Финский язык. Урок 34. | Финляндия: язык, культура, история
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОМОЧЬ САЙТУ МАТЕРИАЛЬНО - БЕЗ ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ ОН СУЩЕСТВОВАТЬ НЕ СМОЖЕТ!

Финский язык. Урок 34.

ПРЕДЫДУЩИЙ УРОК


В этом уроке:

  • Условное наклонение в пассиве (страдательном залоге)


Вернемся к нашему страдательному залогу (пассиву) и рассмотрим, как выглядит условное наклонение в нем.

Итак, пассивный кондиционал.…

Настоящее время кондиционала в страдательном залоге образуется от основы пассива глагола, к которой присоединяются показатель кондиционала -isi- и окончание пассива -in.

В качестве глагола, надо которым мы будем измываться, возьмем глагол auttaaпомогать.

auttaa — autetta- + isi- + in = autettaisiin

-(t)ta / (t)tä + isi +in

Форма пассива кондиционала переводится на русский язык глаголом 3 лица условного наклонения в неопределенно-личном значении.

Mitä tapahtuisi, jos yliopistossa järjestettäisiin bileet? — Что бы произошло, если бы в университете устроили вечеринку?

Juotaisiin ja tanssittaisiin koko yön. — Пили и танцевали бы всю ночь.

Отрицательная форма.

Отрицание образуется с помощью отрицательной частицы ei и основы пассива условного наклонения (то есть пассив условного наклонения без окончания пассива -in).

ei -(t)ta / (t)tä + isi

ei autettaisi

lukea – luetaan – luettaisiin – ei luettaisi

lähteä – lähdetään – lähdettäisiin – ei lähdettäisi

lentää – lennetään – lennettäisiin – ei lennettäisi

saada – saadaan – saataisiin – ei saataisi

olla – ollaan – oltaisiin – ei oltaisi

mennä – mennään – mentäisiin – ei mentäisi

surra – surraan – surtaisiin – ei surtaisi

pestä – pestään – pestäisiin – ei pestäisi

valita – valitaan – valittaisiin – ei valittaisi

häiritä – häiritään – häirittäisiin – ei häirittäisi

paeta – paetaan – paettaisiin – ei paettaisi

Время Perfekti пассива кондиционала образуется из вспомогательного глагола olla в форме 3 лица единственного числа кондиционала актива и II причастия пассива глагола.

olisi + -(t)tu / -(t)ty

olisi autettu

Отрицательная форма перфекта пассива кондиционала образуется от отрицательной формы условного наклонения актива вспомогательного глагола olla в и II причастия пассива глагола.

ei olisi autettu

ei olisi +(t)tu / (t)ty

lukea – luettu – olisi luettu – ei olisi luettu

lähteä – lähdetty – olisi lähdetty – ei olisi lähdetty

lentää – lennetty – olisi lennetty – ei olisi lennetty

saada – saatu – olisi saatu – ei olisi saatu

olla – oltu – olisi oltu – ei olisi oltu

mennä – menty – olisi menty – ei olisi menty

surra – surtu – olisi surtu – ei olisi surtu

pestä – pesty – olisi pesty – ei olisi pesty

valita – valittu – olisi valittu – ei olisi valittu

häiritä – häiritty – olisi häiritty – ei olisi häiritty

paeta – paettu – olisi paettu – ei olisi paettu

Теперь потренируемся в использовании пассива кондиционала.


Упражнение 1.


Täydennä (passiivi, konditionaali). Поставь глагола в скобках в пассивный кондиционал.

1. Olisi mukavaa, jos kaikkialla *** (ymmärtää) suomea.

2. Jos *** (lukea) enemmän, *** (tietää) enemmän.

3. Jos *** (harrastaa) vieraita kieliä enemmän, niitä *** (osata) paremmin.

4. Jos *** (lähteä) ajoissa, *** (olla) ajoissa perillä.

5. Jos ei *** (tehdä) kotitehtäviä, ei myöskään *** (oppia).

6. Jos ei *** (etsiä), ei *** (löytää).

Ответы:

Скрытый текст

1. ymmärrettaisiin

2. luettaisiin, tiedettäisiin

3. harrastettaisiin, osattaisiin

4. olisi lähdetty, olisi oltu

5. ei tehtäisi, opittaisiin

6. ei etsittäisi, ei löydettäisi


Упражнение 2.


Muuta seuraavat kun-lauseet jos- ja konditionaalilauseiksi.

Перефразируй следующие kun-lauseet (предложения с «когда») в jos-lause (если) и кондиционал.

1. Kun matkustetaan lentokoneella, tullaan nopeasti perille.

2. Kun muutetaan maalle, voidaan olla paljon ulkona.

3. Kun verrataan hintoja, ostetaan viisaasti.

4. Kun syödään oikein, ei olla sairaita.

5. Kun ajatellaan ensin ja puhutaan sitten, ei sanota niin paljon tyhmiä asioita.

6. Kun kuunnellaan, mitä toiset sanovat, opitaan paljon.

7. Kun kaikkialla ei myydä tupakkaa, ei polteta niin paljon.

Ответы:

Скрытый текст

1. Kun matkustettaisiin lentokoneella, tultaisiin nopeasti perille.

2. Kun muutettaisiin maalle, voitaisiin olla paljon ulkona.

3. Kun verrattaisiin hintoja, ostettaisiin viisaasti.

4. Kun syötäisiin oikein, ei oltaisi sairaita.

5. Kun ajateltaisiin ensin ja puhuttaisiin sitten, ei sanottaisi niin paljon tyhmiä asioita.

6. Kun kuunneltaisiin, mitä toiset sanovat, opittaisiin paljon.

7. Kun kaikkialla ei myytäisi tupakkaa, ei poltettaisi niin paljon.


Упражнение 3.


Löydä oikea vastaus. Käytä oikein verbimuoto.

Найди правильный ответ. Используй правильную форму глагола.

1. Вопросы:

1. Mitä tapahtuu, jos Suomessa ei (myydä) *** polkupyöriä?

2. Mitä tapahtuu, jos Suomessa *** (syödä) vain McDonaldsissa?

3. Mitä tapahtuu jos *** (mennä) naimisiin vain kotimaalaisiin?

4. Mitä tapahtuu, jos (puhua) *** vain suomea?

5. Mitä tapahtuu, jos (juoda) *** enemmän mehua?

6. Mitä tapahtuu, jos (äänestää) *** nostamalla*?

Ответы:

Скрытый текст

1. ei myytäisi

2. syötäisiin

3. mentäisiin

4. puhuttaisiin

5. juotaisiin

2. А это ответы на те вопросы, которые были выше, в первой части упражнения..

1. Kaikki (tietää) *** kuka (valita) *** ketä.

2. (Tulla) *** lihavammaksi.

3. (Matkustaa) *** bussilla.

4. (olla) *** paljon surrullisia ihmisiä ja murskattuja sydämiä.

5. Suomi (tulla) *** mailmankieleksi kuin englanti.

6. Ei (sairatsaa) ***.

aänestää nostamallaоткрыто голосовать (поднятием руки, например)

murskattu sydän разбитое сердце

Ответы:

Скрытый текст

1. tietäisivät, valitsisi

2. tultaisiin

3. matkustettaisiin

4. olisi

5. tulisi

6. ei sairastaisi


HUOM!!! Внимание!

Puhekieli:

В разговорной речи пассив кондиционала используется в качестве глагола первого лица множественного числа — форма «мы» (me-muoto).

Jos me oltais tiedetty (olisimme tienneet), että teillä on töitä, me ei oltais tultu (emme olisi tulleet).

Jos me oltais lähdetty (olisimme lähteneet) aikaisemmin, me oltais ehditty ajoissa (olisimme ehtineet).


Упражнение 4.


Käytä puhekielen passiivin konditionaalin perfektiä. Используй разговорную форму пассивного перфектного кондиционала.

Образец:

Me oltais tehty –> Me ei oltais tehty

1. Jos me *** (lähteä) sinne matkalle, me *** (joutua) olemaan poissa töistä. Ja juuri ny töissä on niin kova kiire!

2. Me *** (lentää) Finnairin koneella.

3. Me ei *** (saada) mitään alennusta matkasta.

4. Ja sitten me ei *** (päästä) äidin syntymäpäivälle. Ja se olisi ollut ikävää!

5. Mutta jos me *** (päästää) sinne matkalle,me *** varmasti *** (levätä) ja *** (nauttia) auringosta.

6. Varmasti me *** (tavata) uusiä ihmisiä.

7. Me ei *** (hoittaa) työasioista.

8. Me ei *** (ottaa) matkapuhelinta mukaan.

9. Me*** (nukkua) aamulla pitkään.

10. Illalla me *** (käydä) discossa tanssimassa.

Ответы:

Скрытый текст

1 oltais lähdetty, oltais joudettu

2. oltais lennetty

3. ei oltais tehty

4. ei oltais päästetty

5. oltais päästetty, ei oltais levätty, ei oltai nautittu

6. oltais tavattu

7. oltais hoidettu

8. ei oltais otettu

9. oltais nukuttu

10. me oltais käyty


Текст для чтения.


Lue teksti. Löytä kaikki pasiivin konditionaalit. Mistä infinitiiveista ne on muodostetu?

Прочти текст. Найди все глаголы, стоящие в пассивном кондиционале. Выпиши их и найди их инфинитивную (словарную) форму.

Vietettäisiin erilainen joulu

Teemu: Mitä jos mentäisiin jouluksi jonnekin etelään. Unohdettaisiin koko joulu!

Piia: Mitä sinä hyvä mies höpiset? Että lähdettäisiin jouluksi pois? Että ei vietettäisi perinteistä suomalaista joulua täällä kotona? Oletko sinä tullut hulluksi?

Teemu: Tehtäisiin jotain erilaista! Matkustettaisiin johonkin lämpimään paikkaan, Kanariansaarille tai Thaimaahan tai Päästäisiin pois tästä jouluhulinasta.

Piia: No mutta eihän etelässä joulu tuntuisi joululta! Ei ole lunta, ei joulukuusta, ei kinkkua, sukulaisia, ei lahjoja, ei mitään.

Teemu: No juuri niin. Saataisiin levätä. Eikä parin viikon loma tulisi edes kalliimmaksi kuin joulu täällä kotona.

Piia: Ihan hullu ajatus. Joulua pitää viettää niin kuin sitä on aina vietetty.

Teemu: Ajattele nyt. Maattaisiin kaikessa rauhassa rannalla, otettaisiin aurinkoa, uitaisiin, syötäisiin hyvää ruokaa, juotaisiin viiniä… Ei kiirettä, ei stressiä.

Piia: No mutta hyvänen aika! Eihän me edes huomattaisiin että on joulu, jos me istuttaisiin jonkun palmupuun alla uimapuvut päällä.

Teemu: Miksi sinä et koskaan halua tehdä mitään uutta? Voitaisiinhan me katsoa kalenterista, milloin on jouluaatto ja sitten toivottaa hyvää joulua toisillemme vaikka palmun alla.

Piia: Kuulostaa ihan kamalalta! Minä haluan jouluaattona katsoa lahjoja kuusen alla ja syödä kinkkua.

Teemu: No sen minä kyllä haluaisin nähdä. Sinä makaat kuusen alla ja syöt kinkkua.

Piia: Joo joo, hyvä vitsi! Tiedät kyllä mitä minä tarkoitan.

Teemu: Piia-kulta, miettäisiin vielä. Oltaisiin kerrankin kaksistaan, vain sinä ja minä. Ja kyllä sinä lahjankin saisit, vaikka se ei olisikaan kuusen alla.

Mieti, kuka sinusta on oikeassa. Millainen ihanteellinen joulu on?

Sanasto:

Jouluksi к Рождеству

höpistäболтать пустое, переливать из пустого в порожнее

hulluсумасшедший, безумный

hulinaшум, гам, гвалт; беспорядок, развал; суматоха

kiireспешка

hyvänen aika – (разг.) выражение используется при выражении удивления, типа: Батюшки! Боже мой! и т. д.

palmupuuпальма

uimapukuкупальник

Jouluaattoканун Рождества, сочельник

kinkku рождественский окорок

vitsiшутка

Piia-kulta Пииа-золотце, ласковое обращение к любимому человеку

tuntua / kuulostaa (miltä) — казаться каким-то — очень популярный оборот:

Se kuulostaa hyvältä.Это кажется (звучит) неплохо (хорошо).

Ответы:

Скрытый текст

1. mentäisiin – mennä

2. unohdettaisiin – unohtaa

3. lähdettäisiin – lähteä

4. ei vietettäisi – ei viettää

5. tehtäisiin – tehdä

6. matkustettaisiin – matkustaa

7. eihän tuntuisi – ei tuntua

8. saataisiin – saada

9. maattaisiin – maata

10. otettaisiin – ottaa

11. uitaisiin – uida

12. syötäisiin – syödä

13. juotaisiin – juoda

14. huomattaisiin – huomata

15. istuttaisiin – istua

16. voitaisiinhan – voida

17. miettaisiin – miettiä

18. oltaisiin – olla


СЛЕДУЮЩИЙ УРОК

Послать ссылку в:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • Одноклассники
  • Blogger
  • PDF

Постоянная ссылка на это сообщение: https://www.suomesta.ru/2013/01/06/finskij-yazyk-urok-34/

Добавить комментарий

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.