Упражнения на расширение словарного запаса | Финляндия: язык, культура, история Целью этих упражнений является расширение вашего словарного запаса и правильное понимание слов. Упражнения нужно делать в письменном виде и только после этого смотреть ответы в скрытом тексте.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОМОЧЬ САЙТУ МАТЕРИАЛЬНО - БЕЗ ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ ОН СУЩЕСТВОВАТЬ НЕ СМОЖЕТ!

Упражнения на расширение словарного запаса


Целью этих упражнений является расширение вашего словарного запаса и правильное понимание слов. Упражнения лучше всего делать в письменном виде и только после этого смотреть ответы в скрытом тексте.

* — совсем легкие

** — потруднее

*** — трудные


Упражнение 1. *

Разделите строчку так, чтобы у вас получилось 11 слов, и переведите их на русский язык.

Työvoimatoimistovuorotyölempityökesätyöapulainentyöhakemustyönantajatyövuoroyötyötyösopimustyöttömyysosaaikatyö

Ответы:

Скрытый текст

Työvoimatoimisto — Бюро рабочей силы (устаревшее)

vuorotyö — сменная работа

lempityö — любимая работа

kesätyöapulainen — работник на лето

työhakemus — заявление на работу

työnantaja — работодатель

työvuoro — рабочая смена

yötyö — ночная смена

työsopimus — трудовой договор

työttömyys — безработица

osa-aikatyö — работа на неполный рабочий день


Упражнение 2.**

Нужно убрать лишние слова.

1. Voisitteko valitettavasti soittaa hänelle myöhemmin?

2. Toistaisitteko minulle nimenne kirjaimin.

3. Pyytaisitteko heti herra Lehtosen soittamaan minulle takaisin?

4. Numero on todennäköisesti varattu.

5. Soittakaa myöhemmin luullakseni viiden tienoilla.

6. Yksityiskohdat ja muut epäselvyydet selvitämme kahden kesken tavatessamme.

7. Minähän haluaisin ehdottomasti tavata teidät niin pian kuin mahdollista.

8. Ikävä asia kyllä, en voi sille mitään.

Ответы:

Скрытый текст

1. Voisitteko soittaa hänelle myöhemmin?

2. Toistaisitteko nimenne kirjaimin.

3. Pyytaisitteko heti herra Lehtosen soittamaan takaisin?

4. Numero on varattu.

5. Soittakaa myöhemmin viiden tienoilla.

6. Yksityiskohdat ja muut epäselvyydet selvitämme tavatessamme.

7. Minähän haluaisin tavata teidät niin pian kuin mahdollista.

8. Ikävä kyllä, en voi sille mitään.


Упражнение 3. **

Выберите правильный вариант.

1. Jos ihmiset elävät puutteellisissa ja kehittymättömissä oloissa, he elävät________________.
 
a. alkeellisesti 
b. ylellisesti 
с. maallisesti

2. Jos taulu on seinällä siten, että sen yläosa on alhaalla ja alaosa ylhäällä, se on_________________.
 
a. takaperin 
b. ylösalaisin 
с. ylipäätään

3. Eurooppa ja Аsia_________.

a. ilmansuuntia 
b. maanosia 
с. osavaltioita

4. Jos pysäköit auton väärin, voit helposti saada ikävänä yllätyksenä_____________.

a. pysäköintimittarin 
b. parkkisakon 
с. pysäköintimaksun

5. Suomi on kallis maa moneen muuhun maahan___________________.

a. kertoen 
b. verrattuna 
с. vaihdetuksi

6. Minä tapasin__________entisen naapurini eilen junassa.
 
a. suurin piirtein 
b. tapahtuen 
с. sattumalta

7. Me opimme, kun käymme läpi samaa asiaa uudestaan, eli me opimme_________________.

a. kertaamalla 
b. uusimalla 
с. kopioimalla

8. __________ muuttuu, kun hän vanhenee.

a. alkuperä 
b. muotokuva 
с. ulkonäkö

9. Suomi on _________________ rauhallinen maa, mutta kukaan ei tiedä tulevaisuudesta.

a. ennen pitkää 
b. toistaiseksi 
с. ennenvanhaan

10. Ihmisellä, joka on tyytyväinen elämäänsä, ei ole mitään___________________.

a. naurettavaa 
b. valitsemasta 
с. valittamista

11. Optimisti ________________elämään myönteisesti.

a. suhtautuu 
b. onnistuu 
c. antautuu

12. Ihmiset seisovat jonossa ________________.

a. vierekkäin 
b. vastakkain 
c. peräKkäin

13. Osaatko_________________hätätilanteissa nopeasti?

a. suorittaa 
b. toimia
с. tehdä

14. Kun kaikki sujuu hyvin, asiat etenevät________________.

a. vaikeuksitta 
b. ongelmana 
с. mutkikkaasti

15. Jos teemme jotakin ilman taukoa, teemme sitä____________________.

a. yhtä mittaa 
b. hetkellisesti 
с. palan matkaa

Ответы:

Скрытый текст

1. Jos ihmiset elävät puutteellisissa ja kehittymättömissä oloissa, he elävät alkeellisesti.

2. Jos taulu on seinällä siten, että sen yläosa on alhaalla ja alaosa ylhäällä, se on ylösalaisin. 

3. Eurooppa ja Аsia maanosia.

4. Jos pysäköit auton väärin, voit helposti saada ikävänä yllätyksenä parkkisakon.

5. Suomi on kallis maa moneen muuhun maahan verrattuna.

6. Minä tapasin sattumalta entisen naapurini eilen junassa.

7. Me opimme, kun käymme läpi samaa asiaa uudestaan, eli me opimme kertaamalla.

8. ulkonäkö muuttuu, kun hän vanhenee.

9. Suomi on toistaiseksi rauhallinen maa, mutta kukaan ei tiedä tulevaisuudesta.

10. Ihmisellä, joka on tyytyväinen elämäänsä, ei ole mitään naurettavaa.

11. Optimisti suhtautuu elämään myönteisesti.

12. Ihmiset seisovat jonossa peräKkäin. 

13. Osaatko toimia hätätilanteissa nopeasti?

14. Kun kaikki sujuu hyvin, asiat etenevät vaikeuksitta.

15. Jos teemme jotakin ilman taukoa, teemme sitä yhtä mittaa.


Упражнение 4. **

Выберите нужное слово.

1. Tavasta, joka toistetaan usein, tulee helposi ***.

a. tapaaminen
b. tottumus
с. poikkeus

2. Jos haluaa päästä yliopistoon, täytyy ensin *** pääsykokeeseen.

a. liittyä
b. osallistua
c. kokoontua

3. Lapsi, jonka täytyy ikänsä takia käydä vielä koulua, on ***.

a. uhmaikäinen
b. ikinuori
с. oppivelvollinen

4. Rajattu maa-alue, joka on rakennuksen ympärillä tai jolle voi rakentaa, on ***.

a. tontti
b. vyöhyke
с. seutu

5. Jos jotakin tehdään harvoin ja epäsäännöllisesti, sitä tehdään ***.

a. edestakaisin
b. siiloin tällöin
с. vähän väliä

6. Uutinen, josta ihmiset puhuvat mutta joka ei ole välttämättä totta, on ***.

a. huhu
b. kuohu
с. viesti

7. Kun joku on fyysisesti paikalla, hän on ***.

a. vieressä
b. läsnä
с. tilalla

8. Asia, joka ei ole tärkeä, on ***.

a. keinotekoinen
b. yhdennäköinen
с. samantekevä

9. Esine, joka on horisontaalisessa asennossa, on ***.

a. pystysuorassa
b. viivasuorassa
с. vaakasuorassa

10. Jos me kuulemme jotakin itse, me kuulemme sen ***.

a. toisella korvalla
b. omin korvin
с. samoin sanom

11. Me *** odottamaan terveyskeskuksessa ainakin kaksi tuntia.

a. pääsimme
b. sovimme
с. jouduimme

12. Yritys aikoo lisätä tuotantoa ja siksi se *** toimintaansa ulkomaille.

a. laajentaa
b. syventää
с. pidentää

13. Vaativa ja samalla mielenkiintoinen työ tai tehtävä on ***.

a. saavutus
b. haaste
c. päästö

14. Kun jokin asia tutkitaan perusteellisesti, se tutkitaan ***.

a. perin pohjin.
b. pintapuolisesti
c. kaksin käsin

15. Pitää jotakin asiaa kummallisena tai outona on ***.

a. aavistaa
b. ihmetellä
с. jutella

Ответы:

Скрытый текст
 

1. Tavasta, joka toistetaan usein, tulee helposi tottumus.

2. Jos haluaa päästä yliopistoon, täytyy ensin osallistua pääsykokeeseen.

3. Lapsi, jonka täytyy ikänsä takia käydä vielä koulua, on oppivelvollinen.

4. Rajattu maa-alue, joka on rakennuksen ympärillä tai jolle voi rakentaa, on tontti.

5. Jos jotakin tehdään harvoin ja epäsäännöllisesti, sitä tehdään siiloin tällöin.

6. Uutinen, josta ihmiset puhuvat mutta joka ei ole välttämättä totta, on huhu.

7. Kun joku on fyysisesti paikalla, hän on läsnä.

8. Asia, joka ei ole tärkeä, on samantekevä.

9. Esine, joka on horisontaalisessa asennossa, on vaakasuorassa.

10. Jos me kuulemme jotakin itse, me kuulemme sen omin korvin.

11. Me jouduimme odottamaan terveyskeskuksessa ainakin kaksi tuntia.

12. Yritys aikoo lisätä tuotantoa ja siksi se laajentaa toimintaansa ulkomaille.

13. Vaativa ja samalla mielenkiintoinen työ tai tehtävä on haaste.

14. Kun jokin asia tutkitaan perusteellisesti, se tutkitaan perin pohjin.

15. Pitää jotakin asiaa kummallisena tai outona on ihmetellä.


Упражнение 5. **

Прочтите описание и выберите, какая профессия к нему подходит.

1. Hän kuljettaa ihmisiä paikasta toiseen.
2. Häneltä voit ostaa lipun junassa.
3. Hänelle maksat ostokset kaupassa.
4. Hän puhdistaa rakennusten lattiat.
5. Hän piirtää taloja ja rakennuksia.
6. Hän parantaa ihmisiä sairaalassa.
7. Hän kirjoittaa juttuja ihmisistä ja tapahtumasta lehtiin, radioon ja television.
8. Hän parantaa eläimiä.
9. Hän hoitaa sairaita.
10. Hän tarkastaa oppilaiden terveyden koulussa.
11. Hänen työnsä on laittaa ruokaa.
12. Hän viljelee viljaa.
13. Hän hoitaa kasveja.

puutarhuri, kuljettaja, terveydenhoitaja, kokki, myyjä, lääkäri, eläinlääkäri, siivoja, maanviljelijä, konduktööri, piirtäjä, lehtimies, sairaanhoitaja

Ответы:

Скрытый текст

1. Hän kuljettaa ihmisiä paikasta toiseen. — kuljettaja
2. Häneltä voit ostaa lipun junassa. — konduktööri
3. Hänelle maksat ostokset kaupassa. — myyjä
4. Hän puhdistaa rakennusten lattiat. — siivoja
5. Hän piirtää taloja ja rakennuksia. — piirtäjä
6. Hän parantaa ihmisiä sairaalassa. — lääkäri
7. Hän kirjoittaa juttuja ihmisistä ja tapahtumasta lehtiin, radioon ja television. — lehtimies
8. Hän parantaa eläimiä. — eläinlääkäri
9. Hän hoitaa sairaita. — sairaanhoitaja
10. Hän tarkastaa oppilaiden terveyden koulussa. — terveydenhoitaja
11. Hänen työnsä on laittaa ruokaa. — kokki
12. Hän viljelee viljaa. — maanviljelijä
13. Hän hoitaa kasveja. — puutarhuri


Упражнение 6. *

Найдите слова, которые значат одно и то же.
 

iso

kesä

nyt

kissa

matkapuhelin

koira

jänis

pupu

kännykkä

hauva

suuri

nykyään

mirri

suvi

Ответы:

Скрытый текст

iso — suuri

kesä — suvi

nyt — nykyään

kissa — Mirri (это вообще-то имя, типа Мурзик)

matkapuhelin — kännykkä

koira — hauva (в детском языке, «гав-гав»)

jänis — pupu (в детском языке, «зайка»)


Упражнение 7. **

Соедините правильно.
 

1. нас трое

2. я заеду за вами

3. карта вин

4.гарнир

5. мы возьмём на горячее

6. город и окрестности

7. счёт

8. картофель фри

9. за тебя!

10. пешеходная улица

11. салат из свежих овощей

12. когда-нибудь

13. осетрина по-питерски

14. платная парковка

15. мне, пожалуйста, мясо, бифштекс

16. у стены

17. пора

18. судак

19. что мы будем пить?

20. кредитная карточка

21. пожалуйста минеральную

22. шарик

23. рыбное ассорти

24. я бы выпил(а) кофе

25. мы хотели бы поужинать

26. и на закуску

27. а можно сесть вот там

28. сделать заказ

29. сколько угодно

30. мы закажем попозже

31. я буду бокал красного вина

1. me otamme pääruoaksi

2. ja alkupalaksi

3. sampea pietarilaiseen tapaan

4. vihannessalaatti

5. minä otan lihaa, pihviä

6. me otamme kivennäisvettä

7. minä otan lasillisen punaviiniä

8. minä ottaisin kahvia

9. meitä on kolme

10. lasku

11. lisuke

12. kalalautanen

13. seinän luona

14. viinilista

15. kävelykatu

16. vaikka kuinka paljon

17. voidaanko istua tuolla

18. haluaisimme syödä illallista

19. malja sinulle!

20. kaupunki ja ympäristö

21. maksullinen parkkipaikka

22. ranskalaiset perunat

23. on aika

24. kuha

25. minä haen teidät

26. mitä me juomme?

27. joskus

28. tilaamme hieman myöhemmin

29. tehdä tilaus

30. luottokortti

31. pallo

Ответы:

Скрытый текст

1 — 9, 2 — 25, 3 — 14, 4 — 11, 5 — 1, 6 — 20, 7 — 10, 8 — 22, 9 — 19, 10 — 15, 11 — 4, 12 — 27, 13 — 3, 14 — 21, 15 — 5, 16 — 13, 17 — 23, 18 — 24, 19 — 26, 20 — 30, 21 — 6, 22 — 31, 23 — 12, 24 — 8, 25 — 18, 26 — 2, 27 — 17, 28 — 29, 29 — 16, 30 — 28, 31 — 7


Упражнение 8. **

Выберите из списка пары-синонимы.

Образец: sanko — ämpäri

ajatella — kamala

alkaa — kaihdin

ehkä — kontio

halpa — hoikka

hatuta — mikäli

heti — lähes

hirveä — edullinen

iso — pihi

ja — käsittää

jos — tiedustella

karhu — ohje

kyetä — kenties

kysyä — välittömästi

laiha — typerä

melkein — tahtoa

neuvo — pystyä

saita — miettiä

tyhmä — ruveta

verho — suuri

ymmärtää — sekä

Ответы:

Скрытый текст

ajatella — miettiä, alkaa — ruveta, ehkä — kenties, halpa — edullinen, haluta — tahtoa, heti — välittömästi, hirveä — kamala, iso — suuri, ja — sekä, jos — mikäli, karhu — kontio, kyetä — pystyä, kysyä — tiedustella, laiha — hoikka, melkein — lähes, neuvo — ohje, saita — pihi, tyhmä — typerä, verho — kaihdin, ymmärtää — käsittää


Упражнение 9. *

Разбейте буквы так, чтобы получилось 10 существительных.

sanakoiratalovenepilviikkunahattuomenajäähedelmä

Ответы:

Скрытый текст

sana koira talo vene pilvi ikkuna hattu omena jää hedelmä


Упражнение 10. *

Найти антонимы (слова с противоположным значением).

Пример:

ylös — alas

ympärillä — saapua

nauru — sato

määrä — koillinen

taitava — hylätä

kanssa — pyhä

vahingossa — jäätyä

keskeyttää — saada

arki — jatkaa

tahallaan — hyväksyä

sulaa — vielä

laatu — keskellä

lounas — menettää

kato — itku

ilman — lähteä

kömpelö — saada

Ответы:

Скрытый текст

arki — pyhä, jatkaa — keskeyttää, tahallaan — vahingossa, hyväksyä — hylätä, sulaa -jäätyä, vielä — jo, laatu — määrä, keskellä — ympärillä, lounas — koillinen, menettää — saada, kato — sato, itku — nauru, ilman — kanssa, lähteä — saapua, kömpelö — taitava


Упражнение 11. ***

opiskella: ‘harjoittaa opintoja (esim. koulussa tai yliopistossa)’

opetella: ‘yrittää oppia jokin taito tai asia, harjoitella’

oppia: ‘omaksua tietoa ja taitoa, harjaantua’

opettaa: ‘ohjata, antaa tietoa, selittää, kouluttaa, kasvattaa’

opastaa: ‘ohjata, neuvoa, informoida, antaa opastusta’

osata: ‘tietää, taitaa, pystyä, kyetä, hallita asia; löytää johonkin’

Вставьте пропущенные слова из тех, что наверху. Поставьте их в правильную форму. Имейте в виду, что возможны варианты, то есть использование более чем одного глагола.

1. Vanhempien täytyy *** lapsilleen, mikä on oikein ja mikä väärin.

2. Mikko *** kävelemään jo kymmenen kuukauden ikäisenä.

3. Kuinka kauan sinä olet *** suomen kieltä?

4. Eräs paikallinen asukas *** meidät perille.

5. Mitä sinä olet ***?

6. Ensi talvena sinäkin voit alkaa *** luistelemaan.

7. Sivutyönään hän *** matematiikkaa erilaisilla iltakursseilla.

8. Hän *** kielemme kolmessa kuukaudessa.

9. Tämän kartan avulla me kyllä *** sinne.

10. Uusia työntekijöitä täytyy aina muistaa ja jaksaa *** kaikissa mahdollisissa asioissa.

11. *** sinä sanoa, missä hän on nyt?

12. Minä *** joka ilta kymmenen uutta suomen kielen sanaa.

Ответы:

Скрытый текст

1. Vanhempien täytyy opettaa lapsilleen, mikä on oikein ja mikä väärin.

2. Mikko oppi kävelemään jo kymmenen kuukauden ikäisenä.

3. Kuinka kauan sinä olet opiskellut /opettanut suomen kieltä?

4. Eräs paikallinen asukas opasti meidät perille.

5. Mitä sinä olet opiskellut?

6. Ensi talvena sinäkin voit alkaa opetella luistelemaan.

7. Sivutyönään hän opettaa matematiikkaa erilaisilla iltakursseilla.

8. Hän oppi kielemme kolmessa kuukaudessa.

9. Tämän kartan avulla me kyllä osaamme sinne.

10. Uusia työntekijöitä täytyy aina muistaa ja jaksaa opastaa kaikissa mahdollisissa asioissa.

11. Osaatko sinä sanoa, missä hän on nyt?

12. Minä opettelen joka ilta kymmenen uutta suomen kielen sanaa.


Упражнение 12. *

Объедините  название профессии с правильным глаголом.

1. lastenhoitaja

2. opettaja

3. näyttelijä

4. laulaja

5. mekaanikko

6. palomies

7. vartija

8. siivooja

9. puutarhuri

1. näyttelee

2. vartioi

3. laulaa

4. opettaa

5. korjaa autoja

6. sammuttaa tulipaloja

7. hoitaa öapsia

8. hoitaa puutarhaa

9. siivoaa

Ответы:

Скрытый текст

1. Lastenhoitaja hoitaa lapsia.

2. Opettaja opettaa.

3. Näyttelijä näyttelee.

4. Laulaja laulaa.

5. Mekaanikko korjaa autoja.

6. Palomies sammuttaa tulipaloja.

7. Vartija vartioi.

8. Siivooja siivoaa.

9. Puutarhuri hoitaa puutarhaa.


Упражнение 13. * 

Соедините правильно.

Кто где работает?

Обратите внимание, что иногда используется инессив (missä), а иногда адессив (millä).

koulussa

poliisilaitoksella

palolaitoksella

teatterissa

kampaamossa

sairaalassa

kaupassa

autokorjaamolla

bussissa

kirkossa

armeija

näyttelijä

lääkäri

bussikuski

mekaanikko

myyjä

kampaaja

poliisi

palomies

opettaja

sotilas

pappi

Ответы:

Скрытый текст

näyttelijä — teatterissa

lääkäri — sairaalassa

bussikuski — bussissa

mekaanikko — autokorjaamolla

myyjä — kaupassa

kampaaja — kampaamossa

poliisi — poliisilaitoksella

palomies — palolaitoksella

opettaja — koulussa

sotilas — armeijassa

pappi — kirkossa


Упражнение 15. ***

Поставь в предложение правильный глагол. Прежде чем лезть в словарь — если не знаете значение глагола — постарайтесь догадаться.

Глаголы:

huitoa, kesyttää, änkyttää, kiroilla, ryömiä

1. Kun lapset eivät osaa kävellä vaan liikkuu vatsallaan, hän ***.

2. Kun joku käyttää rumia voimasanoja, hän ***.

3. Kun heilutamme voimakkaasti käsiämme, me ***.

4. Jos haluaa villieläimistä lemmikin, se täytyy ensin ***.

5. Henkilöt, joiden on vaikea sanoa sanaa loppuun, ***.

Ответы:

Скрытый текст

1. Kun lapset eivät osaa kävellä vaan liikkuu vatsallaan, hän ryömii.

2. Kun joku käyttää rumia voimasanoja, hän kiiroilee.

3. Kun heilutamme voimakkaasti käsiämme, me huidomme.

4. Jos haluaa villieläimistä lemmikin, se täytyy ensin kesyttää.

5. Henkilöt, joiden on vaikea sanoa sanaa loppuun, änkyttävät.


Упражнение 16. ***

Поставь в предложение правильный глагол. Прежде чем лезть в словарь — если не знаете значение глагола — постарайтесь догадаться.

pelleillä, lauhtua, oikaista, hotkia, kerjätä

1. Kun joku syö ruokaa nopeasti tai suurina paloina, hän ***.

2. Kun pakkanen heikkenee, sää ***.

3. Kun joku korjaa virheen, hän ***.

4. Kun joku pyytää epätoivoisen hartaasti jotakin, hän ***.

5. Kun joku ei ole vakavissaan, vaan haluaa hauskuttaa muita ***.

Ответы:

Скрытый текст

1. Kun joku syö ruokaa nopeasti tai suurina paloina, hän hotkii.

2. Kun pakkanen heikkenee, sää lauhtuu.

3. Kun joku korjaa virheen, hän oikaisee.

4. Kun joku pyytää epätoivoisen hartaasti jotakin, hän kerjää.

5. Kun joku ei ole vakavissaan, vaan haluaa hauskuttaa muita pelleilee.

Послать ссылку в:
 • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • Одноклассники
 • Blogger
 • PDF

Постоянная ссылка на это сообщение: https://www.suomesta.ru/2013/01/06/uprazhneniya-na-rasshirenie-slovarnogo-zapasa/

5 комментариев

2 пинга

Перейти полю для комментария

 1. arvoisa herra Alexander!
  paljon kiitoksia saitista!

 2. Joo..kiitos paljon!)

  1. Eipä kestä!

 3. опечаточки ))
  5. Soittakaa myöhemmi(m)n viiden tienoilla.
  6. Yksityiskohdat ja muut epäselvyydet selvitämme (k)tavatessamme.

  1. Поправил. Спасибо.

  • Natalia к 21.11.2017 в 16:18

  Kiitos paljon. Tykkään siitä paljon. Haluaisin enemmän harjoituksia.

   • admin к 04.12.2017 в 13:32
    Автор

   Если будет время.

Добавить комментарий

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.