

Piia: No mutta eihän etelässä joulu tuntuisi joululta! Ei ole lunta, ei joulukuusta, ei kinkkua, sukulaisia, ei lahjoja, ei mitään.

Teemu: No juuri niin. Saataisiin levätä. Eikä parin viikon loma tulisi edes kalliimmaksi kuin joulu täällä kotona.

Piia: Ihan hullu ajatus. Joulua pitää viettää niin kuin sitä on aina vietetty.

Teemu: Ajattele nyt. Maattaisiin kaikessa rauhassa rannalla, otettaisiin aurinkoa, uitaisiin, syötäisiin hyvää ruokaa, juotaisiin viiniä… Ei kiirettä, ei stressiä.

Piia: No mutta hyvänen aika! Eihän me edes huomattaisiin että on joulu, jos me istuttaisiin jonkun palmupuun alla uimapuvut päällä.

Teemu: Miksi sinä et koskaan halua tehdä mitään uutta? Voitaisiinhan me katsoa kalenterista, milloin on jouluaatto ja sitten toivottaa hyvää joulua toisillemme vaikka palmun alla.

Piia: Kuulostaa ihan kamalalta! Minä haluan jouluaattona katsoa lahjoja kuusen alla ja syödä kinkkua.

Teemu: No sen minä kyllä haluaisin nähdä. Sinä makaat kuusen alla ja syöt kinkkua.

Piia: Joo joo, hyvä vitsi! Tiedät kyllä mitä minä tarkoitan.

Teemu: Piia-kulta, miettäisiin vielä. Oltaisiin kerrankin kaksistaan, vain sinä ja minä. Ja kyllä sinä lahjankin saisit, vaikka se ei olisikaan kuusen alla.

Mieti, kuka sinusta on oikeassa. Millainen ihanteellinen joulu on?

Sanasto:

Jouluksi к Рождеству

höpistäболтать пустое, переливать из пустого в порожнее

hulluсумасшедший, безумный

hulinaшум, гам, гвалт; беспорядок, развал; суматоха

kiireспешка

hyvänen aika – (разг.) выражение используется при выражении удивления, типа: Батюшки! Боже мой! и т. д.

palmupuuпальма

uimapukuкупальник

Jouluaattoканун Рождества, сочельник

kinkku рождественский окорок

vitsiшутка

Piia-kulta Пииа-золотце — ласковое обращение к любимому человеку

tuntua / kuulostaa (miltä) — казаться каким-то — очень популярный оборот:

Se kuulostaa hyvältä.Это кажется (звучит) неплохо (хорошо).


Ответы:

Скрытый текст

1. mentäisiin – mennä

2. unohdettaisiin – unohtaa

3. lähdettäisiin – lähteä

4. ei vietettäisi – ei viettää

5. tehtäisiin – tehdä

6. matkustettaisiin – matkustaa

7. eihän tuntuisi – ei tuntua

8. saataisiin – saada

9. maattaisiin – maata

10. otettaisiin – ottaa

11. uitaisiin – uida

12. syötäisiin – syödä

13. juotaisiin – juoda

14. huomattaisiin – huomata

15. istuttaisiin – istua

16. voitaisiinhan – voida

17. miettaisiin – miettiä

18. oltaisiin – olla


СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

Послать ссылку в:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Одноклассники
  • Blogger
  • PDF

Постоянная ссылка на это сообщение: https://www.suomesta.ru/2013/01/06/finskij-yazyk-urok-34/

Добавить комментарий

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.